2021_05_16 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lieldienu VII svētdienas (16. V 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Apd 1, 15-17.20a.20c-26
 • Ps 103 (102)
 • 1 J 4, 11-16
 • J 17, 11b-19
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.05.2021.)
Ineses Sliņķes zīmējums
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Zinaīda Klesmane

Tava atbilde…?


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 1. Padarītas darbības skaidra robeža (teiciens “Finis coronat opus”)
  1. Jēzus iekāpa Debesīs → Baznīca tika uzticēta apustuļu rīcībai (piemērs: pirmais lasījums – Jēzus neatnāks kārtot Vienpadsmit jautājumu par Divpadsmito…)
  2. robežas ģimenes dzīvē 
  3. robežas draudzes dzīvē 
  4. neierobežoties, bet palīdzēt; tomēr palīdzēt, bet neaizvietot 
 2. Robežas pārkāpšana (darba noslēgšana) → iespēja bilancei (
  1. sirdsapziņas izmeklēšana par izdarīto (“Pēdējo vakariņu laikā Jēzus…”)
  2. kā priekša vajadzētu izmeklēt sirdsapziņu: virs, sieva, bērni, kaimiņi, Dievs….? (“….Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, sacīdams: «Svētais Tēvs….»”
 3. Sirdsapziņas izmeklēšanai Jēzus norādītie punkti
  1. jautājums par kopienas vienotību (“Jēzus lūdzās par saviem mācekļiem, sacīdams: «Svētais Tēvs…, lai viņi ir viens tāpat kā mēs.”)
  2. kopienas un vērtību nosargāšana no ļaunā (“Kamēr Es biju ar viņiem, Es viņus sargāju Tavā vārdā, kuru Tu man devi, un nosargāju…”
  3. rūpēs par misijas turpinājumu (“Bet tagad Es eju pie Tevis… Tāpat kā Tu mani sūtīji pasaulē, tāpat arī Es viņus sūtīju pasaulē. “ 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7