Dekanāta avīze – 2022_03

M

 

Pateicība Dievam par Madonas dekanāta draudžu avīzes «Kāpt kalnā» 2022. gada marta numuru!

Dekanāta avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot no 50 centiem.

Iegādājieties šo garīgo kumosu sev pašiem, tuviniekiem un kā eņģeļi, lūdzu,  aiznesiet to arī kaimiņiem un paziņām.

 

Avīzes PDF versiju var izlasīt arī te: 2022_03 – Kapt Kalna

 

Lai Dievs jūs visus svētī: †

Pāvils, priesteris