2021_12_05 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no Adventa 2. svētdienas (5. XII 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

 


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`)
Sprediķa ieraksts 
 • Bar 5, 1-9
 • Ps 126 (125)
 • Flp 1, 4-6.8-11
 • Lk 3, 1-6

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 5.12.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam) 

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Kam ir šis pienākums?
  • “Gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!”
  • pravieši?
  • priesteri?
  • visi ticīgie?
  • kur? kad? kā?
 2. Kas vajadzīgs kā pirmais, lai mēs gatavotu šo ceļu, lai mēs augtu svētumā? 
  • pa priekšu redzēt Dieva godību cilvēka dzīvē, lai tas mūs mudina gribēt un darīt – “…mūžīgās godības krāšņums, ko Dievs tev ir piešķīris…”?
  • vai vienkārši pildīt Dieva Baušļus un pavēles, kas pie tā ved – “Ietinies tās taisnības apmetnī, kura nāk no Dieva…”?
 3. Cilvēka sadarbība ar Dieva žēlastību ir nepieciešama:
  • “Es esmu pārliecināts, ka Tas, kurš iesāka jūsos labo darbu, to arī pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.”
  • “…lai jūsu mīlestība arvien vairāk un vairāk pieņemtos atziņā un visādā izpratnē, tā ka jūs varētu izšķirties par labāko un būtu tīri un nevainojami Kristus dienai…” 
 4. Dažādi jautājumi par konkrētiem ceļiem, kurus būtu vērts taisnot katra no mums dzīvē, draudzes dzīvē…

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7