2021_02_21 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lielā Gavēņa pirmās svētdienas (21. II. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Rad 9, 8-15
 • Psalms 25 (24)
 • 1 Pēt 3, 18-22
 • Mk 1, 12-15

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.02.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Kas ir galvenais šīsdienas Vārdā → Jēzus kārdināšana???
  • → nē! Kristības sekas, kristības spēks un tās auglīgums
 • Pirmais lasījums
  • Dievs sacīja Noasam un viņa dēliem šādus vārdus: “Lūk, Es noslēdzu derību ar jums un ar jūsu dzimumu pēc jums, un ar ikvienu dzīvu būtni,
 • Un svētais Pēteris skaidro par to, kas notika Noasa laika:
  • “Tas attēlo Kristību…” (1 Pēt 3)

 

 • Kristību sekas (Evaņģēlijs + otrais lasījums)
  1. Persona tiek Dieva Gara vadīta
   • Gars aizveda Jēzu tuksnesī
  2. Tas dod spēku pārbaudījumos
   • Viņš uzturējās tuksnesī četrdesmit dienas un tika sātana kārdināts.
  3. Tas kārto (visu) Dieva radību (kas grēka dēļ tika samaitāta)
   • Viņš dzīvoja kopā ar zvēriem
   • skaties arī → Is 11, 6-8:
    • 6 Tad vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna; teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs. 7 Govs un lāču māte ganīsies kopā, un viņu bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis.
     8 Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alas, un nupat no krūts atšķirts bērns izstieps savu roku pēc odzes spīdošām acīm.
  4. Tā ļauj no jauna vienoties ar Debesu realitāti
   • un eņģeļi Viņam kalpoja.

 

 • Cik līdzīgi ir teikt par Jēzus turpmāko dzīvi
  • Apd:
   • gāja labi darīdams starp ļaunajiem)
  • 1 P:
   • Viņš ir pie Dieva labās rokas, uzkāpis Debesīs,
   • kur Viņam ir pakļauti eņģeļi,
   • (kur Viņam ir pakļautas) varas un spēki.

 

 • Kristību būtība
 • Tas attēlo Kristību, kas …izglābj un ir
  1. no negatīvas puses
   • nevis miesas netīrību nomazgāšana,
  2. no pozitīvas puses
   • bet gan Dievam veltīts lūgums pēc labas sirdsapziņas,
   • balstoties uz Jēzus Kristus augšāmcelšanos.

 

 • Turpinājums
  • nepietiek atnest uz baznīcu un “apliet ar ūdeni”
  • vajadzīga ir sirdsapziņas formācija
   • tādēļ akcents uz vecākiem
   • uz krustvecākiem
   • uz ticīgiem, kuru vidū…
  • galvenais → pie Jēzus mīlestības
   • tikšanās ar personu
    • “iet pie Jēzus”
   • nevis rituāli
    • “iet uz baznīcu”

 

 • Vēl viena papildinājuma ikona
 • Vārds saka:
  • Dievs sacīja: “Un tā būs zīme derībai, ko Es noslēdzu uz mūžīgiem laikiem ar jums un ikvienu dzīvu būtni, kas ir ar jums. Es nolieku mākoņos varavīksni, un tā būs zīme derībai starp mani un zemi.
 • Kā top varavīksne
  • baltā gaisma iet caur lāsēm
  • sadalās uz vairākām krāsām (vesels spektrs)
 • tā paskatīties uz dzīvi ticībā
  • viens Dievs, bet kāda dzīves bagātība
  • viens cilvēks (persona), bet cik skaista un intensīva “krāsās” dzīvē

 

Jautājumi pārdomām (un lēmumiem)

  • Vai manā kalendārā ir atzīmēta manas kristības gadadiena?
  • Kā es svinu šo dienu?
  • Kādu dāvanu es parasti nesu Dievam šajā dienā (grēksūdze, solījumu atjaunošana, jaunais lēmums…)?
  • Cik lielām mērā mana lūgšana ir tikšanās ar Jēzus, cik lielā – vārdu skaitīšana?
  • Vai es cenšos attīstīt savas dzīves varavīksni – talantus, kontaktus ar cilvēkiem, ticību un sadarbību ar Dievu un Svēto Baznīcu  (nevis gaidīt nāvi)?
  • Kā līdz šim es audzināju savus bērnus? Vai šādu virzienu man vajadzēs turpināt?
   • pastiprināt
   • vai tomēr kaut ko izmainīt

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7