2021_03_19 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!  

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no sv. Jāzepa, Vissv. Jaunavas Marijas līgavaiņa lielajiem  svētkiem (19.03.2021.) Bija dots to ierakstīt.

 


Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • 2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16
 • Psalms 89 (88)
 • Rom 4, 13.16-18.22
 • Mt 1, 16.18-21.24a
 

Papildinājums Evaņģēlija dziļākai meditācijai (atsauces vietas)

 • Mt 1,18-25: Rad 16,7-12; 17,1-19; Lk 1,11-20; Ties 13,1- ; 1 Sam 1,1-.
 • Mt 1,16: Mt 27,17.22.
 • Mt 1,18: Rad 31,13; Rut 2,11; Lk 1,14.27; 2,5; Mt 1,20.23.
 • Mt 1,19: At 22,23-24; J 8,3-11; Kol 2,15.
 • Mt 1,20: Mt 2,13; 1,18.
 • Mt 1,21: Is 7,14; Lk 1,31; 2,21; Rad 17,19; Sīr 46,1; Ps 130,8; Mt 26,28; Lk 1,68- ; J 1,29; Apd 4,12; Tit 2,14; 1 J 3,5.
 • Mt 1,22: Mt 26,56.
 • Mt 1,23: Is 7,14; Mt 1,18; Is 8,8.10; Rom 8,31.
 • Mt 1,25: Rad 4,1 u.t.t

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.03.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli   

 

Aizsardzības mehānismi” 

Sv. Jāzepam

Aizbēgt miegā,
lai neredzētu…?
Es aizmigu,
lai ieraudzītu,
kā piepildās
Dieva sapņi!

pr. Pāvils


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Kolektes (Svētās Mises pirmā lūgšana) gaisma 
  • Visvarenais Dievs, kas svētā Jāzepa gādībai uzticēji mūsu Pestītāju un Viņa Māti Jaunavu Mariju, uzklausi mūs, lai Tava Baznīca, svētajam Jāzepam aizbilstot, sekmīgi turpinātu cilvēces atpestīšanas darbu… 
 • Trīs daļas: uzticētas personas → atbildība → ved līdz mūžībai  
  1. Visvarenais Dievs, kas svētā Jāzepa gādībai uzticēji mūsu Pestītāju un Viņa Māti Jaunavu Mariju,
  2. uzklausi mūs, svētajam Jāzepam aizbilstot,
  3. lai Tava Baznīca sekmīgi turpinātu cilvēces atpestīšanas darbu… 
 • Mērķis → pestīšana 
 • Gaisma caur 2 Sam 7 
  • Es uzmodināšu pēc tevis tavu pēcnācēju… Viņš uzcels namu manam vārdam… 
  • saprašana: Dāvids → Salomons → Jāzeps → Jēzus (godības “māja” Debesu Tēvam) 
  • attiecināt uz sevi pašu → tas ir piedāvājums man “uzcelt namu” Dieva Vārdam savā dzīvē 
 • Sv. Jāzeps kā paraugs, kā “uzcelt namu” 
  • no “klausīt” līdz “paklausība” 
  • pamest “nemitīgu pārdomāšanu”, lai pieņemtu lēmumu, lai darbotos 
  • pastiprinājums Evaņģēlijā 
   • “Ne katrs, kas man saka: Kungs! Kungs! ieies debesvalstībā, bet kas izpilda mana Tēva gribu, kas debesīs, tas ieies debesvalstībā.” (M t 7, 21) 
   • “…kas izpilda mana Tēva prātu, kas debesīs, tas ir mans brālis un māsa, un māte.” (Mt 12, 50) 
 • Dzirdēt Vārdu trijos līmeņos 
  • Dieva Baušļi 
  • Dieva Vārds (Svētie Raksti) 
  • iedvesmas / mistiskie pamudinājumi

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7