2021. gada sprediķu saraksts

M  

 

Dārgie Kristū! 2020. gadā es atsaucos pamudinājumam, lai ierakstītu un dalītos ar sprediķiem no svētku dienām. Ar Dieva palīdzību šis darbs tiek turpināts. Lūk, te ir sprediķi, kurus 2021. gadā bija dots ierakstīt: 

 

 

Lai Dievs jūs visus svētī: †

Pāvils, priesteris


DOD MAN DZERT…  J 4,7