Paziņojumi – 20. X. 2019.

 


 

 

BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA…

 

 

 

 • Svētki un piemiņas dienas Baznīcas liturģiskajā kalendārā:
  • šī svētdiena tiek atzīmēta kā misiju svētdiena.
  • pirmdienā: sv. Ursulas un viņas biedrenes mocekļu, piemiņas diena;
  • otrdienā: sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena;
  • trešdienā: sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena;
  • ceturtdienā: sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena.

 

 • 1. oktobrī Baznīcā sākās Ārkārtējais misionārais mēnesis. Vairāk: katolis.lv.

 

 • Tuvojas visu Dieva svēto diena (1.11.) , kas ir vieni no varenākiem ticības Kristum svētkiem. Kādā veidā draudze, it sevišķi bērni, var svinēt šo dienu un tās vigīliju? Kādi jums ir piedāvājumi? Ir svarīgi par to jautāt, jo šo svētku vakaru diemžēl daudzi (pat kristieši) pavada piedaloties elkdievībai un velna godināšanai caur Helovīnu un tam līdzīgiem. Ko darīsim mēs, kristieši? Daži ieteikumi ir sekojoši:
  • ceturtdienā (31.10.) pēc vakara Sv. Mises – Rožukroņa pastaiga par Gulbenes pilsētas ielām (svinot visu Dieva svēto svētku vigīliju). Tie, kuri piem. vecuma dēļ nevar piedalīties procesijā, var tieši tajā pašā laikā pievienoties lūdzoties Rožukroņi mājas.
  • svēto vārdu lozēšanu (lai ar izlozēto svēto mēs vairāk iepazītos un turētu viņu kā gada aizbildni).

 

 • SVĒTA UN DERĪGA IR DOMA LŪGTIES PAR MIRUŠAJIEM, LAI VIŅI TIKTU ATPESTĪTI NO GRĒKIEM. (2 MAK 12,45)” Tāpat kā katru gadu, tā arī šogad novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks: 5., 12., 19., 26. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par visiem mirušajiem, kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā, kutas atrodas pie V. J. Marijas altāra. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 3. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties lūgšanām par pieminamiem mirušajiem.

 

 • Pēc pāvesta Franciska norādes pēc katras Euharistijas ir jālūdzas ar lūgšanu erceņģelim Miķelim. Teksts: uz lapiņām kā arī dziesmu ekrānā un te:
  • Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet Tu, Debesu Karapulka Vadoni, ar dievišķo spēku iedzen ellē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.

 

 • Oktobra mēnesī pēc sv. Mises vai citā piemērotā laikā jānoskaita Rožukroņa vienu daļu. Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī var saņemt pilnas atlaidas

 

 • Pie Kunga altāra ir aicināti kalpot gan zēni gan pieaugušie vīrieši (vīri, tēvi). Es ierosinu jūs lūgties šajā nodomā, lai atbildētu Dieva aicinājumam kļūt par ministrantu un tādējādi mīlēt Viņu un Baznīcu. 

 

 • Viens no veidiem, kā ieiet sevišķajā mīlestības derībā ar V. J. Mariju ir Karmela Skapulāra pieņemšana. Tas notiek vienīgi caur priestera rokam un pieņemšanas ritu. Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas ritu, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru, var apskatīt šeit.  Vairāk var uzzināt Karmela mājaslapā: karmel.lvĪpaša diena tam būs šajā nedēļa, kad ir sv. Lielās Terēzes dienai, Karmela Mātes piemiņas dienai.
 • .

 

DRAUDZES NOTIKUMI 

 

 

 • Ilgst Rožukroņa mēnesis. Tajā mēs pārdomājam Evaņģēlija notikumus, kas ir saistīti ar Jēzus un Marijas dzīvi. Šī lūgšana palīdz arvien vairāk izpildīt Dieva gribu savā dzīvē. Lūgsimies kopā ar Mariju, lai caur Rožukroņa lūgšanu Dievs pārveido mūsdienas pasauli, mūsu Tēvzemi, mūsu pilsētu, mūsu draudzi, mūsu ģimenes. Par šo lūgšanu oktobra mēnesī var saņemt pilnas atlaidas. • Pateicība ģimenēm par Rožukroņa vadīšanu. Ar ģimenēm un par ģimenēm turpināsim lūgsimies visi kopā. Ar Rožukroņa lūgšanu palīdzību iesaistāmies arī starptautiska lūgšana „40 Dienas par Dzīvību”. Ģimenes, kuras grib vadīt Rožukroni, lūdzam pieteikties pie māsām.  

 

 • Līdz 3. novembrim Latvijas galvaspilsētā, Rīgā, pie Saeimas notiek kampaņa “40 Dienas par Dzīvību”. Tā ir starptautiski koordinēta lūgšanu, gavēņa, miermīlīgas klātbūtnes, kā arī sabiedrības informēšanas kampaņa, kur Dievam atvēlēta pirmā vieta. Sakarā ar kampaņu “40 dienas dzīvībai”. Pie Ingusa (26523734) un Velgas (26395051) ir iespēja pēc Sv. Mises pieteikties konkrētai dienai ar gatavību gavēt vai upurēt Rožukroņa lūgšanu. Vairāk par kampaņu – zemāk, sadaļā “Informācijas no diecēzes. Jāuzspiež te.  

 

 • Svētdienā 20.10. būs ūdens, sāls un dievbijības priekšmetu pasvētīšana. Turpmāk pasvētīšanas būs mēneša trešajās svētdienās.  

 

 • Pirmdiena priestera klusuma/atpūtas diena. Sv. Mise draudzē nenotiks. Euharistiju es celebrēšu Aglonā.  

 

 • Aiz mums ir divas Rožukroņa darbnīcas. (15. un 18.10.2019.). Tā deva iespēju iemācīties pašiem pīt vienkāršu Rožukroni no auklas. Šajā otrdienā pulksten 15:30 būs vēl viena Rožukroņa darbnīca, šoreiz – bērniem. Lūk, daži mūsu darbi:

 

 • Trešdienā – Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. 
  • Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Visi ir aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu viņiem Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas jau piedalījās ar šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 
 • Šajā dienā Sv. Mise par Margrietiņām (no manis).
 • Šajā dienā vakarā: Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 

 • kamajā ceturtdienā būs Bībeles stunda (lūgšana ar Dieva Vārdu: Lk 18, 9-14).  Aicināti visi ieinteresēti. Tikšanās kārtība būs sekojoša:
  • teksta lasīšana (2x)
  • klusa lūgšana ar Dieva Vārdu (30 min)
  • dalīšanās atrastajā
  • noslēguma lūgšana.
 •  Teksts ar kuru mēs lūgsimies:
  • 9. Bet tiem, kas sevi uzskatīja taisnīgus esam un citus nicināja, Viņš sacīja šo līdzību: 10. Divi cilvēki iegāja svētnīcā Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. 11. Farizejs nostājies sevī tā lūdza: Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds, kā citi cilvēki: laupītāji, netaisnīgi, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks! 12. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, kas man ir. 13. Bet muitnieks, tālāk stāvēdams, negribēja pat acis pacelt pret debesīm, bet, sitot pie savām krūtīm, sacīja: Dievs, esi man, grēciniekam žēlīgs! 14. Es jums saku: šis aizgāja savās mājās attaisnots, bet tas ne. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts.  (Lk 18, 9-14).
  • PAPILDINĀJUMS DZIĻĀKAI MEDITĀCIJAI:
   • LĪDZĪGA TĒMA: LK 14,11; 16,15; MT 6,1; MT 18,4; 23,28
   • ATSAUCES: • Lk 8, 9: L16,15; 20,20 par; Ez 33,13. • Lk 18,10: Apd 3,1; Lk 2,37. • Lk 18,11: Mk 11,25; Mt 6,5; J 7,49. • Lk 18,12: Is 58,2n; Est 9,31; Zah 8,19; 7,3.5; Lev 16,29-31; 23,27-32 u.t.t.; Mt 9,14 par.; At 14,22nn; Mt 23,23. • Lk 18,13: Lk 23,48; Ezr 9,6; Jl 2,12; Ps 79,9 u.t.t. • Lk 18,14: Mt 21,31; Sak 29,23; Īj 22,29; Ez 17,24; 21,26; Jk 4,10; 2 Kor 11,7; Flp 2,8n.

 

 • Sestdienā Euharistija būs celebrētā no rīta, 8:00. Pēc tam es došos uz Siguldu uz kora rekolekcijām.

 

 • 27.10. būs ražas svētki. Šajā dienā mēs pateiksimies Dievam par dārzos, mežos iegūto ražu. Šie svētki dod iespēja ziedot no saviem ievārījumu, marinējumu, augļu, kartupeļu un dažādu citu lauku labumu krājumiem Rīgas garīgajam semināram,  kā arī draudzes pagrabam dažādām vajadzībām, piemēram, rekolekcijām, klusuma dienai, draudzes svētkiem… Es aicinu nest līdz šim laikam to, ko jūs gribētu ziedot pieminētiem nolūkiem. 

 

 • Tiek organizēts brauciens uz koncertu Rēzeknes koncertzālē  “Gors”. Uzstāsies Hārlemas gospeļkoris no Amerikas. Korī apvienojušies labākie Hārlemas kristīgo draudžu dziedātāji un mūziķi. Koris ir uzstājies kopā ar dažādām pasaules zvaigznēm, kā arī dziedājis pāvestiem Jānim Pāvilam II un Benediktam XVI.K Rēzeknē notiks 16. novembrī. Tā ir sestdiena. Izbraukšana plkst. 16:30 no Gulbenes katoļu baznīcas. Biļešu cenas, ieskaitot ceļu no 25 – 30 Eur (vēl dārgāk, ja vēlas labākas vietas). Koncerta sākums 18:00. Paredzamais ilgums 1h 30min. Atgriezšanās Gulbenē ap 21:30. Pieteikšanās pie Luda. 

 

 • Skatoties uz priekšu, daži draudzes locekļi piedāvā īpaša veidā atzīmēt Vissv. Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkus (8.decembrī). Sagatavošanai šai dienai būs piedāvāta lūgšanas ķēde, kā arī draudzes klusuma diena (9.novembrī.) Lūdzieties šajā nodomā, lai Dievs rāda savu gaismu un dot spēku to īstenot. 

 

 • Par grēksūdzi: es cenšos vienmēr būt pieejams biktskrēslā pirms katras Sv. Mises (izņemot nopietnu šķēršļu gadījumus). Lai labās sagatavotos grēksūdzei, ir pieejami bukleti sirdsapziņas izmeklēšanai. PDF versija ir pieejama te: Buklets sirdapziņas izmeklēšanai

 

 • Visi, kuri gribētu gatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, lai kontaktējas ar Astru: tel. 27484427.

 

 • Katru mēnesi mūsu draudzē notiek dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija caur sv. Filomenas aizbildniecību. Programma:
  • 14:45 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana.
  • 15:00 – Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; stāsts par Sv. Filomenas dzīvi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenas godam,
  • 16:00 – Rožukronis, slavēšana,
  • 17:30 – Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,
  • 18.00 – SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību,
  • 19:00 (pēc Sv. Mises) – svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām
 • .

 


 

SAIMNIECISKĀS LIETAS

 

 

 • Tiek vākti ziedojumi malkas iegādei. Paldies par jau savākto. Lai Dieva atalgo jūsu dāsnumu!
 • Tika sametināta krāsns, kā arī draudzes vīrieši sanesa malku kurinātā. Lai Dievs jums atalgo par visiem jūsu darbiem!
 • Kurš gribētu/ varētu sagrābt koku lapas baznīcas teritorijā?
 • .

 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 

 

 • No 25. septembra līdz 3. novembrim Latvijas galvaspilsētā, Rīgā, pie Saeimas, Jēkaba ielā notiek kampaņa “40 Dienas par Dzīvību”. Tā ir starptautiski koordinēta lūgšanu, gavēņa, miermīlīgas klātbūtnes, kā arī sabiedrības informēšanas kampaņa, kur Dievam atvēlēta pirmā vieta. Tā nav politiska kampaņa. Tā nav kontracepcijas līdzekļu propogandas kampaņa vai saistīta ar jebkāda veida biznesu. Kampaņas mērķis ir risināt abortu krīzes problēmu vietējā līmenī – glābt vēl nedzimušu bērnu dzīvības, glābt viņu ģimenes locekļu dzīves no pēcaborta traumām, iedvesmot sirdis un prātus attieksmes maiņai ne tikai pret mūsu nedzimušajiem brāļiem un māsām, bet arī pret visiem sabiedrības locekļiem, tai skaitā pašiem pret sevi, pozitīvi ietekmēt mūžīgu dvēseļu likteņus.“40 Dienas par Dzīvību” ir kampaņa, kas noved pie rezultātiem un citās pasaules valstīs ir pierādīta kā efektīva. Kampaņai ir izteikti miermīlīgs raksturs, tās dalībnieki ir smalkjūtīgi un nekad nav vardarbīgi vai pilsoniski nepaklausīgi. Kampaņas organizatori saskaņo ar pašvaldību un policiju, iegūstot visas nepieciešamās atļaujas.
  • Kampaņa “40 Dienas par Dzīvību ” sastāv no 3 komponentiem:
   • Lūgšana un gavēnis, nodomā par abortu veikšanas pārtraukšanu un siržu atvērtību, lai ikviens ieņemts bērns tiktu pieņemts un mīlēts, laists pasaulē un ar atbildību audzināts, un līdzīgos nodomos. Katrai dienai ir paredzēts īpašs lūgšanu nodoms, Svēto Rakstu lasījums, pārdomas un lūgšana. Katru dienu par svētbrīdi un lūgšanām atbildēs īpaši nozīmēts lūgšanu kapteinis.
   • Nemitīga klātbūtne, vigilija vai mierīga demonstrācija tiks nodrošināta vismaz 12 stundas diennaktī visu 40 dienu laika periodā pie Saeimas Jēkaba ielā no 9:00 – 21:00.
   • Sabiedrības informēšana. Šogad sabiedrības informēšanas mērķis ir panākt, lai Latvijas iedzīvotāji saprot šī vēstures mirkļa neatliekamību un nozīmību, lai mēs kļūtu gatavi izšķirošai rīcībai, aizstāvot cilvēka dzīvību un cieņu no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Mēs apzināsimies gan mūsu priekšrocības, gan trūkumus, lai Latvija varētu kļūt par cilvēka dzīvībai draudzīgu valsti. Abortam nav vietas mūsu nākotnē, jo nav nekā liekulīgāka par tā nezinātniskajiem attaisnojumiem. Ir zinātniski pierādīts, ka jau no ieņemšanas brīža cilvēks ir apveltīts ar unikālu un neatkārtojamu DNS, kur noteikta visa viņa ģenētiskā informācija un tas nav šūnu pikucis, kā to mums cenšas iestāstīt abortu aizstāvji. Īpaši, apzinoties patreizējo situāciju Latvijā, kad dzimstības rādītāji ir tik zemi, daudz jaunu cilvēku aizbrauc no valsts un palikušie gandrīz visās dzīves jomās cieš no palīdzīgu roku un cilvēciska atbalsta trūkuma, mūsu pienākums ir apliecināt, ka katrs ieņemtais bērns mums ir vērtība un nākotnes cerība un darīt visu, lai viņš būtu mīlēts, varētu piedzimt un būtu ar atbildību audzināts. Mums ir jākliedē mīti un tuvredzīga domāšana, kas sašķeļ sabiedrību un attaisno nevainīgu bērnu slepkavības. Sabiedrība jāaicina dziedāt mūsu valsts himnu ar apziņu, ka arī paši esam darījuši visu, lai Dievs varētu svētīt Latviju. Ja kaut vienam bērnam draud iznīcības briesmas un mēs to vienaldzīgi pieļaujam, tad mēs aizšķērsojam ceļu Dieva svētībai.
  • Lūdzam iesaistīties kampaņā “40 Dienas par Dzīvību”, piesakoties nemitīgas klātbūtnes un lūgšanu dežūrām, rakstot uz e-pastu: kustibapardzivibu@gmail.com , mājaslapā www.40daysforlife.com vai zvanot kampaņas direktorei Silvitai Kravalei – tālr.:25342585. Ja vēlaties kampaņu atbalstīt finansiāli, lūdzam ziedot Biedrībai Kustība “Par dzīvību!” Reģ. Nr. 50008046561, Rīga, Klostera iela 4, LV-1050,SEB Unibanka Rīdzenes filiāle, Kods UNLALV2XIBAN konts:LV41UNLA0002043469773, ar maksājuma mērķi : Kampaņai „40 Dienas par Dzīvību”
  • Kampaņas koordinatore, Silvita Kravale, liecināja, ka pēc šādiem lūgšanu pasākumiem pasaulē: aizvērtas jau 104 aborta klīnikas; ir darbinieki, kas ir pametuši šīs darba vietas; ir ļoti daudz izglābtu bērnu. 

 

 • Caritas Latvija piedāvā: Ar prieku darām Jums zināmu, ka tuvojas sengaidīts pasākums – “Caritas” rekolekcijas.” Šajā reizē mēs plānojam rīkot divu dienu pasākumu 9. un 10. novembrī (sestdien un svētdien), kas notiks “Caritas” šovasar atvērtajā sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes māja”, Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6. Rekolekciju programma tiks izsūtīta tuvākajā laikā. Varam tikai pačukstēt, ka svētdien mēs varēsim baudīt pr. Andra Marijas Jerumaņa sagatavotās lekcijas un dalīšanos pieredzē. Sestdien jūs gaidīs tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un dažādu pieredžu apmaiņa, kā arī citas iedvesmojošas aktivitātes. Gan sestdien, gan svētdien būs iespēja piedalīties Svētajā Misē, svētdien arī adorācijā.Lūdzam pieteikties līdz 4. novembrim, rakstot uz info@caritas.lv; vai zvanot: 29552102.
  • Liels lūgums: tiem, kuriem ir iespējas pašiem privāti sarunāt sev naktsmājas no sestdienas uz svētdienu Rīgā, būtu lieliski, ja Jūs to izdarītu. Citādi “Caritas Latvija” varētu mēģināt noorganizēt aptuveni 12 gultasvietas, gan Svētās Ģimenes Mājā, gan, pie iespējām, klosteros, taču mēs zinām, ka jūsu noteikti būs ievērojami vairāk.Ja naktsmājas vajadzēs, tad piesakoties lūdzam arī minēt: “man vajag naktsmājas”, lai mēs zinām ar kādu nakšņotāju skaitu rēķināties. Gaidīsim Jūsu pieteikumus! Lai svētīgs laiks! “Caritas Latvija” komanda

 

 • Kustība “Laulāto tikšanās piedāvā rekolekcijas laulātajiem pāriem ar jebkuru laulības stāžu, gan tie kas pārdzīvo krīzi, gan tie kas dzīvo savstarpējā saskaņā. Vairāk: mājaslapā: http://www.laulatiem.lv .  

 

 • Aicinām visus viedtālruņu lietotājus izmēģināt mobilo aplikāciju CONVOCATIS, kas ir piemērota tieši dažādām lūgšanām un garīgajām dziesmām. Datu masīvā ietilpst simtiem garīgo tekstu: lūgšanas, litānijas, novennas, dziesmas utt. Šī aplikācija būs jūsu ceļvedis garīgajā pasaulē, jo tajā var:
  • uzlikt atgādinājumu par lūgšanu;
  • ierakstīt jebkuru savu tekstu un vajadzības gadījumā kopīgot to ar citiem;
  • tā ir īpaši piemērot Rožukroņa lūgšanai un stundu liturģijai;
  • tekstus var ievadīt jebkurā valodā un dialektā.
 • Aicinām šo programmu ieteikt un izplatīt saviem draugiem, draudzēm un kopienām. Ja ir kādi ieteikumi par uzlabojumiem vai problēmām, lūdzam rakstīt epastu uz info@convocatis.net. Sīkāka informācija vietnē Convocatis.net. Aplikāciju var lejupielādēt šeit: GooglePlay.

 

 

 

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.

JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ!

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

 

Lai Dievs svētī jūs visus caur sava mīļā Dēla Sirdi †

 

+ Dievs, svētī manas avis! +

 

pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)