2021_10_24 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXX svētdienas (24. X 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 


 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts
 • Jer 31, 7-9
 • Ps 126 (125)
 • Ebr 5, 1-6
 • Mk 10, 46-52
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.10.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējumi
Mazs dzejolis kā komentārs šīs dienas Evaņģēlijam   Dzejoļa audio versija 
Lasa: Genovefa Markova 
“Timeja dēls un Dieva Dēls”

 

Viss bij’ tik tumšs:
pilsēta, ceļš,
vārds un rokas
un pat acis…
Bet ne sirds.

 

Tik viens skūpsts:
bez mēteļa,
vārdu vētrā,
žēlsirdībā…
Viss kļuva spožs!

pr. Pāvils
(Aglona, 18.10.2021.)

 

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Izmaiņa ir iespējama! 
  • “Viņi aizgāja raudot, bet…” →  “Līksmojiet priekā par Jēkabu, gavilējiet …; skandiniet, dziediet…!” 
  • Pamats tam attiecībās ar dzīvo Dievu  “Jo Es esmu kļuvis tēvs Izraēlim, un Efraims ir mans pirmdzimtais.” 
 2. Tā praktisks piemērs Evaņģēlijs un notikuma ar Bartimeju
 3. Tumšais dzīves fons:
  • no Jērikas
  • ceļa malā
  • sēdēja
  • aklais
  • Bartimejs, Timeja dēls,
  • ubagoja.
 4. Lūzuma punkts pateicoties ticībai
  • “Viņš, dzirdot, ka tas ir Jēzus Nācarietis, sāka saukt: «Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!»”
  • Kad sākās viņa ticībā? Kas viņu mācīja, ka Jēzus ir Dāvida Dēls?
  • Pat par spīti pūlim…: “Daudzi viņu norāja, lai viņš apklust, bet tas sauca vēl skaļāk: «Dāvida dēls, apžēlojies par mani!»”
   • Kāpēc tie viņu mēģināja noklusināt?
 5. Viens no visskaistākajiem Evaņģēlija teikumiem (kā programma dzīvei): “Esi drošs! Celies! Viņš tevi sauc….”
 6. No saņemtā, piedzīvota izplūst
  • sekošana Jēzum
  • dalīšanas ar sirds prieku misija (Bartimejs – ikona misionāriem?)

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7