Dziesmas

M

 

Dziesmu grāmata

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156


Sadaļu rādītājs

 

 


Alfabētiskais satura rādītājs

A

AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI (4.)
DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ (3.)
MIRGO SUDRABOTS SNIEGS (6.)

 

B

NĀC, JĒZU KRISTU, MESIJA (1.)
RAUG, ATKAL KRISTUS TICĪGAJIEM (5.)
SLĒDZ DEBESS VĀRTUS VAĻĀ, KUNGS (2.)


Tematiskais satura rādītājs

 

   ADVENTA DZIESMAS

 

   KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU DZIESMAS 

 

  LIELĀ GAVĒŅA DZIESMAS 

 

  LIELDIENU DZIESMAS 

 

  DZIESMAS SVĒTĀ GARA GODAM

 

  DZIESMAS VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA GODAM

 

  DZIESMAS VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS GODAM

 

  DZIESMAS KUNGA JĒZUS GODAM

 

   DZIESMAS DIEVA KUNGA GODAM

 

  DZIESMAS DIEVA SVĒTO GODAM


 

 

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4