2021_04_18 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no LIELDIENU TREŠĀS SVĒTDIENAS (18.04.2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Apd 3, 13-15.17-19
 • Ps 4
 • 1 J 2, 1-5a
 • Lk 24, 35-48 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 18.04.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Veneranda Šuļja

Debess un zemes ēdienkarte

 

Bīstamā stihija
– uguns.

Bet cik garšīga
un dzīvību uztur
izcepta zivs…

Bīstamā stihija
– Mīlestība.

Bet barojošs līdz mūžiem
ir ciešanu liesmās izcepts
Dieva Jērs…


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 • Stiprs akcents uz Dieva pazīšanu
  • “Jūs nogalinājāt dzīvības devēju… Bet …es zinu, ka to jūs izdarījāt nezināšanas dēļ…  tāpat kā jūsu priekšnieki.”
  • papildinājums – Mt 28, 19-20:  “Tāpēc ejiet un dariet par maniem mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis…”
  • papildinājums – Kor 2, 7-8: “Bet mēs sludinām noslēpumaino un apslēpto Dieva gudrību, ko Dievs pirms mūžiem paredzējis mūsu godam. To neviens no šīs pasaules valdniekiem nav atzinis, jo, ja viņi būtu atzinuši, tad viņi nekad godības Kungu nebūtu krustā situši.” 
 • Bez tās cilvēks var uzbrukt pašam Dievam!
  • “Dieva Dēlu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšāJūs noraidījāt Svēto un Taisnīgo un prasījāt, lai jums apžēlo slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības devēju,”
 • Diev ir Dievs! Viņš vienmēr uzvar!
  • “Jūs nogalinājāt dzīvības devēju, bet Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem…”
 • Dieva uzvara ir lielāka nekā grēks, nekā bailes, nekā visa pasaule…
  • → Lk 24, 35-48:  “Pēc Jēzus augšāmcelšanās kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: “Miers jums!”
 • Dieva dota mums iespēja atgriezties
  • Dieva Žēlsirdības dāvana → Jēzus upuris, Pasha
  • sal. 1 J 2, 1-5a: “Bet, ja kāds ir sagrēkojis, tad mums ir aizstāvis pie Tēva – taisnīgais Jēzus Kristus. Un Viņš ir izlīdzinājuma Upuris par mūsu grēkiem, un ne tikai par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem.”
 • Mūsu gandarīšanas darbi
  • “Tāpēc gandariet par grēkiem un atgriezieties…” 
 • Balva? 
  • Svēta Gara dāvana
   • Apd 2, 38-39: “Un Pēteris viņiem sacīja: Gandariet par saviem grēkiem, un ikviens no jums lai kristās Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu. Jo solījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kas tālu ir, kurus Kungs, mūsu Dievs, vēl aicinās.”
  • mūžīgā dzīve Debesīs
   • J 3, 16:  “Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.”

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7