Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  16.12.2018

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  16.12.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ ADVENTA LAIKS

*16.12 Adventa III svētdiena GAUDETE  Ūdens un sāls svētīšana
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par draudzi

18.00- Sv. MISE

*17.12. PIRMDIENA baznīcas uzkopšanas talka. Aicinu visus draudzes locekļus tajā iesaistīties, lai mūsu svētnīca būtu skaisti sakopta.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00  SV. MISE  

*18.12. OTRDIENA.

17.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 Sv. Mise  

*19.12. TREŠDIENA

18:00- Svētā Mise. GULBENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20 GADU JUBILEJA. Pēc tam svētku mielasts. Aicināti visi ar groziņiem. 

*20.12. CETURTDIENA    10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem…

*21.12 PIEKTDIENA  sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00- SV. MISE

*22.12 SESTDIENA. Eglīšu uzstādīšana Kristus dzimšanas svētkiem – aicinu palīdzēt

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE

14.00 SV. MISE Rankā

18.00 Rorātu Sv. Mise  (ar svecēm)

*23.12 Adventa IV svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par draudzi

17.00 Kora Harmonija koncerts

18.00- Sv. MISE

 • 15 decembrī bija mūsu draudzes rekolekcijas, kuras vadīja Arnis Maziļevskis. Rīgas Garīgā Semināra garīgais tēvs. Pateicos visiem kuri palīdzēja šajās rekolekcijās un visiem, kuri piedalījās.
 • Šogad ziedojumus par oblātēm, mēs dāvināsim klostermāsām kā pateicību par viņu kalpojumu mūsu draudzē.
 • Kā katru gadu varēsim ziedot arī saldumus-pie baznīcas durvīm lielajā kastē.
 • decembrī GULBENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20 GADU JUBILEJA. 18:00- Svētā Mise.
  Pēc tam svētku mielasts
 • Lūdzu vēl ierakstus Garīgo Dāvanu Grāmatā
 • Rorātu Sv. Mises (ar svecēm) šogad ir sestdienās plkst. 18:00.
 • BĒRNI!!! Advents ir laiks, kad gatavojam savas sirdis Jēzus atnākšanai. Vislabāk varēsim izmainīt savu sirsniņu, pildot žēlsirdības darbus. Katru žēlsirdības darbu, kuru jūs izdarīsiet līdz Kristus Dzimšanas Svētkiem, varat uzrakstīt uz lapiņas, kuru atnesīsiet  uz baznīcu. Šeit priekšā stāv silīte, un jūs ar saviem labiem darbiņiem, kā ar sieniņu klāsiet mazajam Jēzum, sagatavotu vietu. Aicinu iesaistīties visus bērnus. Katru dienu visa Adventa garumā, bērniem, kuri piedalīsies Sv. Misē, māsas iedos  zvaigznīti, kuru vajadzēs pielīmēt iedotajā kalendāra. Tādā veidā bērni simboliski apgaismos ceļu Bērniņam Jēzum. Zvaigznītes var vākt līdz 24.12.2018 g un tad atnesīsiet tās uz mūsu draudzes eglīti, kas notiks 29.12.2018 g., pl.11.00. Uzvarētājus, kuriem būs visvairāk zvaigznīšu, apbalvosim! Adventa laikā arī vecākiem ir pienākums paskaidrot bērniem, kas ir žēlsirdības darbi un kā tos pildīt.
 • Paldies par fotoizstādes sagatavošanu. Trauku mazgāšanu un telpu sakopšanu. Pateicos par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību.

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  16.12.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

ADVENTA LAIKS

 • 16.12 Adventa III svētdiena GAUDETE Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par draudzi

18.00 -Sv. MISE par mirušo Vladislavu, viņa simtajā dzimšanas dienā

 • 17.12 PIRMDIENA

9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par mirušo Virgīniju

 • 18.12. OTRDIENA

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par Amēliju Schabieņska (PL)

 • 19.12. TREŠDIENA GULBENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20 GADU JUBILEJA.

18:00- Svētā Mise pateicība… Pēc tam svētku mielasts

 • 20.12. CETURTDIENA

10.00 -SV. MISE par Annu, lai pateicība Dievam par 80 nodzīvotiem gadiem, par viņas ģimeni, lai būtu Dieva svētība ģimenē, saticība un mīlestība.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 21.12. PIEKTDIENA sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00- SV. MISE par nelabvēļiem, ienaidniekiem, lai Dievs viņus svētī un apžēlojas.

 • 22.12. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Ēriku un viņa ģimeni

14.00 SV. MISE Rankā

18.00 Rorātu Sv. Mise  (ar svecēm) Par bērniem, jauniešiem un ģimenēm

 • 23.12 Adventa IV svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par draudzi

17.00 Kora Harmonija koncerts

18.00 -Sv. MISE par svētceļniekiem uz Kuldīgu, lai Dievmāte lūdz par mums

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 9.12.2018

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  9.12.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

ADVENTA LAIKS

*9.12 Adventa II svētdiena

10:00 – SV.MISE par draudzi 18.00 Sv. MISE.

*10.12. PIRMDIENA

10.00  SV.MISE  

*11.12. OTRDIENA. sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena.  Draudzes padomes tikšanās.

18.00 Sv. Mise  

*12.12. TREŠDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņasdiena V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulamkonsekrācijas 35. gadadiena (kons. 1982.12.12., ord. 1949.18.09

10.00 SV. MISE

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visiaicinātiiesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*13.12. CETURTDIENA   sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņasdiena  Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas(ord. 13.12.1969.) 10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienasgarumā līdz vakara Sv. Misei.18.00-SV. MISE
*Pēc vakara Sv. MisesBībeles stunda

*14.12 PIEKTDIENA  sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena

18.00- SV. MISE

*15.12 SESTDIENA draudzes Adventa rekolekcijas. Rekolekcijas vadīs Pr. Arnis Maziļevskis.

10.00 SV. MISE   

15.00 SV. MISE  

18.00 Rorātu Sv. Mise (ar svecēm) 

*16.12 Adventa III svētdiena. Ūdens un sāls svētīšana

10.00- SV.MISE par draudzi

18.00- Sv. MISE

 • Šogad ziedojumus par oblātēm, mēs dāvināsim klostermāsām kā pateicību par viņu kalpojumu mūsu draudzē.
 • Rorātu Sv. Mises (ar svecēm) šogad būs sestdienās plkst. 18:00.
 • Kā katru gadu varēsim ziedot arī saldumus-pie baznīcas durvīm lielajā kastē.
 • BĒRNI!!! Advents ir laiks, kad gatavojam savas sirdis Jēzus atnākšanai. Vislabāk varēsim izmainīt savu sirsniņu, pildot žēlsirdības darbus.  Katru žēlsirdības darbu, kuru jūs izdarīsiet līdz Kristus Dzimšanas Svētkiem, varat uzrakstīt uz lapiņas, kuru atnesīsiet  uz baznīcu. Šeit priekšā stāv silīte, un jūs ar saviem labiem darbiņiem, kā ar sieniņu klāsiet mazajam Jēzum, sagatavotu vietu. Aicinu iesaistīties visus bērnus.
 • Katru dienu visa Adventa garumā, bērniem, kuri piedalīsies Sv. Misē, māsas iedos  zvaigznīti, kuru vajadzēs pielīmēt iedotajā kalendāra. Tādā veidā bērni simboliski apgaismos ceļu Bērniņam Jēzum. Zvaigznītes var vākt līdz 24.12.2018 g un tad atnesīsiet tās uz mūsu draudzes eglīti, kas notiks 29.12.2018 g., pl.11.00. Uzvarētājus, kuriem būs visvairāk zvaigznīšu, apbalvosim! Adventa laikā arī vecākiem ir pienākums paskaidrot bērniem, kas ir žēlsirdības darbi un kā tos pildīt.
 • 15. decembrī draudzes Adventa rekolekcijas. Rekolekcijas vadīs Pr. Arnis Maziļevskis. Rīgas  Garīgā Semināra garīgais tēvs.
 • 19. decembrī GULBENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20 GADU JUBILEJA. 18:00- Svētā Mise. Pēc tam svētku mielasts
 • Lūdzu sāciet ierakstus Garīgo Dāvanu Grāmatā
 • Paldies vīriešiem par malkas talku. Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem.

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

ADVENTA LAIKS

•9.12 Adventa II svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE par meitu un viņas skolotājām,lai Dievs svētī, dod pacietību, prieku mācību procesā

10.12 PIRMDIENA

9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par mirušo Valeriju Zabolotniju  

•11.12. OTRDIENA sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena. Draudzes padomes tikšanās.

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par mirušo Valfirdu  

•12.12. TREŠDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena

V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam konsekrācijas 35. gadadiena (kons. 1982.12.12., ord. 1949.18.09

9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISEpar m. Tabitu

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visiaicinātiiesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

•13.12. CETURTDIENA  sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena.
Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)

10.00 -SV. MISE par mirušo Bronislavu (s)

18:00 – SV. MISE  parpāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsudraudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēcvakara Sv. Mises Bībeles stunda

•14.12. PIEKTDIENA sv. Jāņa no Krusta piemiņasdiena 

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00- SV. MISE par mirušo Jāzepu 

•15.12. SESTDIENA draudzes Adventa rekolekcijas
Rekolekcijas vadīs Pr. Arnis Maziļevskis.

10.00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Margrietiņās par priesteriem

15.00- SV. MISE pateicība Dievam par visām saņemtajām žēlastībām

18.00 Rorātu Sv. Mise (ar svecēm) par Birutas veselību.

16.12 Adventa III svētdiena Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par draudzi

18.00 -Sv. MISE par mirušo Vladislavu, viņa simtajā dzimšanas dienā.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

8.decembrī plkst.12 – 13, Žēlastības stunda

“… kādas no augstienes Kungs Dievs mums ir apsolījis šajā stundā un šajā dienā, lai glābtu to, kas pazudis, nomaldījies; tu vari savākt to, kas ir paklīdis; un daudz dvēseles atgriezīsies pie Dieva. Kopā ar Vissvēto Jaunavu Mariju uzvara ir droša.  Un tā mums dota iespēja katru gadu iekarot debesis, un katram priesterim tajā palīdzēs viņa draudze. Neviens taču mēs neesam vienaldzīgi pret mūsu mūžīgo likteni.

Un tā lūk – Žēlastības stunda.

Dievmāte 1974. gadā atklāsmē Montihiari pavēstīja:

Tā ir mana vissirsnīgākā vēlēšanās, lai katru gadu 8.decembrī pusdienlaikā tiktu sludināta pasaulē žēlastības stunda. Ar šo dievkalpojumu jūs iemantosiet daudz žēlastību dvēselei un miesai.  Mans Dievišķais Dēls Jēzus sūtīs jums savu pārbagāto žēlsirdību, ja visi labie  cilvēki sapulcēsies, lai lūgtos par saviem grēcīgajiem brāļiem…vairāk: http://katolis.eks.lv/Dokumenti/zelastibas%20stunda.htm