2021_07_04 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XIV svētdienas (4. VII 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri (cikls `B`):
 • Ez 2, 2-5
 • Ps 123 (122)
 • 2 Kor 12, 7-10
 • Mk 6, 1-6

Sprediķa ieraksts atrodas te:

 

Ingunas Jankovskas zīmējums

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Toreiz pravieši…  → šoreiz priesteri, bet ar kristieši 
 2. Ez 2, 2-5 → atcerēties par sūtības autoru: “Cilvēka dēls, Es sūtu tevi pie Izraēļa dēliem…”, saka Dieva Gars
 3. Ez 2, 2-5 → atcerēties par adresātu stāvokli: “…Es sūtu tevi pie Izraēļa dēliem, pie nepakļāvīgiem atkritējiem ļaudīm, kas no manis ir atkāpušies.”
 4. Ps 123 (122) → glābiņš sūtīta sirdij ir skatīties uz Dievu: “Uz Tevi, Dievs, es paceļu savas acis.” 
 5. “Patiesība ir tāda, kāda tā ir”
  • cilvēku uzdevums ir atklāt objektīvu patiesību 
  • bieža kļūda → apstāties un paudēja personas, dzīves vēstures vai citām un tādējādi neatnākt pie patiesības 
 6. Mk 6, 1-6 → tās kļūdas piemērs: “No kurienes tas Viņam? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un tādi brīnumi, kas notiek caur Viņa rokām? Vai tad Viņš nav galdnieks, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis? Un vai tad Viņa māsas nav šeit ar mums?” 
 7. Divi virzieni:
  • tie kuri kā patiesības paudēji ir sūtīti pie mums 
  • un kad mēs esam sūtīti pie pārējiem

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7