2021_05_13 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DEBESKĀPŠANAS lielajiem svētkiem  (13. V 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Apd 1, 1-11
 • Ef 4, 1-13
 • Mk 16, 15-20
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.05.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums
Mazs komentārs caur dzejoli
pr. Pāvils Kamola
Evaņģēlijs dzejas lāsē…
Lasa: Žanis un Diāna Strupkas

Ieguvumi zaudējumos


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 1. “Āķis” lasītājiem – sv. Pāvila teikumi 
  1. 3/4 no otrā lasījuma ir viens teikums
  2. Izaicinājums lasītājiem: šajā teikumā neielikt punktu komatu vietā 🙂
 2. Sv. Pāvila teikuma bagātība
  1. Teikums, kas ir kā vairāku stāvu māja
  2. “Lai Viņš [Dievs] apgaismo jūsu gara acis, ka jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādas goda bagātības svētajiem dod Viņa mantojums, un kāds attiecībā uz mums, ticīgajiem, ir Viņa bezgalīgā spēka lielums, pateicoties Viņa varenības spēka darbībai, kuru Viņš parādīja Kristū, uzmodinādams Viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas Debesu augstumos, augstāk par katru valdību un varu, un spēku, un valdīšanu, un ikvienu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā.” (Ef 1…)
  3. Daudziem tas ir izejas punkts pie dziedināšana vai atbrīvošanas saņemšanas
  4. Norāde-atslēga → Slavē Dievu, ja Viņš Kristū izdarīja tik lielas lietas!
  5. Ja sirds acis ir atvērtas, ticības apgaismotas, tad tas ieved visos nākamajos punktos!
 3. Pestīšanas vēstures šķērsgriezums četri punkti
  1. “…Viņā [Dievā] mēs dzīvojam un kustamies, un esam…” (Apd 17, 28) → A – Ω → gaisma cilvēka dzīvei (viss notiek Dievā)
   1. Jēzus atnāca pie mums no mūžības
   2. Un iegājis atpakaļ mūžībā (kur gaida arī mūs)
  2. Debeskāpšana sagādās mums Svēto Garu
   1. Pazīt visu Patiesību Svētajā Garā
   2. Atklāt Viņā, ka katrs ir Dieva mīlēts (sal.: kristības Svētajā Garā augļi!)
   3. Viņš ir Dieva spēks, tādēļ var padarīt mūs par lieciniekiem
  3. Jēzus otrā atnākšana
   1. Ko gaida cilvēks: nāvi, Jēzus atnākšanu, dzīvi debesīs…?
   2. Ar kādām izjūtām to gaida?
  4. Kolektes (Euharistijas pirmās lūgšanas) gaisma
   1. “Apveltī mūs, Kungs, ar gaviļpilnu prieku un pateicības pilnu līksmi Kristus, Tava Dēla, Debeskāpšanas dienā, kad Tu paaugstināji arī mūsu cilvēcisko dabu, lai godībā, kurā iegājis mūsu Galva, varam ieiet arī mēs, Viņa Miesas locekļi. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā…”
   2. Mūsu Tēvija ir Debesis!
   3. Kāda Debess iztēle ir mūsos? Vai pareiza? (“Buuuu…. Debesīs nebūs mana kaķīša…. Tad es negribu uz Debesīm….”)
   4. Salīdzinājuma ar iemīlējošajiem: mīlestības pārņemta sirds nekad negarlaikojas, esot ar mīlētu personu…
   5. “Trakie” svētie gribēja ātrāk mirt, lai baudītu Dieva neaptveramo mīlestību un laimi, kura no tās izriet.

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7