2021_09_12 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena (12. IX 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Is 50, 5-9a
 • Ps 115 (114)
 • Jk 2, 14-18
 • Mk 8, 27-35 (Mk 8, 27-33)

Ingunas Jankovskas zīmējums


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Trīs ticības līmeņi (Evaņģēlija gaismā) 
  1. kalpa\strādnieka līmenis; kalpot citiem, neiesaistoties – “uzskata par Jāni Kristītāju” 
  2. runāt pretī pat simtiem viltus praviešiem, darīt brīnumus un zīmes un iznest vajāšanu – “uzskata , citi par Eliju, citi par vienu no praviešiem.”
  3. Dieva spēkā iet cauri pat nāvei, jo tikai caur augšāmcelšanos vispilnīgāk parādās Dieva spēks – “uzskata  par Kristus, kam būs daudz jācieš un jākļūst tautas vecāko, augsto priesteru un Rakstu zinātāju atmestam un nonāvētam, bet pēc trim dienām Viņš augšāmcelsies.”
 2. Līdzīga katehēze – pirmajā un otrajā lasījumā
  1. Jk: “Ko tas līdz, mani brāļi, ja kāds teic, ka viņam ir ticība, bet nav darbu? (…) Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, pati sevī ir mirusi. (…)
  2. Jk: Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību savos darbos. 
  3. Is: Savu muguru es pagriezu sitējiem un savu vaigu plosītājiem. Es neapslēpu savu seju no nievām un spļāvieniem. Kungs Dievs ir mans palīgs: tādēļ es neesmu kaunā, tādēļ savu seju es padarīju cietu kā akmeni un zinu, ka netikšu apkaunots. 
 3. Pastiprinājums
  1. Dažas dienas atpakaļ godinājām sv. Filomenu, mocekli
  2. Ja tas “pa tālu”, skaties šīsdienas Sv. Mises nodoms, kas norāda uz mūsdienu spēcīgo liecinieku, proti, pr. Vladislavu Litaunieku: “Sv. Mise valsts prezidenta un viņas kundzes nodomos – pateicībā par ļoti vērtīgo un vēsturiski skaisto žestu, tas ir par priestera mocekļa Vladislava Litaunieka kapa apmeklēšanu un viņa likteņa brāļu un māsu, kas līdzīgi kā viņš gāja bojā, pagodināšanu Višķos”

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7