2021_02_14 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENAS (14. II. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Lev 13, 1-2.44-46
 • Psalms 32 (31)
 • 1 Kor 10, 31–11, 1
 • Mk 1, 40-45

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.02.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Kolekte – pirmā šīsdienas Svētās Mises lūgšana → piedāvā visaugstāko līmeni, par kuru būtu jādomā
  • Dievs, Tu apsolīji palikt labās un krietnās dvēselēs, ar savu žēlastību palīdzi mums kļūt tādiem, ka Tev patiktu mūsos dzīvot…
  • tādēļ fiziskā veselība tas ir par mazs
  • un Jēzus lūdzas par mūsu Debesīm, par mūžīgo veselību… (sal. J 17!)
 • Lev 13
  • radība bija laba (jo Dievs ir mīlestība)
  • atnāca slimība, visādas kaites, nāve → velna skaudības un mūsu grēka dēļ
  • slimais (spitālīgs) sūtīts pie priestera, nevis pie ārsta?!?
  • toreiz viņi pildīta šādu lomu
  • bet tas ir kā ikona pie Visaugstākā Priestera, Jēzus Kristus
  • Viņš var dziedināt fiziski (miesu), garīgi (dvēseli), pat līdz dzīves “saknēm”
   • sal. Marija un Viņas bezvainīga ieņemšana
  • tātad Jēzus ir Ārsts un Pestītājs (!!!)
  • par to samaksāja ar savām ciešanām, asinīm un nāvi
  • salīdzini → Lauras F. zīmējum (laura_f_20210214.jpg)
   • pestīšanas lietus, jo Krusts (!)
 • Uz tā fona → no kāda priestera teiktā: Dievs nav burvis!
  1. cilvēku un tā saukto dziednieku un burvju maldu mācība → vajag meklēt veselību (un cilvēka gribas apmierināšanu) par jebkuru cenu (pat ievainojot savu dvēseli)
   • bet Dievs māca: cilvēka centrs nav miesa, bet dvēsele
   • salīdzini → Mk 2: kādas piepūles, bet Jēzus pirmkārt strādā pie tā cilvēka dvēseles pestīšanas, nevis miesas ārstēšanas
   • fiziskā dziedināšana vienīgi apstiprina garīgo
  2. dzīvē ir pamanāmi tā sauktie “okultiskie brīnumi”
   • dažiem tas ir arguments braukāt pie “dziedniekiem”, babkām un tam līdzīgiem
   • bet velns nav Dievs → nevar radīt no nekā
   • tādēļ (ar laiku!) parādās citas slimības (pie šī cilvēka vai arī ģimenē) + parādās garīgās sekas (dažos gadījumos → līdz velna apsēstībai)
   • Dieva brīnumi apņem visu (tā nav kaut kāda apmaiņa) un ir pastāvīgi
  3. visspēcīgākais argument pret “dziedniekiem”, burvjiem un maģiju → tas baro mūsu dzīves lepnību
   • tur slēpjas dzīves lepnība (sal. 1 J 2, 16) → “Es zinu labāk pat nekā Dievs…” + “Es zinu, ka veselība ir vissvarīgākā…”
   • šajā laikā darbadienās lasījām par pirmo kārdināšanu (sal. Rad 3) → “paši kļūsiet par dievu; būsiet dievs bez Dieva…”
   • tādēļ saskaņā ar Dieva Vārdu Baznīca tik vareni brīdina mūs neiet uz šo pusi (veselības un kādas sevis izdomātās labklājības):
    • KBK 2115: Dievs var atklāt nākotni saviem praviešiem vai citiem svētajiem. Taču taisnīga kristīgā nostāja pret visu, kas attiecas uz nākotni, ir paļauties uz Dieva apredzību un atsacīties no jebkuras neveselīgas ziņkāres šajā jomā. Savukārt neapdomība ir pieskaitāma atbildības trūkumam.
    • KBK 2116: Atmetamas ir it visas zīlēšanas formas: vēršanās pie sātana vai dēmoniem, mirušo garu izsaukšana, kā arī citi paņēmieni, kas it kā “atklāj” nākotni. Horoskopu pētīšana, astroloģija, hiromantija, pazīmju tulkošana un buršana, gaišredzības fenomeni, palīdzības meklēšana pie īpašiem starpniekiem (mēdijiem) – tajā visā slēpjas vēlme iegūt varu pār laiku, vēstures gaitu un – galu galā – pār cilvēkiem, kā arī centieni sev piesaistīt apslēptos spēkus. Visas šīs parādības ir pretrunā ar godu un cieņu, ko pavada mīloša bijība un kādu mums pienākas apliecināt vienīgi Dievam.
    • KBK 2117: Visi maģijas un burvestību paņēmieni, ar kuriem it kā varot “savaldīt” okultos spēkus, lai tos pakļautu sev un ar to palīdzību iegūtu pārdabisku varu pār savu tuvāko, kaut arī tas būtu darīts nolūkā atjaunot viņa veselību, ir smagi pārkāpumi pret reliģijas tikumu. Šīs izdarības jo vairāk nosodāmas ir tad, kad tās pavada vēlme kaitēt otram vai kad tajās tiek iesaistīti velni. Amuletu nēsāšana arī ir nepieņemama. Spiritisms bieži vien ir saistīts ar zīlēšanu vai maģiju. Tāpēc Baznīca brīdina ticīgos no tā atturēties. Ķeršanās pie tā saucamajiem tautas ārstniecības paņēmieniem nedara pieļaujamu ne ļauno spēku piesaukšanu, ne otra cilvēka lētticības izmantošanu.
 • Tad 1 Kor 10
  • vai jūs ēdat vai dzerat,
  • vai slimojat vai esat veseli
  • vai citu ko darāt – visu dariet Dieva godam
 • Mk 1, 40-45
  • pareizās rīcības modelis (gan pie ārstēšanas gan pie pestīšanas)
   1. pie Jēzus → Dievišķa Persona, kas zina labāk un var visu
   2. atnāca → lēmums; lai nepaliktu “upura lomas” spēlēšanā
   3. ceļos nometies → dzīves pazemība un paļāvība: atzīt savu nepašpietiekamību un Dieva varenību
   4. lūdza Viņu, sacīdams → skaidri norādīt uz savu vajadzību; paļāvīgi izteikt lūgumu
  • Dieva atbilde
   1.  Jēzus ir klāt 
   2. iežēlojās → pieņēma viņu savā sirdī
   3. izstiepa roku, pieskarās → Dievs noliecas pie savas radības, lai to paceltu
   4. sacīja → dziedināja viņu (“Vārds top miesa”)
 • Marij, slimnieku veselība, lūdz par mums! 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7