2021_07_18 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XVI svētdienas (18. VII 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Jer 23, 1-6
 • Ps 23 (22)
 • Ef 2, 13-18
 • Mk 6, 30-34
Ingunas Jankovskas zīmējums


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Ticības dinamikas pamati 
  • ja “dzinējs” dievišķs (ne tikai no cilvēka) → iekšējais cilvēks mudina mūs pildīt Dieva Baušļus
   • sal. Kolekte:  “Kungs Dievs, esi žēlīgs saviem kalpiem un pavairo viņiem savas žēlastības dāvanas, lai, būdami dedzīgi ticībā, cerībā un mīlestībā, viņi vienmēr pildītu Tavus baušļus. Mēs Tevi lūdzam…”
  • ja “dzinējs” ir cilvēciskais → būs baušļu vairošana, lai maksimāli kontrolētu to, kas brīvprātīgi nepadodas (sal. pr. Māra Ozoliņa raksts “Kāpt kalnā” no 2021. gada jūlija numura, otrajā lappusē, kur viņš precīzi norāda, ka baušļu skaitlis izauga līdz 613 un tas joprojām nepalīdzēja, lai cilvēki dzīvotu lielajā svētumā
 2. Gans, ganība
  • mērķis → pievest cilvēku pie dažādām vērtībām, tai skaita pie dzīvas ticības
  • personas
   • kādreiz: pravieši, ķēniņi, priesteri
   • tagad: priesteri, konsekrētie, līderi
   • plašāk: vecāki, skolotāji…
 3. Cīņa par vērtībām un vienotību ap tām
  • Atcerēties, ka velns grib šķirt
  • Toreizējais Likums, ka sadalīja cilvēci
  • Jēzus upuris, kas iznīcināja sadales mūrus
 4. Atpūta
  • Ja darbs, kalpošana ir pareizi izpildīta → pienākas atpūta
  • Atpūta saprotama nevis kā brīvība no visa, bet kā prieks par padarīto
  • No atpūtas “punkta” izriet cerības skaties uz nākotni

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7