2020. gada sprediķu saraksts

M

 

Uz COVID-19 situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un piedāvāt ticīgajiem paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir tie, kurus bija dots ierakstīt: 

 

 

Lai Dievs jūs visus svētī:†

Pāvils priesteris


DOD MAN DZERT…  J 4,7