2021_04_03 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no LIELDIENU VIGILIJAS (3.04.2021.). Bija dots to ierakstīt.


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts
 • Rad 1, 1–2, 2 
 • Rad 22, 1-18
 • Izc 14, 15–15, 1
 • Ez 36, 16-17a.18-28
 • Rom 6, 3-11
 • Ps 118 (117)
 • Mk 16, 1-8 

 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.04.2021.)
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola

Nomierināšana” 

 

Viss iznīcināts!
Nav pilnīgi nekā!

Taču neraudi!
“Nekā” ir uzticēts.

Nomira Rokās.
Celsies tev…

Un Viņa Vējš
piepildīs buras.


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Visa radība neko nesaprot no savas eksistences; vienīgi cilvēks apzinās, kas tas ir viņas uzdāvināts, lai būtu ar savu Tēvu debesīs
 • Abrahama ticības trīs līmeņa:
  • atstāt kalpus ar ēzelīti
  • izskaidrot savam dēļam upura cerību
  • “…pretī cerībai cerēdams…” (Rom 4, 18)
 • To pašu (un vairāk) izdarīja Dievs, jo “Viņš pats savu Dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem To atdevis” (Rom 8, 32) 
 • Cik BRĪVS ir Dievs…! 
 • Kāda ir MĪLESTĪBA, ja dod šadu brīvību! 
 • Kāda UZVARA nak kopā ar šadu Mmīlestību!

Tas pats, bet ar dzejas vārdiem (bija dots uzrakstīt pēc liturģijas): 

 

Ticības tēvs

 

“Palieciet jūs ar ēzeli šeit. Bet es ar zēnu gribu iet turp,
un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums.”
(Rad 22, 5)


Daudzi dzīvo
saņemtā kazlēna
un priecāšanās
ar draugiem
līmenī.

Daži ir brīvi
pat no tuviniekiem
viņu dzīves vai nāves
jautājumos.

Cik maz ir to,
kas saņem, lai atdotu,
dzīvo, lai nomirtu
un ticētu Dievam,
kas IR…

 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7