2021_04_04 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no LIELDIENU SVĒTDIENAS (4.04.2021.). Bija dots to ierakstīt.


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts
 • Apd 10, 34a.37-43
 • Psalms 118 (117) 
 • Kol 3, 1-4
 • J 20, 1-9

 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 4.04.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli

 

Bērnu Lieldienas”

 

Neizmantotās smaržzāles…
Bet Marija no Betānijas paspēja.

Smagais akmens…
Kam – cilvēkam vai eņģelim?

Bezcerības kaps…
Vai tomēr koridors un durvis?

***

Pieaugušie nesaprot,
ka ticības bērni
māk staigāt
kājām gaisā. 

 

pr. Pāvils


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Kolekte (pirmā Svētās Mises lūgšana)
  • Visvarenais, mūžīgais Dievs, kas šodien ar sava viendzimušā Dēla augšāmcelšanos, uzvarot nāvi, esi mums atvēris Debesu vārtus, palīdzi mums, lai, svinēdami Kunga augšāmcelšanās noslēpumu, mēs arvien atjaunotos Svētajā Garā un atdzimtu mūžīgās dzīves gaismā. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā… 
 • Nepietiek ar “esmu nokristīts” → vajadzīgs nemitējošs padziļinājums  
 • Pamudinājums tam? → sv. Lūkass savā Evaņģēlijā, kā arī Apustuļu darbu grāmatā akcentē liecinieku lomu evaņģelizācijā 
  • Apd 10:
   • Jums ir zināms, kas risinājās visā Jūdejā… Un mēs esam liecinieki visam, ko Viņš darīja… 
   • Dievs Viņu uzmodināja trešajā dienā un ļāva Viņam parādīties (…) Dieva izvēlētiem lieciniekiem – mums
   • Par Viņu liecina visi pravieši… 
 • Liecinieki no žēlastības un žēlsirdības puses
  • sv. Jānis → no žēlastības līdz žēlastībai
   • “To teicis, Jēzus, satraukts garā, liecināja un sacīja: Patiesi es jums saku: viens no jums mani nodos. Tad mācekļi uzlūkoja viens otru neziņā, par kuru Viņš runā. Bet viens no Viņa mācekļiem, kuru Jēzus mīlēja, piekļāvās Jēzus krūtīm. Tam Sīmanis Pēteris pamāja un sacīja viņam: Kurš ir tas, par ko Viņš runā? Tas, piekļāvies Jēzus krūtīm, sacīja Viņam: Kungs, kurš tas ir? Jēzus atbildēja: Tas, kuram es, maizi iemērcis, pasniegšu. Un Viņš, maizi iemērcis, deva to Jūdasam, Sīmaņa Iskariota dēlam.” (J 13,  21-26)
   • nebaidījās atklāti jautāt par nodevēju
   • tad Jānis ir pirmais
  • sv. Pēteris → no kritiena (bija trīskārt Jēzu noliedzis) līdz žēlastībai 
   • “Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja un atnāca pie kapa. Abi viņi skrēja reizē; bet otrs māceklis skrēja ātrāk nekā Pēteris un nonāca pie kapa pirmais. Un viņš noliecās un redzēja noliktu audeklu, tomēr iekšā negāja. Tad, viņam sekodams, atnāca Sīmanis Pēteris, iegāja kapā un redzēja noliktu audeklu. Un sviedrauts, kas bijis uz Viņa galvas, nebija nolikts pie audekla, bet atsevišķi satīts savā vietā. Tad iegāja arī tas māceklis, kas pirmais atnāca pie kapa un redzēja un ticēja. Jo viņi vēl neizprata Rakstus, ka Viņam vajadzēja no miroņiem augšāmcelties.” (J 20, 3-9)
   • Jēzus iepriekš runāja, ka Pēteris Viņu noliegs; bet arī apstiprināja savu mīlestību un viņu; tādējādi Pēteris piedzīvojis savu morālo kapu un augšāmcelšanos
   • tagad Pēteris ir pirmais
 • Mūsu liecība
  • pastāvēt žēlastībā un liecināt par to
  • ja gadīsies grēka kritieni, maklēt Dieva žēlsirdību un pēc tam – liecināt par to

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7