Žēlsirdības stunda

M

 

ŽĒLSIRDĪBAS STUNDA

(kā praktizēt – paskaidrojums)

 

Pirms pāris gadiem uz Dieva Žēlsirdības sanktuāriju Krakovā – Lagevņikos – atbrauca jūrnieks, kurš, skaidrojot iemeslu, kāpēc apmeklē svētīgās māsas Faustīnas kapu, pastāstīja šādu gadījumu. Reiz ar savu kuģi viņš nonāca Filipīnās. Izkāpis krastā, jūrnieks ievēroja dīvainu vietējo salas iedzīvotāju izturēšanos. 

No kūrijas – par Lieldienām (2021)

M

Svētdienas un svētku Evaņģēlijs (2021)

M

 

Ja kādreiz gribētos vēl reiz nolasīt un pārdomāt svētdienas un svētku Evaņģēliju, kas bija 2021.gadā, un ja gribētos pārdomāt zīmējumus, kādus pie tiem piedāvāja Laura Feldberga MT izdevumā, Ingunas Jankovska un Ineses Sliņķes, tad te ir iespēja.

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris
Lasīt tālāk

Tieslietu ministrija par svētkiem (19.12.2020.)

 

Skaidrojums par maskām un citiem (no 11.12.2020.)

Skaidrojums par masku lietošanu un dažām citām lietām

(no 11.12.2020.)

 

LBK par draudžu darbībām (no 5.12.2020.)

Latvijas bīskapu konferences  

paziņojums par draudžu darbības ierobežojumu izmaiņām

(no 5.12.2020.)

 

Vēstule no RML direktora pr. Pētera Skudras

Labdien, Radio Marija Latvija klausītāj!

9. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums par atkārtotu ārkārtas situācijas izsludināšanu. Šie noteikumi paredz to, ka nevaram vairs apmeklēt publiskus pasākumus, ciemoties varam vien desmit cilvēku lokā divu mājsaimniecību ietvaros utt. Taču Radio Marija komanda turpina strādāt, dzīvē ieviešot vairākus piesardzības pasākumus. 

Lasīt tālāk

Atbalstīt garīgā kalpojuma turpināšanu

Arhibīskaps Stankevičs aicina

atbalstīt garīgā kalpojuma turpināšanu 

 

Ierobežojumi, kas ieviesti, lai pēc iespējas aizkavētu Covid-19 izplatīšanos, ietekmē dažādas sfēras, to skaitā – arī Baznīcu. Lai nodrošinātu iespēju turpināt garīgo kalpojumu, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs vēršas pie ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem atbalstīt Baznīcas darbību, izmantojot pieejamās iespējas.

“Baznīcas misiju (tā ietver sevī cerības vēsts nešanu mūsdienu sabiedrībai –  evaņģelizāciju, katolisko izglītību, sociālo darbu, karitatīvās struktūras) lielākoties ir nodrošinājuši ziedojumi,” raksta arhibīskaps Stankevičs. “Līdz šim cilvēki, kas apmeklē dievkalpojumus un vēlas ziedot savas draudzes un Baznīcas kopumā uzturēšanai, visbiežāk to ir darījuši klātesot dievnamos. Tagad, kad dievkalpojumi nevar notikt ar ticīgās tautas dalību, ir svarīgi atbalstīt Baznīcu, lai tā varētu turpināt savu garīgo kalpojumu ticīgajiem un sabiedrībai.”

 

Tāpēc viņš aicina un lūdz visus, kam garīgā kalpojuma turpināšana ir svarīga, izmantot iespējas ziedot Baznīcas darbībai attālināti: 

 • zvanot uz maksas ziedojumu tālruni 90006967 (maksa par zvanu 4,27 EUR)
 • ar pārskaitījumu:
  • Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija
  • Reģ. Nr. 90000106677
  • AS SEB banka
  • Konta Nr. LV82UNLA0055000391764
  • Mērķis: Ziedojums Rīgas kūrijai

 

Paziņojums par ārkārtas stāvokli (7.11.2020.)

Romas katoļu kūrijas paziņojums 

sakarā ar pasludināto ārkārtas stāvokli

 

 

AIZLŪGUMI PAR MIRUŠAJIEM • 2020

Svēta un derīga ir doma lūgties par mirušajiem,

lai viņi tiktu atpestīti no grēkiem. 

(2 Mak 12,45)

 

Novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks šogad sekojošos datumos: 3., 10., 20., 24. novembraPar šiem mūsu piederīgajiem mirušajiem tiks celebrētas Svētās Mises:  
Lasīt tālāk