2021_09_26 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdienas (26. IX 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Sk 11, 25-29
 • Ps 18
 • Jk 5, 1-6
 • Mk 9, 38-48 (Mk 9, 38-50)

Zīmējumi pie svētdienas Evaņģēlija 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 26.09.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Cik varenie uz garīgās cīņas pusi šīsdienas lasījumi!
 2. Nepieciešami teikt stipru “Jā!” Dieva žēlastībai un svētumam, bet stingru “Nē!” grēkam, kas nicina cilvēku.
 3. Pie tā nepieciešama Dieva žēlsirdība, uz ko norāda Svētā Mises pirmā lūgšana:
  • Dievs, Tava varenība vislabāk parādās, kad Tu apžēlojies un piedod. Izlej pār mums savu žēlastību straumes, lai mēs, tiecoties pēc Taviem apsolījumiem, kļūtu par mūžīgo vērtību mantiniekiem. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā…
 4. Dažas dienas atpakaļ šo patiesību pastiprināja Svētā Krusta paaugstināšanas svētki: cik lielā ir Dieva Mīlestība, kas atnāca pie cilvēkiem, un cik mums vajadzīga attiecībās ar Dievu un savstarpējās, ar citiem cilvēkiem.
 5. Bez tā cilvēks slīkst savas grēka ievainotās dabas dēļ un velna kārdināšanas dēļ. Daudzi ta piemēri ir šodien lasījumos.
 6. Viss sākas ar lepnību, kas ir dzīvot melos par sevi, citiem un Dievu. Tas izraisa tieksmes uz grēku un konkrētu grēku lavīnu. Baznīca to nosauc par septiņiem galveniem grēkiem:
  1. lepnība,
  2. skopums,
  3. nešķīstība,
  4. skaudība,
  5. negausība (pārmērīga ēšana un dzeršana),
  6. dusmas,
  7. slinkums.
 7. Var aiziet tik tālu, ka pat grēkot pret Svēto Garu (katehisms norāda, ka tie ir seši grēki):
  1. kas, paļaudamies uz Dieva žēlsirdību, tīšām grēko;
  2. kas, grēku padarījis, šaubās, ka Dievs viņam to piedos;
  3. kas pretojas kādai kristīgās mācības patiesībai,
  4. kas savu tuvāku apskauž tāpēc, ka Dievs to svētījis
   • (šodien skaidri pieminēts pirmajā lasījumā un Evaņģēlijā)
  5. kas parāda nocietinātu sirdi pret derīgām pamācībām,
  6. kas no grēkiem tīšām neatgriežas.
 8. Ir vēl viena nopietna grēku kategorija, kura mūsdienas ir publiski pausta, reklamēta, piedāvāta cilvēkiem jau no jaunām dienām. tie ir tā sauktie vislielākie grēki, kas sauc uz debesīm pēc atriebšanas.
  1. ar nodomu izdarīta slepkavība,
  2. netiklība (sodomiešu grēks),
  3. nabagu, bāreņu un atraitņu apspiešana;
  4. nopelnītās algas aizturēšana strādniekiem.
 9. Bet Dieva aicina vienmēr atvērties žēlastībai un darīt labu. Diemžēl cilvēks ir spējīgs ne tikai pats nepareizi izvēlēties un darīt ļaunu, bet līdzdarboties ļaunajā. Tādēļ katehisms norāda, ka ir deviņi veidi, kā mēs varam kļūt citu grēku līdzdalībnieki. Tie ir tā sauktie deviņi sveši grēki.
  1. Kad mēs uz ļauniem darbiem citus cilvēkus:
   1. pamācām,
   2. tiem pavēlam,
   3. tiem palīdzam;
  2. Kad mēs, redzēdami citus ko ļaunu darām:
   1. tiem darīt atļaujam,
   2. tos uzslavējam,
   3. paskubinām;
  3. Kad mēs citu ļaunus darbus:
   1. noklusējam,
   2. noslēpjam,
   3. kad mēs no cita netaisni piesavinātu mantu savā starpā izdalām.
 10. Visu šo iemeslu dēļ ir tik svarīga
  • sirdsapziņas izmeklēšana (vai es dzīvoju saskaņā ar Dieva un Baznīcas baušļiem, vai dzīvoju saskaņā ar Evaņģēliju?)
  • regulāra grēksūdze (vislabāk ap reizi mēnesi – sal. mēneša pirmās piektdienas un mēneša pirmās sestdienas) un Svētās Komūnijas pieņemšana
  • ikdienišķa lūgšana
  • pastāvēšana Baznīcas kopienā

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7