Svētā Filomena

M

 

Svētās Filomenas dzimšanas diena

10.janvāris

 


Saturs: 

• MAZLIET PAR SVĒTO •

• LITĀNIJA VIŅAS GODAM •

• KRONĪTIS SVĒTAJAI FILOMENAI •

• DAŽAS LŪGŠANAS UZ SVĒTO FILOMENU •

• ĪSAS ŠAUTRU LŪGŠANAS SVĒTĀS FILOMENAS GODAM •

 


⇑⇑⇑

Mazliet par sv. Filomenu

Sv. Filomena ir maza meitene, bet iespaidīga svētā. Dzimusi 289.gada 10.janvārī. 

Sv. Filomena ir aizbildne:

 • Dzīvajam Rožukronim,
 • Marijas bērniem,
 • mātēm un bērniem,
 • nepieciešamajām finansēm,
 • cilvēkiem, kuri kārto eksāmenus,
 • skolām un konventiem,
 • klosterbrāļiem un klostermāsām, misijām un atgriešanās pie Dieva,
 • mierīgai un laimīgai nāvei,
 • saderinātajiem,
 • katakombām.

 

Viņa var cilvēkiem palīdzēt no cilvēka piedzimšanas līdz nāvei. Viņai ir ļoti daudz spēka.

 • Sv. Jānis Marija Vianejs  teica: “Svētajai Filomenai ir liels spēks pie Dieva!”
 • Sv. Bernadete: “Kad lūdzaties Dzīvo Rožukroni, aicini savā lūgšanā – sv. Filomena – lūdz par mums!”  
 • Daži liecināja par Viņu:
  • Zīdaiņu bērnu aizbildne, palīdzējusi daudzām mātēm, kuras lūgušas par saviem bērniem.
  • Laulātajiem ieņemt bērnu.
  • Aizsargājusi mātes grūtniecībā.
  • Eksāmenos palīdzējusi.
 • Pie viņas var vērsties visās garīgajās un laicīgajās problēmās.

 

Kas ir relikvijas un kāpēc tās jāgodina? Relikvijas (latīn. reliquiae) ir svēto mirstīgās paliekas – kauli, mati, asinis, drēbes gabals vai priekšmets, kam viņš pieskāries. Relikviju godināšana ir saistīta ar svēto godināšanu. Ticības apliecinājumā jeb Credo mēs sakām: “Es ticu uz svēto sadraudzību…” Svēto sadraudzība ir garīgā vienotība, kāda pastāv starp ticīgajiem virs zemes, svētajiem debesīs un dvēselēm šķīstītavā. Godinot relikvijas, mēs veidojam attiecības ar svētajiem un caur viņiem – ar pašu Dievu.

Svētie, it īpaši mocekļi, paraugs sekošanā Kristum. Jau pirmajos gadsimtos kristiešu vidū bija izplatījies uzskats, ka svēto relikvijām piemīt spēcīga brīnumdarīšanas vara. Svētajā personā redzamā veidā izpaužas dievišķā žēlastība – spējā mistiskā veidā dziedināt, un ir skaidrs, ka tā nāk no Dieva. Ne tikai pašiem svētajiem dzīves laikā, bet arī viņu mirstīgajām atliekām pēc nāves ir Dieva žēlastības kanāla loma. Ticība uz relikviju spēju veikt brīnumus nav zudusi. Tikai jāatceras, ka relikvijas jāgodina pareizi, bez māņticības, neaizmirstot, ka tādā veidā mēs godinām Dieva svētos un veidojam attiecības ar pašu Kristu.

Kādas relikvijas tieši mums ir?
Daudziem svētajiem ir dota iespēja palīdzēt mums īpašos gadījumos un vajadzībās, bet svētai Filomenai ir dota žēlastība palīdzēt mums visās mūsu miesas un dvēseles vajadzībās. Nāksim pie Viņas ar lielu paļāvību, mīlestību un ticību, jo svētā Filomena ir Jēzus un Marijas „mīļotā meita”.

No www.sgmasas.pl.tl


⇑⇑⇑

Litānija svētās Filomenas godam

Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.
Kristu, klausi mūs. Kristu, uzklausi mūs.

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs…
Dievs Svētais Gars…
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs…

Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums.
Svētā Marija, Rīta zvaigzne, lūdz par mums.
Svētā Marija, jaunavu Karaliene, lūdz par mums.

Svētā Filomena, jau kopš piedzimšanas ar Dieva žēlastībām bagātīgi apdāvinātā, lūdz par mums.
Svētā Filomena, Jēzus draugs un pasaules gaisma…
Svētā Filomena, uzticamā Vissvētākās Jaunavas Marijas tikumu atdarinātāja…
Svētā Filomena, šķīstā Kristus līgava…
Svētā Filomena, jaunavu paraugs…
Svētā Filomena, lēnprātības mājoklis…
Svētā Filomena, kuras sirds dega mīlestībā uz Dievu…
Svētā Filomena, kas mīlestībā uz Jēzu upurēji savu dzīvību…
Svētā Filomena, spēka, izturības un neatlaidības piemērs…
Svētā Filomena, neuzvaramā cīnītāja par šķīstību…
Svētā Filomena, varonīgu tikumu spogulis…
Svētā Filomena, ķēdēs iekaltā un Vissvētākās Dievmātes mierinātā…
Svētā Filomena, ciešanās un mokās bezbailīgā un nelokāmā…
Svētā Filomena, līdzīgi savam Debesu Līgavainim nežēlīgi šaustītā…
Svētā Filomena, Jēzus vārda dēļ smagi cietusī…
Svētā Filomena, kuru eņģeļi cietumā pēc šaustīšanas brīnumaini izdziedināja…
Svētā Filomena, kuru eņģeļi brīnumaini izglāba no noslīkšanas…
Svētā Filomena, līdzīgi savam dievišķajam Līgavainim uz nāvi notiesātā…
Svētā Filomena, bultu krusas caururbtā…
Svētā Filomena, ciešanu laikā eņģeļu mierinātā un stiprinātā…
Svētā Filomena, savu ciešanu lieciniekus ticībai pievērsusī…
Svētā Filomena, no savu benžu niknuma un rupjības cietusī…
Svētā Filomena, kurai bendes galvu nocirta…
Svētā Filomena, kas uzticībā Jēzum ziedoji savu dzīvību…
Svētā Filomena, kas pazemojumus un nāvi vērtēji augstāk par valdnieka troņa godību…
Svētā Filomena, nevainīgo bērnu aizbildne…
Svētā Filomena, jauniešu aizbildne…
Svētā Filomena, nelaimīgo mierinājums…
Svētā Filomena, slimo un vājo dziedināšana…
Svētā Filomena, karojošās baznīcas jaunā ausma…
Svētā Filomena, katra gadsimta bezdievību uzvarošā…
Svētā Filomena, Debesu Princese…
Svētā Filomena, kas atjauno ticību un dod drosmi Kristus sekotājiem…
Svētā Filomena, kuras vārds ir debesīs cildināts un biedinājums ellei…
Svētā Filomena, ar dižiem brīnumiem izdaudzinātā…
Svētā Filomena, spēcīgā aizbildne pie Dieva…
Svētā Filomena, godībā valdošā…
Svētā Filomena, kas ātri steidzies mums palīgā…
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Kungs.

V: Lūdz par mums, dižā svētā Filomena.
T: Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Lūgsimies.
Lūdzam Tevi, Kungs Dievs, caur svētās Filomenas, jaunavas un mocekles, kura vienmēr iepriecina Tavas acis ar savu izcilo šķīstību un tikumu pilnību, aizbildniecību piedod mums mūsu grēkus un vājības, un dāvā mums visas nepieciešamās žēlastības, jo īpaši… (minēt visnepieciešamāko žēlastību). Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Āmen.  


⇑⇑⇑

Kronītis svētajai Filomenai
(sastādījis sv. Jānis Marija Vianejs)

 

Kronīti iesāk ar krusta zīmi un lūgšanuEs ticu…”

Uz 3 baltajām zīlītēm:

 1. Pateicība un gods Svētās Trīsvienības pirmajai personai Tēvam par žēlastībām, kas saņemtas ar svētās Filomenas starpniecību.
  • “Tēvs mūsu…”
 2. Pateicība un gods Svētās Trīsvienības otrajai personai Dēlam par žēlastībām, kas saņemtas ar svētās Filomenas starpniecību.
  • “Tēvs mūsu…”
 3. Pateicība un gods Svētās Trīsvienības trešajai personai Svētajam Garam par žēlastībām, kas saņemtas ar svētās Filomenas starpniecību.
  • “Tēvs mūsu…”

Uz 13 sarkanajām zīlītēm:

 • Esi sveicināta, svētā Filomena, kuru pēc Vissvētākās Jaunavas Marijas es atzīstu par savu aizbildni pie Dieva, palīdzi man tagad un manā nāves stundā.
 • Svētā Filomena, Jēzus un svētās Marijas mīļotā meita, lūdz par mums, kas vēršamies pie Tevis.

Nobeigumā uz medaljona:

 • Esi sveicināta, svētā Filomena, kas drosmīgi izlēji savas asinis par Kristu. Es pazemīgi pateicos Visvarenajam Dievam par visām žēlastībām un brīnumiem, ar kuriem Viņš tevi apveltīja tavas zemes dzīves laikā un jo īpaši tavas mokpilnās nāves stundā. Es slavēju un cildinu Dievu, kas apveltījis tevi ar slavu un spēku, un, lūdzu, ar savu spēcīgo aizstāvību izlūdz no Viņa man nepieciešamo žēlastību. Amen.


⇑⇑⇑

Novennas lūgšana svētajai Filomenai

Mēs lūdzam Tevi, Dievs, dāvā mums grēku piedošanu ar svētās Filomenas, jaunavas un mocekles, kura vienmēr iepriecina Tavu skatu ar savu izcilo šķīstību un tikumu pilnību, aizbildniecību. Amen.

Izcilā jaunava un mocekle, svētā Filomena, uzlūko mani, kas satriekts stāvu pie troņa, kurā tevi iecēlusi Vissvētākā Trīsvienība. Pilnīgā paļāvībā uz tavu aizbildniecību es lūdzu tavu aizlūgumu pie Dieva. No debesu augstumiem uzlūko mani – tavu necilo godinātāju. Kristus līgava, atbalsti mani ciešanās, stiprini mani kārdinājumos, pasargā mani briesmās un izlūdz no Dieva man nepieciešamās žēlastības, jo īpaši (šeit minēt konkrētu lūgumu). Un palīdzi man manā nāves stundā. Svētā Filomena, mūsu spēcīgā aizbildne pie Dieva, lūdz par mums. Amen.

Dievs, Vissvētākā Trīsvienība, mēs pateicamies Tev par žēlastībām, kuras Tu esi dāvājis Vissvētākajai Jaunavai Marijai un Tavai kalponei Filomenai, caur kuras aizbildniecību mēs lūdzam Tavu žēlastību. Amen.

Imprimatur: Edward Cardinal Mooney Archbishop of Detroit December 1, 1947.


⇑⇑⇑

Dažas lūgšanas uz svēto Filomenu
 • Ak, svētā Filomena, tava bezvainīgā sirds bija piepildīta ar mīlestību uz Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju. Pateicoties savas dvēseles un miesas šķīstībai, tu mirdzi Svētajā Baznīcā kā debesu zvaigzne. Izlūdz man no Dieva šķīstības žēlastību, lai es varētu būt Jēzus Kristus Bezvainīgās Mātes bērns savā zemes dzīvē un slavēt viņu mūžībā. Amen.
 • Svētā Filomena, godināmā jaunava un mocekle, kas uzticībā Jēzum Kristum izlēji savas asinis, mierini mani skumjās, glāb no briesmām un palīdzi man pārbaudījumu un kārdinājumu laikā, jo īpaši, – manā nāves stundā. Izlūdz man no Dieva mīlestību uz savu tuvāko un mīlestību uz lūgšanu, jo īpaši Svēto Rožukroni. Tiem, kas pazudina savu dvēseli ar alkoholu, narkotikām, kā arī visādu nešķīstību un izvirtību, izlūdz no Dieva grēku nožēlas un atgriešanās žēlastību. Amen.
 • Ak, bezvainīgā jaunava un mocekle svētā Filomena, kuru Dievs savā spēkā un gudrībā ir atklājis pasaulei pēc aizmirstības gadsimtiem šajos kārdinājumu pilnajos laikos, lai atdzīvinātu ticību, uzturētu cerību un liktu kristiešu dvēselēm iedegties mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko. Tu savu mīlestību un palīdzību esi dāvājusi jau daudziem tūkstošiem savu godinātāju. Ak, visgodājamākā jaunava un mocekle! Lūdzu tevi, ņem mani savā aizsardzībā, lai manu nemirstīgo dvēseli neiegūtu savā varā tās ienaidnieki. Amen.
 • Svētā Filomena, caur tavu pacietību daudzajās ciešanās izlūdz man no Dieva spēju pilnīgā pazemībā pieņemt visas grūtības un pārbaudījumus, ko Dievam labpatiktos man sūtīt, un palīdzi man izkļūt no visām grūtībām un likstām bez kaitējuma manai dvēselei, līdzīgi tam, kā tu tiki brīnišķīgi izglābta no Tibras ūdeņiem, kuros tevi iemeta pēc tava vajātāja pavēles. Un izlūdz man no Dieva, ak, Jēzus uzticamā līgava, šo īpašo žēlastību …, kuru es lūdzu tev šobrīd. Amen.
 • Ak, svētā Filomena, Kristum uzticīgā jaunava un mocekle, savā dzīvē tu atteicies no šīs pasaules labumiem un izvēlējies mūžīgo Labumu – Jēzu Kristu. Izlūdz man no Dieva dzīvu un stipru ticību, lai es pastāvīgi augtu tikumībā un lai materiālie labumi nekad neaizsegtu man mūžīgo prieku. Palīdzi man, svētā mocekle, saglabāt uzticību Jēzum Kristum un ar visu sirdi kalpot Viņam, lai arī es kopā ar tevi varētu redzēt Dieva vaigu mūžībā. Amen.


⇑⇑⇑

Īsas šautru lūgšanas svētās Filomenas godam
 • Svētā Filomena! Jēzus, Kungs un mūsu Dievs, bija tavs prieks. Izlūdz arī man tādu prieku, lai es varētu kvēlā mīlestībā teikt: “Jēzu, Tu esi mana Dzīvība un manas sirds Mīlestība!”
 • Svētā Filomena! Cik tīra bija tava sirds! Izlūdz Jēzum, lai arī mana sirds piepildītos ar mīlestību un pateicību un pilnībā piederētu Viņam.
 • Svētā Filomena! Tu varonīgi piedevi saviem vajātājiem un lūdzies par viņiem, lai viņi ieticētu Jēzum Kristum. Aizlūdz par mani, lai man būtu spēks drosmīgi nest savu krustu katru dienu.
 • Svētā Filomena! Izlūdz Jēzum Kristum, savam dievišķajam Līgavainim, uzticības žēlastību, lai mana sirds pilnībā piederētu Viņam. Lūdz par mani, lai Kungs piedotu manus grēkus, kurus izdarīju savā vājumā. Uzlūko manu satriekto sirdi un izlūdz man no Dieva garīgo dziedināšanu.
 • Svētā Filomena! Cik nenozīmīgas ir manas ciešanas salīdzinājumā ar tām, kuras tu izcieti mīlestībā uz Jēzu! Palīdzi man varonīgi paciest visas ciešanas un pazemīgi pieņemt tās saskaņā ar Dieva svēto gribu.

Katrs svētais savā dzīvē parādīja Dievu.Pr. Andžejs Stoklosa