2021_01_17 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENAS (17. I. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • 1 Sam 3, 3b-10.19
 • Psalms 40 (39)
 • 1 Kor 6, 13c-15a.17-20
 • J 1, 35-42

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Galvenā tēma – paaicinājums
  • uz ticību Dievam
  • uz priesterību
  • konsekrēto dzīvi
  • laulību
  • kādu kalpošanu Baznīcā
 • 1 Sam 3 un J 1 parāda tā dinamiku
  1. Dieva vienmēr ir pirmais, kas sauc/aicina
  2. neziņa/neatpazīšana prasa jautāt Baznīcai
  3. Baznīca skaidro, dot norādes, palīdz
  4. aicināts var droši atbildēt Dievam
 • Šajā ir redzami aicinājuma divi komponenti
  1. subjektīvais aicinājums (mana velme, degsme, piedzīvojumi, saprašana par Dieva aicinājumu sevī; tā ir it kā pirmā manī; tai tomēr vajag virzību, korekciju un/vai apstiprinājumu)
  2. objektīvais aicinājums (Baznīcas, atbildīgo, formātoru spriedums par manu stāvokli spriedums un tās apstiprināšana, virzīšana; tā var strādāt, virzīt vienīgi tad, ja ir pieminētais jau pirmais punkts – konkrēta cilvēka degsme)
   • salīdzini – draudze: dedzīga tauta, kurai priesteris ir dots kā gans; bet priesteris nevarētu vadīt tautu, ja tas nebūtu, un ja tai nedegtu sirds, kura vienmēr grib “kaut ko” darīt
 • Ja tie abi satiekas, tad morāla pārliecība, ka tas ir īstais aicinājums.
 • Piemēri
  • cilvēks vēlās formēties par priesteri – tad pie tā it vajadzīgs seminārs un tur atbildīgie par formāciju un pielaišanu pie iesvētīšana
  • cilvēks grib realizēt savas sirds ilgas kādā kopienā – tad pie tā ir kopienas regula, konkrēts dzīves veids un atbildīgie par kopienu
 • Un beidzot tādējādi var domāt par Baznīcas divām kvalitātēm
  1. Baznīca ir harizmātiskā (jaunas iedvesmas, degsme…)
  2. Baznīca ir hierarhiskā (atbildība, likumi, stingrība…)
 • Var teikt arī tā, ka vienīgi šajās divās Baznīcas dimensijās (harizmātiskajā un hierarhiskajā) katrs aicinājums var atrasta savu apstiprinājumu un apstākļus attīstīties!
 • Viena no visskaidrākajām šis patiesības ikonām – kā to skaidro t. Raniero Cantalamessa, ir J 20, kad Apustuļi sastopas ar mūsu ticības pamatu – patiesību par augšāmcelšanos
  • Jānis (harizmātiskās Baznīcas ikona) skrien pa priekšu, bet pie kapa gaida Pēteri
  • Pēteris (hierarhiskās Baznīcas  ikona) ieej pirmais Jēzus tukšajā kapā (aiz viņa Jānis!) un “apstiprina” patiesību par Kristus augšāmcelšanos
 • Tālāk par paaicinājumu – Ps 40
  • Dievs, aicinot mūs, nav apmierināts ar upuri no kaut kā
  • Dievs sauc personu un grib personas (sirds!) atbildi 
   • nevis tās naudu
   • vai izglītību
   • nejautājot par vecumu, dzimumu, izcelsmi
 • Labs piemērs tam – V. J. Marija
  • jaunā gan; bez lielās naudas; no maziņas pilsētiņas; nekādā ziņā nebija brīnumainā (pārdabiskā) savā izskatā vai dzīves veidā; nebija no kādas super izglītotās ģimenes vai grupas
  • tomēr Dievs Viņu izredzēja
 • Līdzīgi sv. Pāvils
  • par viņa izvēli Ananija brīnījās (ja neteikt – pretojās) – kā saka mums Apustuļu darbi
 • Pēdējais punkts – arī atrodams 40.psalmā
  • atbildei uz paaicinājumu sekos trīs “parādības”, kā atbildes uz paaicinājumu sekas 
   1. paaicināta prieks
   2. Baznīcas prieks
   3. Dieva ienaidnieku kurnēšana par to, pretošanās, paaicināta vajāšana…
 • Piemērs?
  • trīs Gudrie no Austrumiem bija laimīgi
  • kopa ar viņiem tie, kas gaidīja Mesijas atnākšanu
  • Nerods un viņa tauta par notikušo nemaz nebija priecīgi
 • Vienmēr paliek rūpēties par savu aicinājumu, koriģēt tā izpildīšanu un attīstīt

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7