Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 15.09.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 15.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*15.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA
Vissv. Jaunavas Marijas, Sāpju Mātes piemiņas diena. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE

*16.09. PIRMDIENA sv. Kornēlija, pāvesta, un Cipriāna, bīskapa, mocekļu, piemiņas diena

8.00 SV. MISE

*17.09. OTRDIENA sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

8.00- SV. MISE  

*18.09. TREŠDIENA sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena

10.00-SV. MISE

14.00 – SV. MISE LITENES AC

*19.09. CETURTDIENA Sv. Januārijs, bīskaps un moceklis.

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par priesteriem, … un konsekrētām personām. Pēc vakara Sv. Mises slavēšana.

*20.09. PIEKTDIENA sv. Andreja Kima Taegona, pr. un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

8.00-SV. MISE 

*21.09. SESTDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

10.00 SV. MISE

14.00-SV. MISE Rankas Muižas Lurdas  Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu Kapelā.

Ieeja kājāmgājējiem no Rankas centra puses pa Saliņas vārtiem un ar automašīnām pa Druvienas ceļa galvenajiem vārtiem

Tālrunis informācijai: 29420502

*22.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00 SV. MISE

 • Gulbenes Romas katoļu draudzē notiks priesteru izmaiņas. Par jauno draudzes prāvestu Arhibīskaps Zbigņevs nominēja priesteri Pāvilu Kamolu. Savu kalpošanu draudzē viņš iesāks 22.09.2019.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 772 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu!
 • Paldies par malkas sazāģēšanu.
 • Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Pr. Andžejs Stoklosa: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Pr. Pāvils S. Kamola: +371 274-64-820.

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

* 15.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA

Vissv. Jaunavas Marijas, Sāpju Mātes piemiņas diena. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- SV. MISE par mirušajiem Jāni, Annu un Māru

 • 16.09. PIRMDIENA sv. Kornēlija, pāvesta, un Cipriāna, bīskapa, mocekļu, piemiņas diena

7:30 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

8.00- SV. MISE par mirušajām- Veroniku un Mariju

 • 17.09. OTRDIENA sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7.30 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

8.00 SV. MISE par Domicellas veselību

 • 18.09. TREŠDIENA sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par garīgo un fizisko dziedināšanu

14.00- SV. MISE Litenes AC par dvēselēm šķīstītavā

 • 19.09. CETURTDIENA Sv. Januārijs, bīskaps un moceklis.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00-SV. MISE par ğimenēm, kuras cietušas zaudējumus

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc vakara Sv. Mises slavēšana.

 • 20.09. PIEKTDIENA sv. Andreja Kima Taegona, pr. un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

7.30 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

8.00 – SV. MISE par atbrīvošanu no ļaunā

 • 21.09. SESTDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Margrietiņām un tiem kuri lūdzas par priesteriem

14.00 – SV. MISE Rankas Muižas Lurdas  Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu Kapelā.

Ieeja kājāmgājējiem no Rankas centra puses pa Saliņas vārtiem un ar automašīnām pa Druvienas ceļa galvenajiem vārtiem

Tālrunis informācijai: 29420502

 • 22.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00- SV. MISE

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Pr. Andžejs Stoklosa: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Pr. Pāvils S. Kamola: +371 274-64-820.

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 8.09.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 8.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*8.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, Litānija V.J. Marijas godam, Veltīšanās akts V.J. Marijaj, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus. Ziedojumi RARZI vajadzībām

10.00- SV. MISE par Draudzi, pēc Sv. Mises Dzīvās Rozes formācijas tikšanās ar Jezuītu Tēvu Gintaras.

18.00 SV. MISE

*9.09. PIRMDIENA 10.00 SV. MISE  sv. Pētera Klavera, priestera, piemiņas diena

*10.09. OTRDIENA V.E. Jelgavas bīskapam Edvardam Pavlovskim konsekrācijas gadadiena (dz. 22.08.1950., ord. 25.05.1975., kons. 10.09.2011.). DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU. Liturģijas tēma: “Sv. Filomena saderināto aizbildne“.

14:45 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. 15:00: Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; par Sv. Filomenas dzīvi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, 17:30 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,

18.00- SV. MISE  par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība, liecības.

*11.09. TREŠDIENA 10.00-SV. MISE… 14.00 SV. MISE Jaungulbenes AC

18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*12.09. CETURTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par priesteriem, … un konsekrētām personām. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*13.09. PIEKTDIENA 18.00-SV. MISE sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

*14.09. SESTDIENA SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

10.00 SV. MISE … 18.00-SV. MISE

*15.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA.
Vissv. Jaunavas Marijas, Sāpju Mātes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00 SV. MISE

 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 550 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu!
 • Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*8.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, Litānija V.J. Marijas godam, Veltīšanās akts V.J. Marijaj, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus. Ziedojumi RARZI vajadzībām

10.00- SV. MISE par Draudzi, pēc Sv. Mises Dzīvās Rozes formācijas tikšanās ar Jezuītu Tēvu Gintaras.

18.00 SV. MISE par mirušo Arnoldu

 • 9.09. PIRMDIENA sv. Pētera Klavera, priestera, piemiņas diena

10.00- SV. MISE par mirušajiem labdariem un tuviniekiem

 • 10.09. OTRDIENA DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU.
  Liturģijas tēma: “Sv. Filomena saderināto aizbildne“.
  18.00 SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību. Pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība, liecības.
 • 11.09. TREŠDIENA

10.00- SV. MISE par Jolantas Terēzes veselību un bērniņu
14.00 SV. MISE Jaungulbenes AC par mirušajiem
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 12.09. CETURTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

10.00-SV. MISE par Annas veselību.

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 13.09. PIEKTDIENA sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.00 – SV. MISE par veselibu Zinaidai Strautmanei

 • 14.09. SESTDIENA SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

10.00- SV. MISE par mirušajiem

18.00 – SV. MISE pateicībā par dāvātajām žēlastībām un par Annas un viņas bērniem un viņu ģimenēm.

 • 15.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA

Vissv. Jaunavas Marijas, Sāpju Mātes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00- SV. MISE par mirušajiem Jāni. Annu un Māru

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 1.09.2019

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 1.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*1.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA

Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE

*2.09. PIRMDIENA 10.00 SV. MISE

*3.09. OTRDIENA sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.00- SV. MISE. Pēc Sv. Mises DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

*4.09. TREŠDIENA 10.00-SV. MISE… 14.30 SV. MISE Daukstes AC

*5.09. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena sv. Mātes Terēzes no Kalkutas, piemiņas diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par priesteriem, … un konsekrētām personām. Pēc vakara Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA

*6.09. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena 18.00-SV. MISE 

*7.09. SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

*V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013.)

10.00 SV. MISE Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

18.00-SV. MISE

*8.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē.

Vissv. Sakramenta adorācija, Litānija V.J. Marijas godam, Veltīšanās akts V.J. Marijaj, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus. Ziedojumi RARZI vajadzībām

10.00- SV. MISE par Draudzi, pēc Sv. Mises Dzīvās Rozes formācijas tikšanās ar Jezuītu Tēvu Gintaras.

18.00 SV. MISE

 • Pirms 80 gadiem sākās Otrais Pasaules Karš
 • Mūsu draudzē bija pirmo reizi Gaidu aktivitāte-30. augustā. Paldies Elīzai un Ditai par vadīšanu.
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 238 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu!
 • Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • septembrī plkst.15.00 kā parasti notiks miesas un dvēseles atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija ar Svētās Filomenas aizbildniecību. Liturģijas tēma: “Sv. Filomena saderināto aizbildne“. Visi, kuri ir piedzīvojuši brīnumus, dziedināšanu, pārmaiņas, lūdzam, savas liecības, lūgumus un pateicības uzrakstīt un ievietot kastītē.
 • Rekolekcijas, kas veltītas dzīvības mātes miesās aizstāvēšanai. Rekolekcijas norisinās 2019. gadā no 6. septembra-8. Septembrim. Tās vadīs diakons brālis Jānis Savickis cap no Sv. Alberta draudzes.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 1.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 1.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA

Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Pēc Mises tiks pasvētīti skolas piederumi: burtnīcas, klades, rakstāmrīki u.c. Aicinu uz šo Svēto Misi ierasties visus tos, kas grib saņemt Dieva svētību jaunajam mācību gadam.

18.00- SV. MISE par Margaritu, lai Dievs svētī un pasargā

 • 2.09. PIRMDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE lūdzot par veiksmīgu operāciju un labu redzi  Zinaīdai un Valentīnai

 • 3.09. OTRDIENA sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par Jolantas Terēzes veselību un bērniņu. Pēc Sv. Mises DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

 • 4.09. TREŠDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mirušo Miliju

14.30- SV. MISE Daukstes AC par mirušo Annu Jurcāni

 • 5.09.CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena sv. Mātes Terēzes no Kalkutas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00-SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Svētā stunda

 • 6.09. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena slimnieku apmeklēšana.
  Gandarīšana Vissv. Jēzus Sirdij

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par Tomasu un viņa vecākiem skolas gaitas uzsākot

 • 7.09. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013.)

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

18.00- SV. MISE par Krīstīni un Artūru

 • 8.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē.

Ziedojumi RARZI vajadzībām

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00- SV. MISE par mirušo Arnoldu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv