2021_06_06 – sprediķis (abp. Z.S.)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Šoreiz es dalos ar mūsu arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča sprediķi no Gulbenes draudzes vizitācijas dienas (6. VI 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
  • Rad 3, 9-13
  • Ps 130 (129)
  • 2 Kor 4, 13–5, 1
  • Mk 3, 20-35
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 6.06.2021.) 
Ingunas Jankovskas zīmējums

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

• Mk 3,20: Mk 2,2.15; 6,31; Lk 19,3; Izc 2,20; Mk 7,5; J 6,23.31.51. 
• Mk 3,21: Sak 31,21 (LXX); Ps 69,9; Mt 13,57; J 4,44; 7,5; Mt 12,46.; Lk 8,19; Dan 13,33; 1 Mak 9,44; Gudr 5,4; Zah 13,3; Mk 6,17.; J 7,20; 8,48.52; 10,20; Mt 11,18.; 2 Kor 5,13.;
• Mk 3,22: Mt 9,34; Mt 12,24-.; Lk 11,17-; Mk 15,1; 2,6; 3,28-; 7,1; J 1,19; Mk 3,30; Mt 10,25; 2 Ķēn 1,2.6.;
• Mk 3,24: Mt 12,25.: Mt 9,4; Mk 2,8; Lk 6,8; 9,47; Mt 18,23-; 22,2-; Lk 14,31-; 19,12-; Mt 7,24-; Lk 6,47-.;
• Mk 3,27: Mt 12,29; Is 49,24; 53,12; Kol 2,15; 1 J 4,4.
• Mk 3,28: At 27,15-; 1 Hr 16,36; 1 Ķēn 1,36; Jer 11,5; Sk 15,22-; 1 Sam 2,25; Rom 3,25; 1 Kor 6,18; Ebr 6,4-6; 10,29; 1 J 5,16.
• Mk 3,29.: Apd 3,17-18; 13,27-28; 1 Tim 1,13; 1 Sam 2,25; Rad 2,16-17; Izc 12,10; Mt 15,24-; Izc 23,30-31.
• Mk 3,30: Mk 3,11.
• Mk 3,21: Sak 31,21 (LXX); Ps 69,9; Mt 13,57 par.; J 4,44; 7,5; Mt 12,46 par.; Lk 8,19; Dan 13,33; 1 Mak 9,44; Gudr 5,4; Zah 13,3; Mk 6,17 u.t.t..; J 7,20; 8,48.52; 10,20; Mt 11,18 par.; 2 Kor 5,13.
• Mk 3,31 par.: Ps 69,9; Lk 2,49; Mt 13,55-56 par.; Mk 4,10-11; J 6,42; 7,5; Apd 1,14.
• Mk 3,32 par.: Lk 9,9; 19,3; 23,8; J 12,21.
• Mk 3,33 par.: At 33,9; J 2,4.
• Mk 3,34 par.: Mk 3,5; 10,23.29; Ps 22,23; Mt 28,10; J 20,17; Rom 8,29 u.t.t.
• Mk 3,35 par.: Mt 13,23 par.; 19,29 par.; Mk 1,20; Lk 11,28; J 8,31.51; 14,23; 15,14; Jk 1,22-.

Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Ineta Meldere

Slīpā plakne

 

Neprātīga Mīlestība
ziedoja savu laiku,
atdevusi ēdienreizes,
droši gāja Naktij pretī…

Vai tas ir par maz,
lai pieradinātu lapsu,
kas ir cilvēces sirdī?

Jā, daži apstāsies
tikai ar āmuru rokās…

Daži – pēc augšāmcelšanās…

 


DOD MAN DZERT…  J 4,7