2021_05_30 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIELI SVĒTKIEM (30. V 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • At 4, 32-34.39-40
 • Ps 33 (32)
 • Rom 8, 14-17
 • Mt 28, 16-20
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Iluta Rudzīte

1+1+1=1

“Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.”
(Mt 28, 18)

 

Vai atceries
pasaciņu par galdu,
kuram bija trīs kājas?

Mēs zinām
par tā stabilitāti,
kaut virsū guļ pasaule.

Ko teiksi,
par savas sirds virsmu?
Vai tai piemīt trīs tikumu kājas?

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 30.05.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums Ineses Sliņķes zīmējums

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 1. Izdibināt Trīsvienības būtību?
  1. Līdzības, kas mazliet pietuvina
   • pļavas āboliņš
   • trīs savienotas degošas lāpas
   • gald ar trīs kājām
  2. Tomēr vienmēr palīks nezināšanas “mākonis”
 2. Sadarbības ar Vissvētāko Trīsvienību ikona → V. J. Marija
  1. Tēvs izvēlējies Viņu par Jauno Ievu → Dieva Dēls piedzīvojās no Viņas cilvēka dabā → viss noticis Svētā Gara darbībā 
  2. Arī Viņa
   • nevarēja visu saprast → jautājums “Kā tas var notikt?” 
   • Dievs to darīja noslēpumaini “Svētais Gars Tevi apēnos…”
   • pat Jāzepam ne viss tika uzreiz atklāts
 3. Dzīvei Trīsvienībā tuvāk
  1. Pārdomāt Dieva baušļus, Dieva gudrību
   • “Redziet, es esmu jums mācījis likumus un tiesas, kā Tas Kungs, mans Dievs, ir man pavēlējis, lai jūs tā darītu tai zemē, kuru jūs ejat sev iemantot. Turiet un dariet, jo tā būs jūsu gudrība un saprašana to tautu priekšā, kuras, kad tās dzirdēs visus šos likumus, teiks: tiešām, šī lielā tauta ir sapratīga un gudra tauta. Jo kurai citai lielai tautai Dievs stāvētu tik tuvu kā Tas Kungs, mūsu Dievs, mums, kad mēs Viņu piesaucam.” (At 4, 5-7)
  2. Sastapties ar Dieva vareno darbību
   • “Jeb vai kāds dievs būtu mēģinājis iet un izraudzīt sev vienu tautu kādas citas tautas vidū ar pārbaudījumiem, zīmēm un brīnumiem, ar karu, ar spēcīgu roku un augsti paceltu elkoni, un ar baiļu pilnām lietām, kā visu to Tas Kungs, jūsu Dievs, jums ir darījis jūsu acu priekšā Ēģiptē?” (At 4, 34)
   • svēto un līdzcilvēku liecības par Dieva klātbūtni viņu dzīvē
  3. Mūsu atbildēs uz Dieva aicinājumiem
 4. Pāri visam – Dieva žēlastība….

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7