2021_01_24 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENAS (24. I. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Jon 3, 1-5.10
 • Psalms 25 (24)
 • 1 Kor 7, 29-31
 • Mk 1, 14-20

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Pirmā gaisma †
 • Lūgšana → Svētā Mises sākuma lūgšana:
  • Visvarenais, mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar Tavu gribu, lai Tava mīļā Dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos… 
 • Elementi:
  1. Dieva Vārda darbības mērķis → mūsu sirds laime labos darbos
  2. Tas ir iespējam vienīgi esot Iemiesotā Dieva Vārda, Jēzus Kristus mīlestībā
  3. Vajag strādāt pie tā ar Dieva žēlastības palīdzību, lai mūsu soļi, lēmumi pie tā patiesi tuvotos
 • Trīs Dieva Vārda sludināšanas un tad dzirdēšanas līmeņi (kuros vajadzētu iekāpt, lai dzīvotu Dievā svētumā)
  1. cilvēka prāta darbība, pasaules novērošana, secinājumi
   • Psalms: Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus un māci man staigāt Tavas takas!
  2. Dieva kalpu, praviešu palīdzība
   • lai ar cilvēka tomēr vājo prātu negodinātu zibeņus, dzīvniekus…
   • piemērs → Jonas
   • svarīgi → vēsts par sodu un atgriešanās vajadzību + vēsts par Dieva žēlastību un žēlsirdību, kura vienmēr grib mums palīdzēt, nevis nicināt, un kura grib aizvest mums līdz lielajam svētumam
   • bez tā pat pieeja pie sakramentiem, kuros ir pats Dievs un Viņa mīlestība, būs nepanesams smagums
  3. Dieva Dēla, Iemiesotā Dieva Vārda kalpošana
   • Viņa vārdi, brīnumi, visa Viņa dzīve
   • un kā parasti cilvēki izsaka vārdu, lai komunicētos, tad Iemiesotais Vārds vienmēr izsaka sevi, lai mīlētu
   • Viņa Vārds mīl līdz Krusta nāvei!
 • Ja šāds ir Vārds, kas ir dzirdams, tad sirds grib atbildēt
  • salīdzinājums → liesmas sildīts sveces vasks (viegli var to formēt)
 • Un Dieva Mīlestības Vārds aicina ne tika mūsu pašu laimes dēļ → grib mūsu sūtīt pie pārējiem
  • pēdējā laika karsts piemērs → kādu lūgšanas nedēļu par kristiešu vienotību veido Gulbenes pilsētā un novadā tie, kas grib dzirdēt Dieva Vārdu!!!

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7