2020. gada sprediķu saraksts

M  

 

Uz COVID-19 situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un piedāvāt ticīgajiem paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir tie, kurus bija dots ierakstīt: 

 


Lai Dievs jūs visus svētī: †

Pāvils priesteris