Dievkalpojumu kārtība

 


Lai Dievs jūs svētī caur sava mīļā Dēla Sirdi!

Pr. Pāvils S. Kamola
(+371) 274-64-820.