2021_04_25 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lieldienu IV svētdienas, tas ir LABĀ GANA svētdienas (25. IV 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Apd 4, 8-12
 • Ps 118 (117)
 • 1 J 3, 1-2
 • J 10, 11-18
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 18.04.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Mareks un Lina Savicki

Skaitļu ganības

 

Nepietiks
ar septiņdesmit septiņām reizēm,
četrdesmit gadiem vai dienām,
trīsdesmit sudraba gabaliem
vai divpadsmit izvēlētajiem,
ja nav vienas Sirds.

 

Tad 23.psalma akā
simts četrdesmit četri tūkstoši apzīmogoto,
deviņdesmit deviņas aitas,
trīsdesmit graudi vārpā
vai Betānijas māsas
atradīs ūdeni.


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 • Mēs it kā zinām: Dievs ir Labs, Dievs ir Labais Gans, tomēr…:
  • “Jēzus Kristus Nācarieša vārdā, kuru jūs piesitāt krustā…”
  • “Viņš ir akmens, ko jūs – namdari – atmetāt…”
 • Vai pie Jēzus kā Labā Gana vajag mums iet caur vilšanos no cilvēkiem?!?
  • “Labāk ir patverties pie Kunga, nekā uzticēties valdniekiem.”
 • Lieldienu Gaisma parāda, ar ko no cilvēkiem atšķiras Jēzus, Labais Gans
  • Viņa atbalsts mums ir mūžīgs
  • Un tas ir atbalsts Mīlestībā
 • Pastiprinājums:
  • Jēzus ganība saistās ar Viņa upuri: “Es esmu Labais Gans. Labais Gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Neviens man to neatņem, bet Es pats to atdodu. Man ir vara to atdot un ir vara to atkal paņemt.  
  • Citi neiztur/neizturēja  pārbaudījumus, kaut viņiem maksātu: “Bet algādzis un tas, kurš nav gans un kuram avis nepieder, redzēdams nākam vilku, atstāj avis un aizbēg. Bet vilks tās plēš un izklīdina. Algādzis bēg, tādēļ ka viņš ir algādzis un avis viņam nerūp.”
  • Jēzus doma vēl tālāk, lai pie Dieva Sirds pievestu arī citus:  “Man ir vēl citas avis, kas nav no šīs avju kūts. Un man jāatved arī tās, un tās klausīs manai balsij, un būs viens ganāmpulks un viens gans.”

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7