2021_05_09 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lieldienu VI svētdienas (9. V 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Apd 10, 25-26.34-35.44-48
 • Psalms 98 (97)
 • 1 J 4, 7-10
 • J 15, 9-17
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 9.05.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Ivanda un Arturs Birznieki

Astoņpadsmitais bauslis

“Tas ir mans bauslis,
lai jūs viens otru mīlētu,
kā es jūs mīlēju.”
(J 15, 12)

 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 • Galvenais “āķis”→ mums ir jānes (mīlestības) augļi līdzcilvēkiem 
  • tas būs jā mīlēsim tāpat kā Jēzus
  • ja apzināsimies, kā mīlēja Jēzus
  • ja sapratīsim, kā Viņš bija Tēva mīlēts
 • Par Jēzus mīlestību uz mums
  1. “Dieva mīlestība pret mums ir pierādījusies ar to, ka Dievs sūtīja pasaulē savu viendzimušo Dēlu…” (1 J 4)
   • KLĀBŪTNE
  2. “Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu.” (J 15)
   • VĀRDI
  3. Ja es sava Tēva darbus nedaru, neticiet man! Bet ja es daru un ja jūs man negribat ticēt, tad ticiet darbiem, lai jūs atzītu un ticētu, ka Tēvs ir manī un es Tēvā.” (J 10)
   • DARBI (ZĪMES)
  4. “Dievs pats mūs mīlēja un sūtīja savu Dēlu kā gandarīšanas upuri par mūsu grēkiem.” (1 J 4)
   • CIEŠANAS, UPURIS
 • Tas viss notika, jo Jēzus vienmēr bija savā Tēvā mīlestībā 
  • skaistos Viņa dzīves brīžos
  • un arī Olīvdārzā un pie krusta
  • un viss arī sākās, tika radīts, lai Jēzus būtu prātīgās radības mīlestīb
  • un ja pat cilvēce iekrita grēkā, tad Tēvs paredzēja pestīšanu caur Dēla ciešanām, lai atpestīta cilvēce Viņu mīlētu
 • Tās četras norāde vienmēr būs kā izaicinājums mums, bet “strādās” tikai tad, ja mēs baudām to, ka esam mīlēti. 
 • Uz tā fona – Lauras bilde “jautā”: Vai es redzu, kā esmu mīlēts?!?
  • redzēt Jēzus Pashu (upuri par mums un augšāmcelšanos), jo Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem.” (J 15)

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7