Dekanāta avīze – 2023_05

M

 

 

Pateicība Dievam par Madonas dekanāta draudžu avīzes «Kāpt kalnā» 2023. gada maija numuru!

Dekanāta avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot no 50 centiem.

Iegādājieties šo garīgo kumosu sev pašiem, tuviniekiem un kā eņģeļi, lūdzu,  aiznesiet to arī kaimiņiem un paziņām.

 

Ar laiku avīzes PDF versiju varēs izlasīt arī te…