2021. gada sprediķu saraksts

M  

 

2020. gadā es atsaucos pamudinājumam, lai ierakstītu un dalītos ar sprediķiem no svētku dienām. Ar Dieva palīdzību šis darbs tiek turpināts. Lūk, te ir sprediķi, kurus 2021. gadā bija dots ierakstīt: 

 

 

Lai Dievs jūs visus svētī: †

Pāvils, priesteris


DOD MAN DZERT…  J 4,7