Dziesmas

M

 

Dziesmu grāmata

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156


Sadaļu rādītājs

 


Alfabētiskais satura rādītājs

• A •    • D •    • E •    • G •    • J •    • K •

• L •    • Ļ •    • M •    • N •    • P •    • R •

• S •    • Š •    • T •    • U •

 

 

A

AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI (4.)

AK PESTĪTĀJ, MANS LABAIS (36.)

AUGSTAIS GODS MŪSU KUNGAM JĒZUM (9.)D

DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ (3.)

DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA MIRDZĒJA (19.)E

EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA (12.)

EŅĢEL’S GANIEM SACĪJA (17.)

EŅĢEĻI, RAUDIET (38.)G

GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS (21.)

GAVILĒJA LIELĀ PRIEKĀ GANIŅI (11.)

GODINĀSIM BĒRNU JĒZU (13.)  

GODS UN SLAVA! GODS UN SLAVA! (24.)J

JA VISI TEVI ATSTĀTU (42.)

JĒZU, TU, KARALI, PĀR VISIEM VALDNIEKIEM (29.)

JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS (15.)

JŪS, TICĪGIE, NĀCIET – UN GAVILĒJIET PRIEKĀ (20.)K

KAS GAN NOVĒRTĒT VAR GRŪTO (35.)

KAS GAN TEVI, JĒZU, SAITĒS SĒJA (39.)

KLUSA NAKTS, SVĒTA NĀKTS (7.)

KUNGS DIEVS, TU, MŪSU RADĪTĀJS (30.)

KUNGS, PIESISTS KRUSTĀ (32.)L

LŪK, SVĒTAIS KRUSTS (37.)Ļ

ĻAUDIS, JŪS MĪĻIE (33.)M

MIRGO SUDRABOTS SNIEGS (6.)

MOSTIETIES GANI, CELIETIES GANI (27.)N

NĀC, JĒZU KRISTU, MESIJA (1.)

NĀC PIE JĒZUS SAVĀS BĒDĀS (40.)O

OLĪVDĀRZĀ TU, MANS JĒZU (31.)P

PAR MANI GRŪTAS MOKAS (41.)

PĀR BETLĒMI, KUR JĒZUS DUS (26.)

PIEDZIMIS IR JĒZUS KRISTUS, BŪSIM PRIECĪGI (16.)

PRIECĪGA MUMS ZIŅA (14.)

PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA AUSA (28.)R

RAUD’, RAUD’, DVĒSELE (34.)

RAUG, ATKAL KRISTUS TICĪGAJIEM (5.)S

SEN SLUDINĀTAIS, SEN SLUDINĀTAIS (18.)

SLĒDZ DEBESS VĀRTUS VAĻĀ, KUNGS (2.)

SPOŽĀK ZVAIGZNES MIRDZĒT SĀKA (23.)Š

ŠODIEN KRISTUS DZIMIS (8.)T

TEIKSIM DZIESMĀS JĒZU, ŠODIEN DZIMUŠU (10.)

TICĪGIE, JŪS REDZIET (22.)U

UZ DIEVNAMU MĒS EJAM (25.)

 

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4