Dekanāta avīze – 2022_11

M

 

 

Pateicība Dievam par Madonas dekanāta draudžu avīzes «Kāpt kalnā» 2022. gada novembra numuru!

Dekanāta avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot no 50 centiem.

Iegādājieties šo garīgo kumosu sev pašiem, tuviniekiem un kā eņģeļi, lūdzu,  aiznesiet to arī kaimiņiem un paziņām.

 

Avīzes PDF versiju var izlasīt te 2022_11 – Kapt Kalna