Svētdienas un svētku Evaņģēlijs (2022)

M

 

Ja kādreiz gribētos vēl reiz nolasīt un pārdomāt svētdienas un svētku Evaņģēliju, kas bija 2022.gadā; varbūt labāk pēc sirds sadzirdēt šo Vārdu, ja to lasa mūsu bērni, un ja gribētos pārdomāt zīmējumus, kādus pie tiem piedāvāja daži autori, kā arī dažreiz dzejoļus, kad tapa kā savā ziņa komentārs Evaņģēlijam, tad te ir iespēja.

 

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris
Lasīt tālāk

Adventa “O” antifonas

 

Adventa laikā, sākot ar 17.decembrI, Baznīca lūdzas ar īpašām, tā sauktām lielajām “Ak!” antifonām, kuras ir kā lielais izslāpušās cilvēces sauciens, lai atnāktu pie mums Pestītājs. Visticamāk tās tapa V. gadsimtā. Tajās ir paslēpts īpašs dialogs starp Baznīcu un Dievu. Proti, Jēzus vārdi, kuri tur atskan latiņu valoda (SAPIENTIA, ADONAI, RADIX, CLAVIS, ORIENS, REX, EMMANUEL) dod sekojošus pirmos burtus S + A +R + C + O + R + E. No tiem burtiem izveidotus latiņu valodas vārdus var lasīt no gala un it kā sadzirdēt Dieva atbildi uz šo Baznīcas saucienu Adventa: “ERO CRAS”, ka tulkojumā ir  “BŪŠU RĪT”!

Baznīcās pēc mājsēdes (2021_11)

M

 

16.XI.2021. RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA atsūtīja norādes “Kas jāievēro baznīcās pēc mājsēdes beigām?”. Šeit ir pieejams

 • Latvijas Bīskapu Konferences vēstījums
 • un oficiālais TM skaidrojums par 2021. gada 11. novembra grozījumu Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību. 

Aicinām iepazīties.

Aizlūgumi par mirušajiem (2021)

M

 

Katru gadu novembra mēnesī Baznīca īpašā veidā aizlūdz par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi 2021. gadā notiks sekojošos datumos: 2., 16., 23., 30. novembrī.

  • 17.15 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem
  • 18.00 – Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem
  • citas lūgšana par mirušajiem (ja to atļaus pandēmijas apstākļi)

Atbalstīt garīgā kalpojuma turpināšanu

Arhibīskaps Stankevičs aicina

atbalstīt garīgā kalpojuma turpināšanu 

 

Ierobežojumi, kas ieviesti, lai pēc iespējas aizkavētu Covid-19 izplatīšanos, ietekmē dažādas sfēras, to skaitā – arī Baznīcu. Lai nodrošinātu iespēju turpināt garīgo kalpojumu, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs vēršas pie ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem atbalstīt Baznīcas darbību, izmantojot pieejamās iespējas.

“Baznīcas misiju (tā ietver sevī cerības vēsts nešanu mūsdienu sabiedrībai –  evaņģelizāciju, katolisko izglītību, sociālo darbu, karitatīvās struktūras) lielākoties ir nodrošinājuši ziedojumi,” raksta arhibīskaps Stankevičs. “Līdz šim cilvēki, kas apmeklē dievkalpojumus un vēlas ziedot savas draudzes un Baznīcas kopumā uzturēšanai, visbiežāk to ir darījuši klātesot dievnamos. Tagad, kad dievkalpojumi nevar notikt ar ticīgās tautas dalību, ir svarīgi atbalstīt Baznīcu, lai tā varētu turpināt savu garīgo kalpojumu ticīgajiem un sabiedrībai.”

 

Tāpēc viņš aicina un lūdz visus, kam garīgā kalpojuma turpināšana ir svarīga, izmantot iespējas ziedot Baznīcas darbībai attālināti: 

 • zvanot uz maksas ziedojumu tālruni 90006967 (maksa par zvanu 4,27 EUR)
 • ar pārskaitījumu:
  • Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija
  • Reģ. Nr. 90000106677
  • AS SEB banka
  • Konta Nr. LV82UNLA0055000391764
  • Mērķis: Ziedojums Rīgas kūrijai

 

AIZLŪGUMI PAR MIRUŠAJIEM • 2020

Svēta un derīga ir doma lūgties par mirušajiem,

lai viņi tiktu atpestīti no grēkiem. 

(2 Mak 12,45)

 

Novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks šogad sekojošos datumos: 3., 10., 20., 24. novembraPar šiem mūsu piederīgajiem mirušajiem tiks celebrētas Svētās Mises:  
Lasīt tālāk

V. J. Marijas Sirds un mēneša pirmās sestdienas

Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

Mēneša pirmās sestdienas dievbijības forma sevišķā veidā ir izcelta pēc Dievmātes parādīšanās trīs bērniem – Lūcijai, Jacintai un Francisko – mazā ciematiņā Fatimā, Portugālē 1917. gadā. Abus pēdējos par svētiem pasludināja pāvests Francisks 2017. gada 13. maijā, apmeklējot Fatimu, bet Lūcijai piešķīra Dieva Kalpones titulu tā paša gada 13. februārī.

Lasīt tālāk

Vai tā patiesi ir vispārizglītojošās skolas alternatīva?

Kas ir Valdorfa skola?

Vai tā patiesi ir vispārizglītojošās skolas alternatīva?

GULBENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ. Gaitnieku iela 14. Gulbenē

Svētdien 25. augustā pēc Sv. Mises 11:00 tikšanās un saruna ar vispārizglītojošās izglītība iestādes “Mīlestības māja” direktori psiholoģijas maģistri, bijušo Valdorfa skolas skolotāju Inu Grasmani un šīs skolas izpilddirektoru, Reliģijas zinātņu bakalauru Normundu Grasmani.

Aicinām.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Valdorfpedago%C4%A3ija

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_%C5%A0teiners