Dekanāta avīze – 2021_02

M

 

Pateicība Dievam par Madonas dekanāta draudžu avīzes «Kāpt kalnā» 2021. gada februāra numuru! Avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot no 40 centiem. Iegādājieties šo garīgo kumosu sev pašiem, tuviniekiem un kā eņģeļi, lūdzu,  aiznesiet to arī kaimiņiem un paziņām.

 

Avīzes PDF versiju var izlasīt arī te:

2021_02 – Kapt Kalna februaris

 

Lai Dievs jūs visus svētī: †

Pāvils, priesteris