2021_01_31 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENAS (31. I. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 •  At 18, 15-20
 • Psalms 95 (94)
 • 1 Kor 7, 32-35
 • Mk 1, 21-28

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Ieraudzīt Dieva skaistumu un spēku caur divām kvalitātēm
  • citāts: “Jūs zināt, kādi notikumi norisinājās visā Jūdejā, sākot ar Galileju, pēc kristības, ko sludināja Jānis: kā Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidīja Nācarieti Jēzu, kas staigāja, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu. (Apd 10, 37-38)
  • pozitīva darbība: Jēzus darīja labo 
  • negatīva darbība: dzena prom ļauno garu 
 • Dieva Vārds (gan Jaunā gan Vecā Derība) un, sekojot tam arī visa Baznīca, māca kā velns
  • nav kultūras izveidojums
  • nav tikai kaut kāda labuma trūkums
  • nav vienīgi cilvēka vai sabiedrības kļūda
  • tā ir persona, kas kļuvusi par ļauno un ļaunuma avotu (kārdinātāju un izpostītāju)
 • Kā raksturot velna būtību?
  • tā ir Dieva radība
  • eņģelis (gars, kas paredzēts Dieva godināšanai un kalpošanai Viņa plāniem)
  • bija labs (visu, ko Dievs radīja bija labs! → sal. Rad 1, 4.10.12.18.25)
  • tāpat kā katrai personas tam piemīt brīva griba
  • savā lepnībā nepieņēma Dieva plānu un sacēlās Viņa priekšā
  • tas padarīja viņu par ļauno uz mūžiem
  • kā Dieva ienaidnieks kļuvis arī par Viņa radības (īpaši cilvēka) ienaidnieku
 • Praktiskās no tā norādes mums?
  • cik lielā dāvana ir brīvība, iespēja izvēlēties
  • Dievs ir visa labā autors → jāslavē Viņš un jāpateicas Viņām
  • Dievs nav ļaunā autors → nav jāapsūdz Viņš
  • ja arī mēs esam personas → lūgt par savas brīvas gribas labu izmantošanu
 • Mācība par lepnības un pazemības augļiem
  • ļauno garu vadītājs, Lucifers, bija paredzēts augstajai kalpošanai (vārds nozīmē “Gaismu nesošais”)
  • lepnība akcentē kādu patiesības par personu vai tās dāvana daļu, tomēr aizēno patiesību par kopum un traucē tā attīstīšanai
  • pazemībā persona redz gan konkrētās patiesības par sevi vai sev dotām dāvanām daļu, gan veselu kopumu un rīkojas saskaņā ar to
  • piemēram: ārsts → var lepoties ar savu izglītību un kalpošanas nozīmīgumu, bet saprašana par Dieva doto iespēju izglītot prātu un dabūt pieredzi, lai kalpotu cilvēkiem, padara viņu par laimīgo un mudina dedzīgai kalpošanai slimajiem (viņiem par prieku)
 • Praktiskās no tā norādes mums?
  • vienmēr censties pateikties Dievam par saņemtajām dāvanām,
  • pašam priecāties par tām un virzīt to izaugsmi mūsos pašos
  • saprast, ka mēs viens otram papildinām ceļa virs šis zemes līdz Debesu Valstībai, un līdzdarboties ar citām personām šajā
 • Kontrast starp labo un ļauno, starp Dieva un ļaunā gara darbību
  • Dieva darbība
   • Dieva vārds un daba ir Mīlestība; citi Viņa vārdi: Iepriecinātājs, Pestītājs, Tēvs
   • vienmēr nes to, kas būvē, bagātina, iepriecina, vairo labo
   • tā ir atklāta, skaidra, visiem redzama, bez viltus
   • tā grib iesaistīt vēl vairāk personu darīt labo un vairot to
  • ļaunā gara darbība
   • velna vārds, kas attēlo viņā darbību: ļaunai (gars), jo dara pašu ļauno; grieķu valodā: diabolos → tas, kas sašķeļ, dala
   • vienmēr nes melus, postu, nicināšanu, šķelšanos
   • viņš grib strādāt slepenībā, ar viltus paņēmieniem
   • grib mudināt arī citas personas, bet uz sacelšanos pret Dievu un uz ļaunā darīšanu
 • Kāpēc Dievs atstāja velnu?
  • velns ir kā suns Dieva kalpošanā
   • ja cilvēks pārkāpj Dieva Baušļu “žogu”, tiks “iekosts” un cietīs
   • velns kā suns paātrina mūs tuvošanos Dievam un Viņa palīdzības meklēšanu
  • un tā ir neaptverami lielā Dieva gudrība, ka Viņš nenolikvidēja velnu un viņa iespējas darīt ļauno, bet to izmanto sava mīlestības plāna īstenošanai
  • un tā ir vēl viena velna pazemināšanai izpausme, ka pret savu gribu viņš kalpo Dieva plāniem
  • visā šajā jo vairāk parādās Jēzus Kristus patiesības gaisma un mīlestības siltums

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7