2021_06_13 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XI svētdienas (13. VI 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Ez 17, 22-24
 • Ps 92 (91)
 • 2 Kor 5, 6-10
 • Mk 4, 26-34

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.06.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums Ineses Sliņķes zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli (pr. Pāvils Kamola)

 

Exodus

Vai sēkla, vārdi un es pats
citiem guļot, varam izaugt
par lielo Degošo Krūmu?

Lai viņi izietu no Ēģiptes
– vai pietiks ar sēklas brīnumu,
vai tomēr ir jānogalina pirmdzimtie?

Cik daudz debesu putnu vajag,
lai to dziesma pašķirtu laika jūru
un mūs un viņus ievestu Omegas Zemē?


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi
 1. Smaids: Evaņģēlijs, kas piedāvā neko nedarīt Dieva Valstības labā?!? 
  • …jo ir teikts: “Ar Dieva valstību notiek tā, it kā cilvēks būtu iesējis zemē sēklu. Vai viņš guļ vai ceļas, naktī vai dienā sēkla uzdīgst un izaug, viņam nezinot. Zeme pati no sevis nes augļus….”
  • Bet tas ir akcents uz Dieva dāvanu spēku, nevis cilvēka slinkuma reklāma!
 2. Ir vēl “darbīgs fons”, kas attiecās uz cilvēku
  • “Ar Dieva valstību notiek tā, it kā cilvēks būtu iesējis zemē sēklu“. → Dieva žēlastības ieaicināšanas un izmantošanas nepieciešamība (kas ir atkarīgs no cilvēka brīvas gribas)
  • Un taču citā vietā ir daudz par vajadzību apstrādāt cilvēka sirds zemi, jo ir dažādas zemes:
   • “Sēkla nokrita ceļmalā; sēkla krita akmenājā, kur nebija daudz zemes; cita krita starp ērkšķiem; cita krita labā zemē… (sal. Mt 13, 1-23)
   • Un Jēzus izskaidroja, kā tas saistās ar cilvēku: “kas vārdu par valstību dzird, bet to nesaprot, nāk ļaunais un izrauj to; iesētais akmenājā ir tas, kam nav saknes, tas nav pastāvīgs (bēdu un vajāšanas vārda dēļ tūdaļ ieļaunojas); starp ērkšķiem sētais – pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc vārdu…”
 3. Tātad: Dieva žēlastības piesaukšana + dažādu veidu cilvēka darb pie savas sirds zemes apstrādes

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7