Sprediķu 2020 saraksts

+M

 

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un piedāvāt ticīgajiem paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir tie, kurus bija dots ierakstīt:


Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils priesteris