2021_10_03 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdienas (3. X 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:

Zīmējumi pie svētdienas Evaņģēlija 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.10.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējumi
 


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Visa pamats – no Dieva žēlastības un mīlestības tik radīti cilvēks 
  1. cilvēks-vīrietis
  2. cilvēks-sieviete
  3. Tādēļ vīrs atstās savu tēvu un māti un saistīsies ar savu sievu, un viņi būs viena miesa.”
  4. Šajā līmenī tuvu patiesībai ir runāt par laulāto -“viena puse”. Viņš + viņa = 1.
 2. Svētība darīja mūs laimīgus līdz krišanai grēkā. Tad sākās cietsirdība, apsūdzība, šķiršanās un citi.
  • Jēzus paskaidrojums: “Bet Jēzus viņiem sacīja: “Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu ir rakstījis. 
  • Aizrādījums: “Tādēļ, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt!”
  • Mūsdienās vajag šo arī pārfrazēt: “Ko Dievs nav savienojis, to cilvēkam nebūs vienot!” 
 3. Situācijas ārstēšana → Jēzus Pestītājs un Viņa Upuris (tādēļ šodien šāds ne cits lasījums → Ebr 2, 9-11)
 4. No Jēzus Sirds – sakramenti. To skaitā → laulība!
  • Dievs apstiprina mācību ar zīmēt
   • laulībā, kas bija iepriekšēja dienā
   • krēsli pēc laulības lejā + stabi ziediem – augšā → cilvēciskā mīlestība paceltā līdz sakramenta līmenim (laulātie ir konsekrēti Dieva Mīlestībā)
   • šajā līmenī tuvāk patiesībai ir teikt “viena trešdaļa”: viņš + viņa + Jēzus = 1!
 5. Apstiprinājums piemēros
  1. sv. Terēzes svētie vecākie, Ludviku un Zeliju  (+ stabi “nejauši” atstāti tuvu Viņas figūrai pirms Viņas piemiņas dienas)
  2. pazīstams pāris, kas svinēja 60 laulības gadu jubileju!
 6. Visspēcīgākais piemērs un norāde un laulātā vīrieša un sievietes aicinājumu uz lielo svētumu → Jēzus iemiesošanās, kas notikusi V. J. Marijas un sv. Jāzepa laulības “vidū”

 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7