Dziesmas svētā Jāzepa godam 

M

 

DZIESMAS SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

 


Saturs: 

• AK, SVĒTAIS JĀZEP, SVEICINĀTS ESI  •

• SVĒTAIS JĀZEP, MŪSU PARAUGS  •

• SVĒTAIS JĀZEP, DIEVS BIJ’ LĒMIS •

• DVES`LE MANA (DUSZO MOJA) •

 


Ak, svētais Jāzep, sveicināts esi

1. Ak, svētais Jāzep, sveicināts esi, Dāvida nama vārdu kas nesi!

Tu lielā godā starp svētiem tēviem: Dievs to nav devis pat lieliem svētiem.

2. Eņģeļi svētie pie tevis gāja, kad Dieva gribu tev sludināja.

Pazemīgs Dievu tu uzklausīji, visu, kā prasīts, tu izpildīji.

3. Tad daudzus gadus: brīnums patiesi! Dievs tavās mājās dzīvoja Miesā.

Visu, ko teici, Bērns Jēzus veica, palīgā arī Marija steidzās.

4. Tu Bērnam Jēzum biji par sargu, izglāb mūs arī nedienā bargā.

Visi mēs tevi sevišķi lūdzam: aizlūdz tu Dievu, kad grēkus sūdzam!

5. Ņem, svētais Jāzep, gādībā savā visus, kas gaida palīga tava.

Ar Dieva spēku aizstāvi vājos, lai visi tiekam debesu mājās.

6. Pestītājs visus atpirka dārgi: lai mūsu vainas netiesā bargi!

Aizstāviet, Svētie, visus pie Dieva, Joahim, Anna, Jāzep, Marija!

 

Dziesmas notis:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [70.59 KB]

 

Dziesmas melodija:

Nodziedātā dziesma: 

 


Svētais Jāzep, mūsu paraugs

1. Svētais Jāzep, mūsu paraugs, esi mūsu aizbildnis.

Jaunavu un Bērnu Jēzu labi Tu reiz sargāji.

Uzticīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

2. Tu, kas sapnim noticēji, uzklausīji eņģeli,

Mariju un mazo Jēzu nāves briesmās izglābi,

paļauties uz Dievu māci, dzīves ceļos vadi mūs.

3. Izvedi Tu briesmām cauri savu Svēto Ģimeni,

pazemīgi apgādāji, vienmēr aprūpēji to.

Drošsirdīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

4. Tu reiz biji prasmīgs strādnieks, prati maizi nopelnīt,

un no Dieva dotām veltēm lietas prati gatavot.

Izturīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

5. Tu ar darbarīkiem Kristu iemācīji rīkoties,

iemācīji krietni strādāt, savu darbu iemīlēt.

Pazemīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs.

 

Dziesmas notis:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejup lādēt [38.40 KB]

 

Dziesmas melodija:

 

Nodziedātā dziesma: 

 


Svētais Jāzep, Dievs bij’ lēmis

1.  Svētais Jāzep, Dievs bij’ lēmis tevim godu augstāko:

apgādāt un sargāt devis savu Dēlu vienīgo.

Viens tu biji izvēlētais Dāvida cilts pēctecis,

Dievmātei un Bērnam Jēzum dots tu biji aizgādnis.

2. Pildot Dieva svēto gribu, dzīvoji tu šķīstībā

un, kad Jēzus bija dzimis, biji Tam par aizstāvi.

Ēģiptē un Nazaretē Dieva Dēlu sargāji.

Nāves stundā Pestītājam dvēseli tu atdevi.

3. Svētais Jāzep, lielu godu izpelnījies debesīs.

Pasniedz tu mums savu roku, visu ļaužu aizbildnis!

Palīdzi mums dienas darbā, dzīves nastu atvieglo

un, kad beigsies dzīves gaita, nāves stundā stiprini!

 

Dziesmas notis:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejup lādēt [39.00 KB]

 

Dziesmas melodija:

 

Nodziedātā dziesma: 

 


Dvēs’le mana (Duszo moja)

t. un m. Śpiewnik Eucharystyczny, Lwów 1884
harm. Paweł Bębenek
tulk. Kristīne Locika

1. Dvēs’le mana, dziesma tava lai teic godu Jāzepam.
Izvēlētais, paklausīgais, pagodinām viņu mēs.

Ar mums slavu debess visa lai pie Dieva kājām liek,
ka bez mēra savas veltes Jāzepam ir devis Dievs.

2. Svētumā un nevainībā viņš pēc Marijas pirmais bij’,
līdz ar Viņu Bērnam Jēzum pirmais godu atdeva.

3. Nesa klēpī tā kā tronī Jāzeps debess Karali,
Nazaretē Bērniņš Jēzus auga viņa gādībā.

4. Pestītājs no viņa rokas ņēma maizi dienišķo,
un par tēvu sauca viņu Iemiesotais Kungs un Dievs.

5. Kāds gan brīnums, ka no viņa atspīd slavas spīdums tāds,
ja par Sava nama kungu iecēlis to Dievs pats.

6. Svētais Dievs, mēs Tevi lūdzam, lai par mums viņš rūpētos
un no zemes dzīves vestu viņš pie debess vārtiem mūs.

 

Dziesmas notis:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [62.68 KB]

 

⇑⇑⇑


Dievs Viņu iecēla par Sava nama kungu un par visa Sava īpašuma valdniekulitānija sv. Jāzepa godam