Dieva Žēlsirdības pielūgsmes litānija

M

 

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS PIELŪGSMES LITĀNIJA

vārdi no svētās māsas Faustīnes „Dienasgrāmatas”

(teoloģiskais konsultants – m. Sofija BJK)


• LITĀNIJAS VĀRDI •

• LITĀNIJAS NOTIS •

• NODZIEDĀTA… •

• PREZENTĀCIJA •


Atgriešanās un gandarīšanas ceļu Jēzus brīnišķīgi attēlojis līdzībā par pazudušo dēlu, kuras centrā ir žēlsirdīgais tēvs [sal. Lk 15, 11-24]: aizraušanās ar valdzinošu, bet maldīgu brīvību, tēva mājas atstāšana; galējā nabadzība, kādā atrodas dēls pēc tam, kad izšķiedis savu mantojumu; dziļš pazemojums, kļūstot par cūkganu, un, kas vēl ļaunāk, pārtikt no pākšaugiem, ko ēd cūkas; pārdomas par visu labo, kas zaudēts; grēku nožēla un apņemšanās atzīt sevi par vainīgu sava tēva priekšā; atpakaļ-ceļš; tēva augstsirdība, sagaidot dēlu; tēva prieks – tās visas ir iezīmes, kas raksturīgas atgriešanās procesam. Skaistie svārki, gredzens un svētku mielasts – tie ir šīs jaunās, šķīstās, cienīgās, prieka pilnās dzīves simboli, – dzīves, kādu dzīvo cilvēks, kas atgriežas pie Dieva un savas ģimenes klēpī – Baznīcā. Vienīgi Kristus Sirds, kas pazīst sava Tēva mīlestības dziļumus, varēja mums atklāt Viņa žēlsirdības dzīles tik vienkāršā un skaistā veidā.

KBK 1439


 

„Es slavēju Tevi, Radītāj un Kungs (..). Slavēju Tevi par visiem Tavu roku darbiem, kuros man atklājas tik daudz gudrības, labestības un žēlsirdības; Kungs, Tu esi izsējis tik daudz apbrīnojama virs zemes, un tas man stāsta par Tavu skaistumu, kaut arī tas viss ir tikai vājš Tevis, neaptveramā Skaistuma, atspulgs! Un kaut arī esi neredzams un apslēpts, un esi apslēpis Savu skaistumu, ticības apgaismota, mana acs sasniedz Tevi un mana dvēsele pazīst savu Radītāju, savu visaugstāko Labumu un es no visas sirds nododos pielūgsmes lūgšanai .”

(Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1692)

 

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Visuma radīšanas plānā,
Par to, ka radīji Eņģeļu korus,
Par to, ka radīji debesis un zemi,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka radīji gaismu tumsā,
Par to, ka radīji visas dzīvās būtnes,
Pasaules un visu Tavu darbu skaistumā,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka radīji cilvēku kā visas radības kroni,
Par to, ka pazemini Sevi līdz savas radības līmenim,
Par to, ka cilvēku aicini uz draudzību ar Sevi,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka apžēlojies par cilvēka postu pēc viņa kritiena,
Par to, ka apsolīji Pestītāju,
Par to, ka Tu gādā par grēcīgo cilvēci,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Visā pestīšanas vēsturē,
Katrā reizē, kad Tu tuvojies cilvēcei, lai to pieceltu un pamācītu,
Izredzētās tautas aicinājumā,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par derību, kuru daudzkārt slēdzi ar cilvēkiem,
Vecās derības patriarhos un svētajos,
Par to, ka atbrīvoji no Ēģiptes verdzības,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par Tavu vārdu, kuru sludināja pravieši,
Tajā, ka Tu nenogurstoši meklē cilvēku,
Jaunavas Marijas radīšanā,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Tajā, ka Dieva Dēls iemiesojās,
Tajā, ka pieņēmi bērna bezpalīdzību,
Tavās bēgļu gaitās un nabadzībā,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Tajā, ka pieņēmi cilvēka dzīves ikvienas bēdas,
Par smago darbu Nācaretē,
Par daudzajiem pazemības un apslēptās dzīves gadiem,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par mūsu kārdinājumu, bēdu un ciešanu uzņemšanos,
Par svētdarīšanu, iegremdējoties Jordānā,
Debesu Valstības sludināšanā,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka darīji brīnumus un zīmes,
Par to, ka apžēlojies par katra cilvēka postu,
Par to, ka identificējies ar katru cilvēku,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Apustuļu un mācekļu iedibināšanā
Vissvētās Euharistijas iedibināšanā,
Par to, ka uzņēmies upuri par mūsu grēkiem,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Ģetzemanes dārza vientulībā un bailēs,
Par to, ka pieņēmi vistuvākā mācekļa nodevību,
Par to, ka pieņēmi tautas un virspriesteru novēršanos no Sevis,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka pieņēmi netaisnīgu spriedumu,
Par to, ka pieņēmi pazemojumus un izsmieklu,
Šaustīšanas ciešanās,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Pacietībā kronēšanas ar ērkšķiem laikā,
Par to, ka uzņēmies Krusta ceļu,
Par to, ka biji gatavs ciest zem Krusta smaguma,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka pieņēmi Veronikas pakalpojumu,
Sāpīgajā tikšanās reizē ar Māti,
Par to, ka pieņēmi Kirēnes Sīmaņa palīdzību,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka noliecies pār raudošajām sievietēm,
Pazemojumā, kad tika noplēstas drēbes,
Krustā sišanas ciešanās,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka piedevi mums grēkus agonijas brīdī,
Par to, ka Mariju mums dāvāji kā Māti,
Par to, ka pieņēmi vislielākās pamestības ciešanas,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par to, ka līdz galam izturēji Krusta ceļa mokas,
Par to, ka tika ar šķēpu atvērta Tava Sirds kā žēlsirdības Avots,
Par Tevis gūto uzvaru pār ļauno garu,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Par Tavu Augšāmcelšanos, kas deva mums dzīvību,
Miera un piedošanas dāvanā,
Svētā Gara nosūtīšanā,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Svētās Baznīcas iedibināšanā,
Svētajā Kristības sakramentā, kas dara mūs par Taviem bērniem,
Gandarīšanas sakramentā, kas mūs rada no jauna ar Tavu žēlsirdību,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Euharistijas sakramentā, kurā Tu mūs vieno ar Sevi,
Svētās Mises upurī, kurā Tu nāc pie mums un paliec ar mums,
Ordinācijas sakramentā, caur kuru Tu dzīvo un darbojies Baznīcā un pasaulē,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

Iestiprināšanas sakramentā, kurā Tu piepildi mūs ar Savu Garu,
Slimnieku svaidīšanas sakramentā, kurā mūs dziedini un vieno ar Savu Krustu,
Laulības sakramentā, kurā mūs apdāvini ar Savu radošo mīlestību,

Kungs, es slavēju Tavu žēlsirdību!

 

„Mans Radītāj un Kungs, visur redzu Tavu roku devumu un Tavas žēlsirdības zīmogu, kas apņem visu radīto. Mans visžēlīgais Radītāj, vēlos Tev atdot godu šo visu radību un bezdvēselisko būtņu vārdā, aicinu visu visumu pielūgt Tavu žēlsirdību. Dievs, cik liela ir Tava labestība!”

(Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1749)

„Jēzu, mūžīgais Dievs, pateicos Tev par Tavām neskaitāmajām žēlastībām un dāvanām. Lai katrs manas sirds puksts ir jauna pateicības himna Tev, Dievs! Lai katrs manu asiņu piliens riņķo Tev, Kungs! Mana dvēsele – tā ir viena vienīga Tavas žēlsirdības pielūgsmes himna. Es mīlu Tevi, Dievs, Tevis Paša dēļ”

(Sv. Faustīnes dienasgrāmata, 1794).

Amen.

 


Notis (viena balss):

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [359.69 KB]

 


Notis korim – piedziedājums (harmon.: A. Kloppe):

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [92.90 KB]

 


Nodziedāta litānija:

 

 


Prezentācija: vārdi + bildes (sagatavoja – Mārīte Kampāne):

ppsx fails → drive.google.com_ppsx

pdf fails → drive.google.com_pdf

 


Vairāk par Dieva Žēlsirdību var atrast te:  uzticies-jezum.mozello.lv

Buklets par Dieva Žēlsirdību latviešu valodā:  buklets par Dieva žēlsirdību_LV

 


 

Ejiet un mācieties saprast, ko tas nozīmē: 
Es vēlos žēlsirdību, bet ne upuri! 
Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet gan grēciniekus. 
Mt 9, 13