2021_11_28 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no Adventa 1. svētdienas (28. XI 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

 


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`)
Sprediķa ieraksts
 •  Jer 33, 14-16
 • Ps 25 (24)
 • 1 Tes 3, 12–4, 2
 • Lk 21, 25-28.34-36

Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam)


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Liturģiskais gads 
  • uzlūkot Jēzus dzīves notikumus
  • padomāt par cilvēces vēsturi
  • un par katra atsevišķa cilvēka dzīvi
 2. Sirdsapziņas izmeklēšanai – Vārds no Jer 33: “Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “un Es pildīšu labo vārdu, ko esmu teicis Izraēļa namam un Jūdas namam…”
  • Dievs ir gadu simtiem uzticīgs saviem apsolījumiem.
  • Kā ir ar mani?
 3. Evaņģēlijā tika uzskicēti šķēršļi un zāles tiem:
  • “Bet pielūkojiet, ka jūsu sirdi neapgrūtinātu negausība, dzeršana un šīs dzīves rūpes…
  • “Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdzieties…”
 4. Attiecības ar Dievu, bet arī ar cilvēkiem
  • dievbijībai jāved pie tuvākmīlestības
  • “Lai Kungs dod jums kļūt bagātiem un pārbagātiem mīlestībā citam pret citu un pret visiem, līdzīgi mūsu mīlestībai pret jums, lai jūsu sirds nostiprinātos un būtu svētumā nevainojama mūsu Dieva un Tēva priekšā, atnākot mūsu Kungam Jēzum kopā ar visiem Viņa svētajiem. 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7