Dziesmas

M

 

Dziesmu grāmata

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156


Sadaļu rādītājs

 


Alfabētiskais satura rādītājs

• A •    • B •    • C •    • D •    • E •    • G •    • H •

• I •    • J •     • K •    • L •    • Ļ •    • M •    • N •

• P •    • R •     • S •    • Š •    • T •    • U •    • V •

A

AGLONA, AGLONA, LATGALES ILGAS (121.)

AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI (4.)

AK, MARIJA SVĒTĀ, TU LILIJA BALTĀ (126.)

AK PESTĪTĀJ, MANS LABAIS (36.)

AK, SVĒTAIS JĀZEP, SVEICINĀTS ESI (136.)

ALTĀRA ZVANIŅIEM SKANOT (64.)

AR ASAJIEM ĒRKŠĶIEM TU APVĪTA (78.)

AR ILGĀM TEVI GAIDU (63.)

AR LŪGŠANĀ PACELTĀM SEJĀM (125.) 

AUGSTAIS GODS MŪSU KUNGAM JĒZUM (9.)

B

BAZNĪCAS MĀTE, CILVĒCI SAUDZĒ (134.) 

C

CIK MAIGS UN MĪĻŠ TU ESI, LABAIS JĒZU (85.)

D

DAUDZ CIETUŠAIS DĒLS (81.)

DIENAS GAISMA IZDZISUSI (89.)

DIEVA MĀTE, TEVI SLAVĒJAM (127.) 

DIEVA MĀTE VISU LABĀ (131.)

DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ (3.)

DIEVS KUNGS VISSPĒCĪGAIS (103.)

DIEVS, MĒS TEVI SLAVĒJAM (99.) 

DIEVS, SVĒTĪ LATVJU (107.)

DIEVS TEV DEVIS LIELU VARU (138.)

DIEVS, TEVI PIELŪDZU (57.)

DIEVS, TICAM TAVAI VARENĪBAI (100.)

DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA MIRDZĒJA (19.)

E

EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA (12.)

EŅĢEL’S GANIEM SACĪJA (17.)

EŅĢEĻI, RAUDIET (38.)

ES DIEVMĀTI SVĒTO (117.)

ES DZIEDĀŠU TEV DZIESMU (129.)

ES JĒZUS SIRDI SVEICU UN VIŅU PIELŪDZU (75.)

ES TICU DIEVA AIZGĀDĪBAI (101.)

G

GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS (21.)

GAVILĒJA LIELĀ PRIEKĀ GANIŅI (11.)

GODINĀSIM BĒRNU JĒZU (13.)  

GODS MARIJAI, GODS UN SLAVA (111.)

GODS UN SLAVA! GODS UN SLAVA! (24.)

H

HIMNA PR. VLADISLAVA LITAUNIEKA PIEMIŅAI

I

IESIM GAIŠAJĀ DIEVA SVĒTNĪCĀ (48.)

IK BRĪNIŠĶI ANTONIJS SVĒTAIS (139.)

J

JA VISI TEVI ATSTĀTU (42.)

JAUNAVA SVĒTĀ, AGLONAS BAZNĪCĀ (120.)

JĒZU, IENĀC MANĀ SIRDĪ (68.)

JĒZU, NĀC, MANS PRIEKS UN LAIME (58.)

JĒZU, TU, KARALI, PĀR VISIEM VALDNIEKIEM (29.)

JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCĒLĀS (45.)

JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS (15.)

JŪS, TICĪGIE, NĀCIET – UN GAVILĒJIET PRIEKĀ (20.)

K

KAD MAN SAULES GAISMA IZDZISUSI BŪS (106.)

KAD NĀKS NĀVES CĪŅA GRŪTA (132.)

KAD PRIESTERA ROKAS CEĻ HOSTIJU SVĒTO (67.)

KAD RĪTĀ AGRI AUGŠĀ CELOS (72.)

KAS GAN NOVĒRTĒT VAR GRŪTO (35.)

KAS GAN TEVI, JĒZU, SAITĒS SĒJA (39.)

KĀ ZVAIGZNE JŪRĀ, DIEVMĀTE SKAIDRĀ (112.)

KLUSA NAKTS, SVĒTA NĀKTS (7.)

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES (46.)

KUNGS DIEVS, TU, MŪSU RADĪTĀJS (30.)

KUNGS, ES NEESMU CIENĪGS (69.)

KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES (50.)

KUNGS JĒZU, LABAIS GANS (92.) 

KUNGS JĒZU, MŪSU PATVĒRUMS (91.) 

KUNGS JĒZU, TAVA PIEMIŅA (86.)

KUNGS JĒZU, TAVĀS ROKĀS VISS (96.)

KUNGS, PIESISTS KRUSTĀ (32.)

KUNGS, UZKLAUSI MŪS (77.)

L

LABAIS JĒZU, TEVI LŪDZU (93.)

LAI GODS UN SLAVA (59)

LĪKSMI DZIEDIET PESTĪTĀJAM (44.)

LŪK, SVĒTAIS KRUSTS (37.)

Ļ

ĻAUDIS, JŪS MĪĻIE (33.)

M

MANĀ SIRDĪ, MANĀS ROKĀS (83.)

MAIZI PIE DIEVGALDA (65.)

MARIJA RAUG, TEV VISI (118.)

MARIJU MĒS SVEICINĀSIM (110.)

MĒS CEĻOS KRĪTAM (53.)

MĒS DEBESU VALDNIECEI DZIEDAM (113.)

MĒS PIE DIEVA GALDA EJAM (66.)

MĒS SĀKAM IK DIENU AR LĪKSMU SVEICIENU (87.)

«MIERS JUMS!» (95.)

MIRGO SUDRABOTS SNIEGS (6.)

MOSTIETIES GANI, CELIETIES GANI (27.)

N

NĀC, JĒZU KRISTU, MESIJA (1.)

NĀC, JĒZU, MANĀ SIRDĪ (61.)

NĀC PIE JĒZUS SAVĀS BĒDĀS (40.)

NĀC PIE MUMS, DIEVS SVĒTAIS GARS (52.)

NĀC, SVĒTAIS GARS, DIEVS RADĪTĀJS (51.)

NĀCIET, VISI DIEVA ĻAUDIS (74)

NO TĀLĀM, GAIŠĀM BĒRNU DIENĀM (62.)

NO VAIDU ZEMES (79.)

O

OLĪVDĀRZĀ TU, MANS JĒZU (31.)

P

PAR MANI GRŪTAS MOKAS (41.)

PĀR BETLĒMI, KUR JĒZUS DUS (26.)

PĀR KALNIEM UN LEJĀM (123.)

PIE TAVĀM KĀJĀM, VISSKAISTĀKĀ MĀTE (135.)

PIE TEVIS, DIEVA MĀTE, AR PRIEKU (115.)

PIE TEVIS, LABAIS JĒZU (60.)

PIEDOD MUMS, DIEVMĀTE, PIEDOD! (122.)

PIEDZIMIS IR JĒZUS KRISTUS, BŪSIM PRIECĪGI (16.)

PIELŪDZU ES TEVI (56.)

PRIECĪGA MUMS IR ŠĪ DIENA (43.)

PRIECĪGA MUMS ZIŅA (14.)

PRIECĪGS «ALLELUJA» (49.)

PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA AUSA (28.)

R

RAUD’, RAUD’, DVĒSELE (34.)

RAUG, ATKAL KRISTUS TICĪGAJIEM (5.)

RAUG, JAU DIENAS DARBI BEIDZAS (88.)

ROŽUKROŅA KARALIENE, JAUNAVA SVĒTĀ (133.)

S

SEN SLUDINĀTAIS, SEN SLUDINĀTAIS (18.)

SKAISTAIS KUNGS JĒZU (84.)

SLAVĒ SAVU PESTĪTĀJU (71.)

SLĒDZ DEBESS VĀRTUS VAĻĀ, KUNGS (2.)

SPOŽĀK ZVAIGZNES MIRDZĒT SĀKA (23.)

SVEIKA, JŪRAS ZVAIGZNE (114.)

SVĒTĀ MARIJA, DIEVA DZEMDĒTĀJA (108.)

SVĒTAIS JĀZEP, DIEVS BIJ’ LĒMIS (137.) 

SVĒTAIS JĀZEP, MŪSU PARAUGS 

SVĒTĪ, KUNGS, ŠO MŪSU ZEMI

SVĒTĪBU MAN, MĀTE (116.)

 

Š

ŠEIT ALTĀRĪ KRISTS KUNGS (70.)

ŠEIT IR JĒZUS KUNGS UN DIEVS (55.)

ŠODIEN KRISTUS DZIMIS (8.)

T

TAVAI SIRDIJ GODU DODAM (76.)

TEIKSIM DZIESMĀS JĒZU, ŠODIEN DZIMUŠU (10.)

TICIET MAN, KA ES PATIESI (47.)

TICĪGIE, JŪS REDZIET (22.)

TIK BRĪNIŠĶI, MANS DIEVS, TU MANI VADI! (104)

TIKKO RĪTĀ MOSTAS AUSMA  (98.)

TU CERĪBA MUMS DROŠĀ (80.)

TU, DEBESU SŪTNE (130.) 

TU LILLIA BRĪNIŠĶI SKAISTĀ (140.)

TU MANA LĪKSMĪBA, AK JĒZU MANS (82.)

TU – MĪĻAIS, LABAIS PESTĪTĀJS (97.)

TU – MŪŽAM DZĪVAIS AVOTS (102.)

TU SKAISTĀ DIEVA DĀRZA ROZE (124.) 

TUVĀK PIE DIEVA KĻŪT (105.)

U

UZ DIEVMĀTI LŪDZIES (128.)

UZ DIEVNAMU MĒS EJAM (25.)

V

VALDNIECE SVĒTĀ (109.) 

VED MŪS PIE DIEVA, AK MARIJA (119.) 

VELTĪJUMS LATVIJAS PRIESTERIEM – MOCEKĻIEM

VĒL REIZI VAKARĀ ES SŪTU (73.)

VISI ĻAUDIS, NĀCIET KLĀT (54.)

VISMĪĻAIS JĒZU (94.)

VISU JĒZUM, VISU JĒZUM (90.)


 

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4