2021_01_06 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) lielajiem svētkiem (6. I. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Is 60, 1-6
 • Psalms 72 (71)  
 • Ef 3, 2-3a.5-6
 • Mt 2, 1-12

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Trīs ticības pakāpieni, kas redzami Evaņģēlijā Austrumu gudro gadījumā, kā arī caur šo svētku būtību – mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīvē
  1.  Evaņģēlija gaismā
   1. cilvēks (dabas) neparasto parādību vadīts (“Pasaulē ir kaut kas vairāk!”) → zvaigzne
   2. ar parādībām un cilvēka prātošanu nepietiek → vajag griezties pie Dieva atklāsmēm (pie Svētajiem Rakstiem un ticīgo kopienas)
   3. virzoties jau pēc dieva dotiem pamudinājumiem, sirds pieskārieniem un iet “citu ceļu”, kas nav pasaules ceļš
  2. liturģijas gaismā – KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) svētki (trim gadījumi, caur kuriem Jēzus atklāj sevi kā Dieva Dēlu)
   1. triju Ķēniņu apmeklēšanu → Jēzus ir maziņš; “neko nedara”
   2. kāzas Kānā → Marijas pamudināts, pirms laika
   3. Jēzus kristība → Dieva Tēva svaidīts Svētajā Gara un kopš tā laika Viņš visu pildies saskaņā ar sava Tēva gribu
 • Atbilstoša šiem punktiem mūsu ticība (?)
  1. “taustāmā” ticība → kad kaut kas Baznīcā ir dots, svētīts (krīts, Lieldienu ūdeņi, sv. Agates maize, sv. Blazīja sveces…)
  2. ticība no baušļa pienākuma vai sievas/vīra, vecāku un kādu atbildīgo pamudināta (“Ir jāiet uz baznīcu!”)
  3. ticība no sirds vajadzības un Svētā Gara pamudinājuma (šajā līmeni darot sirds apziņas izmeklēšanu, cilvēks jautās ne tikai par baušļu ievērošanu vai pārkāpšanu, bet arī par uzticību smalkiem Dieva pamudinājumiem dvēselē)
 • “Pielikums” – ķēniņu dāvanas kā ikonas
   • zelt – jo pārvaldīšana
   • vīraks – jo ir dievbijība
   • mirres – jo mīlestība pārkāpj baušļus un var upurēties pat par noziedzniekiem

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7