Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 19.05.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 19.05.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*19.05 Lieldienu V svētdiena Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00– SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE

*20.05. PIRMDIENA sv. Bernardīna no Sjēnas, priestera, piemiņas diena

7.00 SV. MISE

*21.05. OTRDIENA sv. Kristofora Magelāna, priesteris, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

 1. MISE nenotiek

*22.05. TREŠDIENA sv. Ritas no Kašas, mūķenes, piemiņas diena

Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim ordinācijas gadadiena (ord. 22.05.1977.)

18.00 SV. MISE

*23.05. CETURTDIENA

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE...* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*24.05 PIEKTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas – Kristīgo Palīdzības piemiņas diena

18.00-SV. MISE 

*25.05 SESTDIENA sv. Bedas Godājamā, priestera un Baznīcas doktora, sv. Gregora VII, pāvesta, sv. Marijas Magdalēnas no Pazzi, jaunavas, piemiņas diena

10.00 SV. MISE  

14.00 SV. MISE RANKĀ

*26.05 Lieldienu VI svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi pēc Sv. Mises  tikšanas ar P. Huanu un ģimeni no Neokatehumenālā ceļa

18.00- Sv. MISE

*Līdz maija beigām būšu Polijā. Šajā laikā mani aizvietos T. Tomaš un Padre Huans

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 22-23. jūnijā.

*Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziem kā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķu dārziem baznīcas izrotāšanai. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! 

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 19.05.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks ( C; 1 )

*19.05 Lieldienu V svētdiena Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi 

18.00 -Sv. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī.

 • 20.05. PIRMDIENA sv. Bernardīna no Sjēnas, priestera, piemiņas diena

7:00– SV. MISE par Vincentu, lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu +Rožukronis un Litānija
V. J. Marijas godam

 • 21.05. OTRDIENA sv. Kristofora Magelāna, priesteris, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena
 1. MISE NENOTIEK
 • 22.05. TREŠDIENA sv. Ritas no Kašas, mūķenes, piemiņas diena

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00. SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī

 • 23.05. CETURTDIENA

9:00 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Vincentu, lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu

18:00 – SV. MISE par mirušo Filomenu Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 • 24.05. PIEKTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas – Kristīgo Palīdzības piemiņas diena

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par Zinaīdu dzimšanas dienā un par Juri, lūdzot veselību un pateicoties par visām saņemtajām žēlastībām.

 • 25.05. SESTDIENA sv. Bedas Godājamā, priestera un Baznīcas doktora, sv. Gregora VII, pāvesta, sv. Marijas Magdalēnas no Pazzi, jaunavas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

14.00 SV. MISE RANKĀ

 • 26.05 Lieldienu VI svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00 -Sv. MISE par mirušo Annu

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 12.05.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 12.05.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

 

*12.05 Lieldienu IV svētdiena LABĀ GANA svētdiena

 • Šodien svin Mātes dienu.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi                 

18.00- Sv. MISE

*13.05. PIRMDIENA  V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena

10.00 SV. MISE

*14.05. OTRDIENA SV. APUSTUĻA MATIJA, svētki

18.00 SV. MISE

*15.05. TREŠDIENA sv. Izidora Arāja piemiņas diena. Starptautiskā ģimenes diena

10.00 SV. MISE

14.00 Litenes AC

18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*16.05. CETURTDIENA sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc vakara Sv. Mises Slavēšana

*17.05 PIEKTDIENA

18.00-SV. MISE 

*18.05 SESTDIENA sv. Jāņa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena

10.00 SV. MISE  

18.00 SV. MISE

*19.05 Lieldienu V svētdiena Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE

 

*Maija mēnesī pie atvērta tabernakula litānija V.J. Marijas godam.

* Pateicos tiem, kas ņēma dalību DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJĀ ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU, (Pr. Arnis Maziļevskis, Pr. Pavils Kamola un Madonas draudzes ukuleļu grupas dalībnieki.)

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELDIENU LAIKS

*12.05 Lieldienu IV svētdiena LABĀ GANA svētdiena

Šodien svin Mātes dienu.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi 

18.00 -Sv. MISE par mirušo Ivaru 30 dienā pēc  nāves.

 • 13.05. PIRMDIENA V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena

9:00 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī

 • 14.05. OTRDIENA SV. APUSTUĻA MATIJA, svētki

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī.

 • 15.05. TREŠDIENA sv. Izidora Arāja piemiņas diena. Starptautiskā ģimenes diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī

14.00 Litenes AC

18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 16.05. CETURTDIENA sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena

9:00 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par brālu Marku

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Slavēšana

 • 17.05. PIEKTDIENA

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī

 • 18.05. SESTDIENA sv. Jāņa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par tiem, kuri lūdzas par priesteriem

18.00 SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī

 • 19.05 Lieldienu V svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00 -Sv. MISE par Bogumilu, lai Dievs svētī

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 5.05.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 5.05.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

 

*5.05 Lieldienu III svētdiena Mēneša I svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

19.00- Sv. MISE

*6.05. PIRMDIENA

8.00 SV. MISE

*7.05. OTRDIENA

18.00 SV. MISE

*8.05. TREŠDIENA

10.00 SV. MISE

*9.05. CETURTDIENA

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*10.05 PIEKTDIENA DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU. 15:00 sāksies liturģija. Liturģiju vadīs Pr. Arnis Maziļevskis Rīgas Garīgā Semināra garīgais tēvs un Madonas draudzes ukuleļu grupas dalībnieki.

15:00 Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, aizlūgumi, par Sv. Filomenas dzīvi, Sv. Filomenas kronītis, Litānija Sv. Filomenai. Rožukronis, Slavēšana,17:30 SVĒTĪBA AR VISSVĒTĀKO SAKRAMENTU,

18.00-SV. MISE  par Birutu, par garīgu un fizisku veselību

18.00-SV. MISE PAR DVĒSELES UN MIESAS VESELĪBU, BRĪVĪBU UN DZIEDINĀŠANU CAUR SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība.

*11.05 SESTDIENA

10.00 SV. MISE  

18.00 SV. MISE

*12.05 Lieldienu IV svētdiena LABĀ GANA svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE

 

*Maija mēnesī pie atvērta tabernakula litānija V.J. Marijas godam.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 5.05.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELDIENU LAIKS

*5.05 Lieldienu III svētdiena Mēneša I svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

19.00 -Sv. MISE par Intaru

 • 6.05. PIRMDIENA

7:30 –Rožukronis 

 8:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri + Litānija V. J. Marijas godam

 • 7.05. OTRDIENA

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 -SV. MISE Pateicībā Dievam.

 • 8.05. TREŠDIENA

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00. SV. MISE par Mammu Vārda dienā

 • 9.05. CETURTDIENA

9:00 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Bogumilu, lai Dievs dāvā Viņai visas nepieciešamās žēlastības

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 • 10.05. PIEKTDIENA DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU. 15:00 sāksies liturģija Liturģiju vadīs Pr. Arnis Maziļevskis Rīgas Garīgā Semināra garīgais tēvs un Madonas draudzes ukuleļu grupas dalībnieki.

15:00 Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, aizlūgumi, par Sv. Filomenas dzīvi, Sv. Filomenas kronītis, Litānija Sv. Filomenai. Rožukronis, Slavēšana,17:30 SVĒTĪBA AR VISSVĒTĀKO SAKRAMENTU,

18.00-SV. MISE  par Birutu, par garīgu un fizisku veselību

18.00-SV. MISE PAR DVĒSELES UN MIESAS VESELĪBU, BRĪVĪBU UN DZIEDINĀŠANU CAUR SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība.

 • 11.05. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

18.00 SV. MISE par mirušo Mariju un Broņislavu

 • 12.05 Lieldienu IV svētdiena – LABĀ GANA svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00 -Sv. MISE par mirušo Ivaru 30 dienas pēc nāves

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv