Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 17.03.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 17.03.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS<C; 1>

*17.03 LIELĀ GAVĒŅA II SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 8

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (2.daļa)
 Ūdens un sāls svētīšana

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE…

*18.03. PIRMDIENA sv. Kirila no Jeruzalemes, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10:00 – SV. MISE…

*19.03. OTRDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam  10.00 SV. MISE…17.00 katehēzes pieaugušajiem, kas grib gatavoties kristības vai citiem Sakramentiem. 18.00 Sv. Mise…  

*20.03. TREŠDIENA 9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 Sv. Mise… 14.00 SV. MISE Litenes pansionāts. 18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*21.03. CETURTDIENA

10.00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*22.03 PIEKTDIENA Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu. 17:00 – Krusta ceļš kuru vadīs 3 Roze (pilnas atlaidās par tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām) 18.00 Sv. Mise…  

*23.03 SESTDIENA sv. Turībija no Mongrovejas, bīskapa piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10.00 SV. MISE…18.00- Sv. MISE…

*24.03 LIELĀ GAVĒŅA III SVĒTDIENA

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (3.daļa)

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE…

 • 5 aprīlī īpašu Krustceļu mūsu baznīcā parādīs draudzes bērni. Lai visu uzzinātu un sagatavotu, lūdzam bērnus pieteikties pie māsām. Jau šodien visus gan pieaugušos, gan bērnus sirsnīgi aicinām ņemt dalību aicinot arī savus radus un draugus izdzīvot Kristus ciešanu ceļu.
 • Sakarā ar Lielo Gavēni “Caritas” Latvija piedāvā “Gavēņa aploksnes”. Vairāk – sludinājuma uz paziņojumu dēļa.
 • 03. turpinājām DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJU ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU. Paldies visiem, kuri bijāt un to izdzīvojāt. Pateicos klostermāsām par baznīcas dekorēšanu. Paldies Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupai no mūsu draudzes, kas sagatavoja, vadīja šo liturģiju un tiem kuri aizlūdza par cilvēkiem.
 • Pateicos par baznīcas sakopšanu, Māsām par dekorācijām, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 17.03.2019

 • 17.03 LIELĀ GAVĒŅA II SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 8

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (2.daļa)
Ūdens un sāls svētīšana

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00 -Sv. MISE par Egilu, lūdzot veselību un Dieva žēlastību.

 • 18.03. PIRMDIENA sv. Kirila no Jeruzalemes, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 9

9.00–Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00– SV. MISE par Pirmās Rozes mirušajām dalībniecēm

 • 19.03. OTRDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par Draudzi

17.00 katehēzes pieaugušajiem, kas grib gatavoties kristības vai citiem Sakramentiem.

18.00 SV. MISE par mirušo tēti Jāzepu

 • 20.03. TREŠDIENA

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Helēnas un Valērijas veselību

14.00 SV. MISE Litenes pansionātā par krustmeitu Agnesi dzimšanas dienā
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 21.03. CETURTDIENA

10.00 -SV. MISE par Ludmilu, Ronaldu, Viktoriju, Līviju, Maksimu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 • 22.03. PIEKTDIENA
  Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu

17.00– KRUSTA CEĻŠ kuru vadīs 3 Roze (PILNAS ATLAIDĀS PAR TĀ DIEVBIJĪGU NOSTAIGĀŠANU UN MEDITĀCIJĀM)

18.00- SV. MISE par Valentīnu, Jāni, Agati.

 • 23.03. SESTDIENA sv. Turībija no Mongrovejas, bīskapa piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mūsu draudzes jaunajām ğimenēm, bērniem un jauniešiem

18.00- Sv. MISE…

 • 24.03 LIELĀ GAVĒŅA III SVĒTDIENA

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (3.daļa)

10.00 – SV. MISE par  Draudzi

18.00 -Sv. MISE par Gajeviku ğimeni

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Priesteris Andris Kravalis nominēts par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  10.03.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS<C; 1>

*10.03 LIELĀ GAVĒŅA I SVĒTDIENA Sākas novenna sv. Jāzepa godam

DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10.00- SV. MISE par Draudzi   

12:00-15:00 ADORĀCIJA.

15:00-Dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija ar Sv. Filomenas aizbildniecību SV. FILOMENA MĀTES UN BĒRNU AIZBILDNE”.:  Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis,
Par Sv. Filomenas dzīvi, Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, Sv. Filomenas kronītis,

17:30 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,

18.00- Sv. MISE par dvēseles un miesas veselību, atbrīvošanu un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību.-–Liecības, Pateicība.

*11.03. PIRMDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 2

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10:00 – SV. MISE

*12.03. OTRDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 3.
17.00 katehēzes pieaugušajiem, kas grib gatavoties kristības vai citiem Sakramentiem.

17.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam  18.00 Sv. Mise   Pēc Sv. Mises draudzes padomes tikšanās

*13.03. TREŠDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 4. Pāvestam Franciskam izvēlēšanas par pāvestu gadadiena (2013). 9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam  10.00 Sv. Mise   14.00- SV. MISE Tirzas aprūpes centrā. 18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*14.03. CETURTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 5

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE

*15.03 PIEKTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 6. Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ dievbijīgu noskaitīšanu. 17:00 – Krusta ceļš, kuru vadīs
2 Roze (pilnas atlaidas par tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām) 18.00 Sv. Mise  

*16.03 SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 7

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10.00 SV. MISE 18.00 SV. MISE

*17.03 LIELĀ GAVĒŅA II SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 8

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (2.daļa). Ūdens un sāls svētīšana

10.00- SV. MISE par Draudzi.   18.00- Sv. MISE

 • Paziņojot priecīgos jaunumus priesteriem un citiem klātesošajiem, kas 8. martā bija pulcējušies Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijā, arhibīskaps teica: “Es priesterim Andrim teicu – būsi tagad Kirēnes Sīmaņa lomā. Palīdzēsi arhibīskapam nest viņa krustu. Viņš to jau ir darījis aizvadītajos gados – kopš 2013. gada, kad kļuva par ģenerālvikāru. Mēs esam labi sastrādājušies, un ceru, ka bīskapa konsekrācija dos viņam jaunus spēkus un ar jaunu sparu varēsim kopā strādāt garīgās atdzimšanas labā mūsu diecēzē un Latvijā, un varbūt arī ārpus Latvijas.”
  “Vārds “palīgbīskaps” nozīmē atbalstu, bet arī ziniet, ka nevienā kalpošanā cilvēks nenonāk uzreiz. Ir noviciāts, sagatavošanās laiks, tāpēc lūdzu – palīdziet man, lai es kļūtu labs palīgbīskaps,” nominācijas dienā aicināja pr. Andris Kravalis. “Šis kalpojums saistās tieši ar palīdzību arhibīskapam, ar kūrijas darbu, ar diecēzi. Arhibīskapa teiktais par Kirēnes Sīmani mani ļoti apmierina, to arī es cenšos savā dzīvē pazemīgi īstenot.”
 • Paldies Aināram un Astrīdai Kukojiem par Franciska figūras sponsorēšanu.
 • Paldies vīriešiem par malkas talku.
 • Pateicos par baznīcas sakopšanu, Māsām par dekorācijām, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību.

Prāvests Andžejs Stoklosa: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 10.03.2019

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS<C; 1>

 • 10.03 LIELĀ GAVĒŅA I SVĒTDIENA Sākas NOVENNA SV. JĀZEPA GODAM

DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10.00 – SV. MISE par  Draudzi

12:00-15:00 Adorācija.

15:00-Dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija ar Sv. Filomenas aizbildniecību “Sv. Filomena mātes un bērnu aizbildne.:  Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, Par Sv. Filomenas dzīvi, Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, Sv. Filomenas kronītis,
17:30Svētība ar Vissvētāko Sakramentu

18.00 -Sv. MISE par dvēseles un miesas veselību, atbrīvošanu un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību,- –Liecības, Pateicība..

 • 11.03. PIRMDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 2

9.00–Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00– SV. MISE par Tomašu un viņa vecākiem

 • 12.03. OTRDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 3

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par mirušo Juri

 • 13.03. TREŠDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 4

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par ģimenēm, Tēva Andreja nodomā

14.00- SV. MISE Tirzas aprūpes centrā
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 14.03. CETURTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 5

10.00 -SV. MISE par Gretu, viņas garīgo un fizisko veselību

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes

 • 15.03. PIEKTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 6

Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ dievbijīgu noskaitīšanu

17.00– KRUSTA CEĻŠ (PILNAS ATLAIDAS PAR TĀ DIEVBIJĪGU NOSTAIGĀŠANU UN MEDITĀCIJĀM)

18.00- SV. MISE par Markovu ģimeni

 • 16.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 7

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas par priesteriem Margrietiņās

18.00 SV. MISE par mirušo Igoru

 • 17.03 LIELĀ GAVĒŅA II SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 8

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (2.daļa)
Ūdens un sāls svētīšana

10.00 – SV. MISE par  Draudzi

18.00 -Sv. MISE par Egilu veselību, Dieva žēlastību

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

***************************************

Priesteris Andris Kravalis nominēts par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu

8.March, 2019, 13:19

Piektdien, 8. martā, par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu tika nominēts līdzšinējais Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas prāvests un Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs priesteris Andris Kravalis. Jaunā bīskapa konsekrācija paredzēta 4. maijā plkst. 11:00 Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

Palīgbīskapu parasti pēc diecēzes bīskapa lūguma ieceļ pāvests ar mērķi palīdzēt pārvaldīt diecēzi. Paziņojot priecīgos jaunumus priesteriem un citiem klātesošajiem, kas 8. martā bija pulcējušies Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijā, arhibīskaps teica: “Es priesterim Andrim teicu – būsi tagad Kirēnes Sīmaņa lomā. Palīdzēsi arhibīskapam nest viņa krustu. Viņš to jau ir darījis aizvadītajos gados – kopš 2013. gada, kad kļuva par ģenerālvikāru. Mēs esam labi sastrādājušies, un ceru, ka bīskapa konsekrācija dos viņam jaunus spēkus un ar jaunu sparu varēsim kopā strādāt garīgās atdzimšanas labā mūsu diecēzē un Latvijā, un varbūt arī ārpus Latvijas.”

“Vārds “palīgbīskaps” nozīmē atbalstu, bet arī ziniet, ka nevienā kalpošanā cilvēks nenonāk uzreiz. Ir noviciāts, sagatavošanās laiks, tāpēc lūdzu – palīdziet man, lai es kļūtu labs palīgbīskaps,” nominācijas dienā aicināja pr. Andris Kravalis. “Šis kalpojums saistās tieši ar palīdzību arhibīskapam, ar kūrijas darbu, ar diecēzi. Arhibīskapa teiktais par Kirēnes Sīmani mani ļoti apmierina, to arī es cenšos savā dzīvē pazemīgi īstenot.”

A. Kravalis ir dzimis 1967. gada 11. jūnijā, uzaudzis piecu bērnu ģimenē. Mācījies vispirms Beļavas ciema Ozolkalna pamatskolā, vēlāk – Gulbenes 1. vidusskolā. Kā izpildītājs un orķestra diriģents Rēzeknes Mūzikas koledžā ieguva profesionālās izglītības diplomu muzikālajā pedagoģijā. 1989. gadā uzsāka mācības Rīgas Metropolijas Garīgajā seminārā. Tās viņš turpināja Pontifikālajā Teoloģijas fakultātē „Teresianum” afiliētajā Teoloģijas institūtā Studium Notre Dame de Vie Francijā, iegūstot bakalaura un licenciāta grādu teoloģijā. 1999. gadā ordinēts par priesteri.

Kopš ordinācijas priesteris A. Kravalis kalpojis dažādās draudzēs Latvijā un Francijā, bijis atbildīgais par jauniešu darbu, Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, Rīgas “mazā semināra” prefekts, Rīgas Metropolijas Garīgā semināra garīgais tēvs.

Kā docētājs darbojas Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, kā arī Rīgas Teoloģijas institūtā. Kopš 2010. gada kā prāvests kalpo Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzē. Sākot no 2014. gada, A. Kravalim ir uzticēti Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikāra pienākumi.

Runājot par savu aicinājumu kļūt par priesteri, 2007. gadā intervijā žurnālam “Tikšanās” priesteris norādīja: “Dažreiz dzīvē vajag spert drosmīgus, ticībā balstītus soļus, kuri tevi var uzvest uz pilnīgi jauna ceļa. Dzīve ir pārāk īsa, lai ietu strupceļus vai dzīvotu kompromisos. Tajā brīdī tas bija ceļš uz iekšējo brīvību un piepildījumu.”

LRKB IC

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  3.03.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  3.03.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS<C; 1>

*3.03 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VIII SVĒTDIENA
Mēneša I svētdiena,  Vissv. Sakramenta adorācija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi pēc Sv. Mises 11:30 Dzīvās Rozes formācijas tikšanās.

18.00- Sv. MISE

*4.03. PIRMDIENA sv. Kazimira piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 7:30 – SV. MISE

*5.03. OTRDIENA 17.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam  18.00 Sv. Mise  

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

*6.03. PELNU TREŠDIENA

 * Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam  10.00 Sv. Mise…  14.00 Sv. Mise…Daukstes AC. 18.00 Sv. Mise 

*7.03. MĒNEŠA I CETURTDIENA  sv. Perpetujas un sv. Felicitas, mocekļu piemiņas diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes
 Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*8.03 PIEKTDIENA sv. Jāņa no Dieva, mūka piemiņas diena

Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu

17:00 – Krustaceļš, kuru vadīs 1 Roze. 18.00 Sv. Mise  

*9.03 SESTDIENA sv. Franciskas, romietes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10.00 SV. MISE… 18.00 SV. MISE

*10.03 LIELĀ GAVĒŅA I SVĒTDIENA Sākas novenna sv. Jāzepa godam

DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10.00 – SV. MISE par  Draudzi

12:00-15:00 Adorācija.

15:00-Dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija ar Sv. Filomenas aizbildniecību “Sv. Filomena mātes un bērnu aizbildne.:  Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, Par Sv. Filomenas dzīvi, Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, Sv. Filomenas kronītis, 17:30 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,

18.00- Sv. MISE par dvēseles un miesas veselību, atbrīvošanu un dziedināšanu
caur Sv. Filomenas aizbildniecību
… –Liecības, Pateicība.

* Rūgtās Asaras dziedāsim svētdienās pirms Mises Vissv. Sakramenta priekšā.

* Pilnas atlaidās visās piektdienās par lūgšanas KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ 208.lpp dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā.

* Pilnas atlaidās par KRUSTA CEĻA dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām.

* Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 3.03.2019

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS<C; 1>

 • 3.03 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VIII SVĒTDIENA
  Mēneša I svētdiena,  Vissv. Sakramenta adorācija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi pēc Sv. Mises 11:30 Dzīvās Rozes formācijas tikšanās.

18.00- Sv. MISE par Viktoru un Veroniku, lai Dievs dāvā viņiem veselību.

 • 4.03. PIRMDIENA sv. Kazimira piemiņas diena

7.00–Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30– SV. MISE par + Stanislavu

 • 5.03. OTRDIENA

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par Ivitu, lai Dievs dāvā Viņai visas nepieciešamās žēlastības

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 

 • 6.03. PELNU TREŠDIENA

Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Zentu, par veselību

14.00 Daukstes aprūpes centrā

18.00 SV. MISE par mirušajiem

 • 7.03. MĒNEŠA I CETURTDIENA  sv. Perpetujas un sv. Felicitas, mocekļu piemiņas diena

10.00 -SV. MISE par dzīvās Rozes dalībniekiem

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 • 8.03. PIEKTDIENA sv. Jāņa no Dieva, mūka piemiņas diena

17.00– KRUSTA CEĻŠ (PILNAS ATLAIDĀS PAR TĀ DIEVBIJĪGU NOSTAIGĀŠANU UN MEDITĀCIJĀM)

Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā 208. lpp dievbijīgu noskaitīšanu

18.00- SV. MISE par Anastasijas veselību

 • 9.03. SESTDIENA sv. Franciskas, romietes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

18.00 – SV. MISE par Skuču ģimeni

 • 10.03 LIELĀ GAVĒŅA I SVĒTDIENA Sākas novenna sv. Jāzepa godam

DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU

9.00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10.00 – SV. MISE par  Draudzi

18.00 -Sv. MISE par dvēseles un miesas veselību, atbrīvošanu un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

*********************************************************************

SVĒTĀ TĒVA VĒSTĪJUMS LIELAJĀ GAVĒNĪ, 2019

 

„Radība ar ilgām gaida Dieva bērnu parādīšanos.” (Rom 8, 19)

 

 

Dārgie brāļi un māsas, katru gadu caur Māti Baznīcu Dievs „ļauj [dāvā] saviem ticīgajiem ar prieku, garā attīrītiem gatavoties Pashas svinēšanai, lai […] pestīšanas noslēpumos [tie] smeltos jaunās dzīves Kristū pilnību” (Lielā gavēņa I prefācija). Tādējādi varam doties no Pashas uz Pashu pretī tās pestīšanas piepildījumam, kuru jau esam saņēmuši, pateicoties Kristus pashālajam noslēpumam: „Jo cerībā mēs esam atpestīti.” (Rom 8,24) Šis pestīšanas noslēpums, kas mūsos darbojas zemes dzīves laikā, ir dinamisks process, kurš iekļauj arī vēsturi un visu radību. Svētais Pāvils nonāk pie slēdziena: „Radība ar ilgām gaida Dieva bērnu parādīšanos.” (Rom 8,19) Tādā perspektīvā es vēlētos piedāvāt dažas pārdomas, kas tuvākajā Lielajā gavēnī pavadītu mūs atgriešanās ceļā.

 

 1. Radības atpestīšana

 

Kristus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās Pashālā Triduum, liturģiskā gada kulminācijas, svinēšana ikreiz aicina mūs izdzīvot sagatavošanās posmu, apzinoties, ka mūsu kļūšana līdzīgiem Kristum (sal. Rom 8,29) ir Dieva žēlsirdības nenovērtējama dāvana.

 

Ja cilvēks dzīvo kā Dieva bērns, ja dzīvo kā izglābta persona, kas ļauj sevi vadīt Svētajam Garam (sal. Rom 8,14) un prot atpazīt un praktizēt Dieva likumu, sākot ar ierakstīto tā [cilvēka] sirdī un dabā, tad viņš dara labu arī radībai, līdzdarbojoties tās pestīšanā. Tāpēc radības visstiprākā vēlēšanās – saka svētais Pāvils – ir Dieva bērnu parādīšanās, tas ir, to [bērnu parādīšanās], kam ir Kristus pashālā noslēpuma žēlastība un kas pilnībā izdzīvo tās augļus, kuri ir paredzēti, lai sasniegtu pilnīgo briedumu pašas cilvēka miesas pestīšanā. Kad Kristus mīlestība pārveido svēto dzīvi – garu, dvēseli un miesu –, tie slavē Dievu un ar lūgšanu, kontemplāciju, mākslu iesaista tajā [slavēšanā] arī radības, kā to brīnišķīgi parāda svētā Asīzes Franciska „Māsas Saules dziedājums” (sal. Enc. Laudato si’, 87). Bet šai pasaulē pestīšanas radītā harmonija vēl un vienmēr ir grēka un nāves negatīvā spēka apdraudēta.

 

 1. Grēka graujošais spēks

 

Tiešām, kad nedzīvojam kā Dieva bērni, tad bieži uzvedamies destruktīvi attiecībā pret tuvāko un citām radībām – kā arī attiecībā uz sevi –, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam tos izmantot pēc mūsu labpatikas. Tad pārmērība gūst virsroku, novedot līdz tādam dzīves veidam, kas pārsniedz robežas, kuras mūsu cilvēciskais stāvoklis un daba liek respektēt, un sekojot tiem nekontrolējamajiem lēmumiem, kuri Gudrības grāmatā tiek attiecināti uz bezdievjiem, tas ir, uz tiem, kam Dievs nav darbības pamats un kam nav cerības (sal. 2,1-11). Ja mēs neesam nemitīgi orientēti uz Pashu, uz Augšāmcelšanās apvārsni, ir skaidrs, ka prevalēs visa un tūlīt, turēt īpašumā arvien vairāk loģika.

 

Zinām, ka ikviena ļaunuma cēlonis ir grēks, kas kopš savas parādīšanās starp cilvēkiem pārtrauca vienotību [komūniju] ar Dievu, ar citiem un ar radību, ar kuru esam saistīti vispirms savā miesā. Saraujot komūniju ar Dievu, tika bojāta arī harmonija starp cilvēciskajām būtnēm un ar vidi, kurā tās tika aicinātas dzīvot, tādējādi dārzs pārtapa par tuksnesi (sal. Rad 3,17-18). Runa ir par to grēku, kas liek cilvēkam pašam sevi iedomāties kā radības dievu, justies kā absolūtam saimniekam un izmantot to ne Radītāja gribētajam mērķim, bet personīgajām interesēm par zaudējumu radībām un pārējiem [cilvēkiem].

 

Kad tiek atmests Dieva likums, mīlestības likums, tad beidz apstiprināties stiprākā likums pār vājāko. Grēks, kas mīt cilvēka sirdī (sal. Mk 7,20-23) un atklājas kā alkatība, tiecas pēc pārmērīgas labklājības, neinteresējas par citu un bieži vien arī par savu labumu – noved pie radības, personu un vides ekspluatācijas saskaņā to neapmierināmo kāri, kas katru vēlmi uzskata par tiesībām un agrāk vai vēlāk beidzas ar tā [cilvēka] iznīcināšanu, kurš caur šo dominēja.

 

 1. Nožēlas un piedošanas dziedinošais spēks

 

Tāpēc radībai ir neatlaidīga nepieciešamība, lai rastos Dieva bērni, kuri ir kļuvuši par „jaunu radību”: „Ja kas ir Kristū, tas ir jauna radība; vecās lietas ir pagājušas; lūk, dzima jaunas.” (2 Kor 5,17) Patiesi, ar viņu parādīšanos arī pati radība var „svinēt pashu”: atvērties jaunajām debesīm un jaunajai zemei (sal. Atkl 21,1). Ceļojums līdz Pashai [Lieldienām] mūs aicina atjaunot mūsu seju un mūsu kristiešu sirdi ar nožēlu, atgriešanos un piedošanu, lai varētu izdzīvot visu pashālā noslēpuma žēlastības bagātību.

 

Šī radības „nepacietība”, šīs gaidas piepildīsies, kad atklāsies Dieva bērni, tas ir, kad kristieši un visi cilvēki noteikti ienāks šajās „ciešanās”, kas ir atgriešanās. Visa radība kopā ar mums ir aicināta iziet „no iznīcības verdzības, lai ienāktu Dieva bērnu godības brīvībā” (Rom 8,21). Gavēnis ir šīs atgriešanās sakramentālā zīme. Tas aicina kristiešus intensīvāk un konkrētāk iemiesot pashālo noslēpumu savā, ģimeņu un sociālajā dzīvē, īpaši ar gavēšanu, lūgšanu un nabagdāvanām.

 

Gavēt – tas ir mācīties mainīt mūsu attieksmi pret citiem un pret radību: no kārdinājuma „aprīt” visu, lai apmierinātu savu alkatību, līdz spējai ciest mīlestības dēļ, kas spēj piepildīt mūsu sirds tukšumu. Lūgties, lai mācētu atteikties no sava es dievināšanas un pašpietiekamības, un atzīt sevi par tādiem, kam ir nepieciešams Kungs un Viņa žēlsirdība. Dot nabagdāvanas, lai izietu no trakuma dzīvot un krāt priekš sevis ar ilūziju nodrošināt sev nākotni, kas mums nepieder. Un tādā veidā atrast prieku iecerē, ko Dievs ielika radībā un mūsu sirdī – mīlēt Viņu, savus brāļus un visu pasauli, un šai mīlestībā rast patieso laimi.

Dārgie brāļi un māsas, Dieva Dēla „gavēnis” ir ienākšana radības tuksnesī, lai tas atkal pārtaptu par komūnijas ar Dievu dārzu, kura bija pirms pirmdzimtā grēka (sal. Mk 1,12-13; Is 51,3). Mūsu Gavēnis lai ir šī paša ceļa atveidošana, lai Kristus cerību nestu radībai, kas „būs atbrīvota no iznīcības verdzības, lai ienāktu Dieva bērnu godības brīvībā” (Rom 8,21). Neļausim šim labvēlīgajam laikam paiet veltīgi! Lūgsim Dievu palīdzēt mums iet īstās atgriešanās ceļu. Atteiksimies no egoisma, no skatīšanās uz sevi, un pievērsīsimies Jēzus Pashai; pietuvosimies brāļiem un māsām, kas atrodas grūtībās, dalot ar viņiem savus garīgos un materiālos labumus. Tādā veidā, pieņemot tieši savā dzīvē Kristus uzvaru pār grēku un pār nāvi, mēs pievilksim Viņa pārveidojošo spēku arī pār radību.

 

Vatikānā, 2018. gada 4. oktobrī,

svētā Asīzes Franciska svētkos                                                                                                                     Francisks