2021. gada sprediķu saraksts

M  

 

2020. gadā, es atsaucos pamudinājumam, lai ierakstītu un dalītos ar sprediķiem no svētku dienām.
Ar Dieva palīdzību es gribu to turpināt arī 2021. gadā.
Lūk, te ir sprediķi, kurus bija dots ierakstīt: 

 

 


Lai Dievs jūs visus svētī: ⴕ

Pāvils, priesteris