2021_01_06 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) lielajiem svētkiem (6. I. 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk

2021_01_03 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no otrās svētdiena pēc Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem (no 3.01.2021.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk

2021_01_01 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELAJIEM SVĒTKIEM (no 1.01.2021.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk

Par pamudinājumu

M  

 

Dievs, mūsu Tēvs, dod, lai mēs Tavā Svētajā Garā vairāk sadzirdētu, saprastu no Tava Svētā Vārda un gribētu šajā augt līdz mūžībai! Amen.


2020. gadā, uz COVID-19 situācijas fona, es saņēmu no ticīgajiem pamudinājumu, lai piedāvātu iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Es atsaucos šim lugumam, aiz kura – cik es saprotu – atrodas toreizējo sitauciju izraisītas kādas garīgās slāpēs. Zem sekojosajām saitem ir atrodams to saraksti:


Lai Dievs jūs visus svētī: ⴕ

Pāvils, priesteris

2020_12_27 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristu! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA SVĒTKIEM (27. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk

2020_12_25 – sprediķis (xPSK)

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKIEM (25. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk

2020_12_24 – sprediķis (xPSK)

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJAS (24. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk

2020_12_13 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Adventa trešās svētdienas (13. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Ieraksts atrodas te: drive.google.com

Tās dienas lasījumu parametri: 

  • Is 61, 1-2a.10-11
  • Lk 1 (Magnificat)
  • 1 Tes 5, 16-24
  • J 1, 6-8.19-28

2020_12_08 – sprediķis (xPSK)

+M

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lielajiem svētkiem (8. XII 2020.) Bija dots to ierakstīt.

Lasīt tālāk