Pa Dieva pēdām…

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Ir vērts mācīties uzlūkot Dieva radību ar kontemplācijas acīm. Tas ved pie dziļas pateicības Dievam – Radītājam un pie radības mīlestības un cieņas  uz to. Šādu līmeni sasnieguši daudzi no Dieva svētajiem. Viens no labiem sirds stājas piemēriem ir Svētais Asīzes Francisks. Viņa slavenā lūgšana attēlo sajūsmu par Dieva radīto un draudzību ar to. Lūgsimies kopā ar Viņu:

Ak, visaugstais, visvarenais, labais Kungs Dievs, lai Tev cildinājums un slava, gods un visa svētība.
Esi slavēts, mans Kungs, par visu Tavu radību, bet jo īpaši par mūsu māsu Sauli, kas mums atnes dienu un gaismu; viņa ir spēcīga un spīd jo cēli. Kungs, mēs domājam par Tevi, kad uzlūkojam viņu.

Esi slavēts, mans Kungs, par brāli Mēnesi un par zvaigznēm, ko Tu esi salicis tik mirdzošas un jaukas pie debess juma.
Esi slavēts, mans Kungs, par brāļiem Vēju un Gaisu un par visiem laika apstākļiem, ar kuriem Tu, Kungs, uzturi dzīvību visās Tavās radībās.
Esi slavēts, mans Kungs, par brāli Ūdeni, kas mums tik ļoti noder un kas ir tik pazemīgs un dārgs, un tīrs.
Esi slavēts, mans Kungs, par māsu Uguni, ar kuru Tu sniedz mums gaismu tumsībā: viņa ir spoža un dzīvīga, un spēka pilna.
Esi slavēts, mans Kungs, par māsu Zemi, mūsu māti, kas mūs baro un uztur, allaž dāvājot augļus un puķes visdažādākajās krāsās.
Esi slavēts, mans Kungs, par tiem, kas piedod, Tevi mīlēdami, un par tiem, kas panes slimību un vājumu mierā un pacietībā, – Tu kronēsi viņus savā Valstībā.
Esi slavēts, mans Kungs, par mūsu māsu Nāvi, kuru sastapsim visi.
Es slavēju un svētīju Tevi, Kungs, un Tev pateicos, un es būšu Tavs kalps savā zemumā.


• Dieva pēdas no citām nedēļām  •

2021_01_24

2021_01_31

2021_02_07

2021_02_14

2021_02_21

2021_02_28

2021_03_07

2021_03_14

2021_03_21

2021_03_28

2021_04_04

2021_04_11

2021_04_18

2021_04_25

2021_05_02

2021_05_09

2021_05_16

2021_05_23

2021_05_30

2021_06_06

2021_06_13

2021_06_20

2021_06_27

2021_07_04

2021_07_11

2021_07_18

2021_08_01

2021_08_15

2021_08_22

2021_08_29

2021_09_12

2021_09_19

2021_10_03

2021_10_10

2021_10 17

2021_11 07

2021_12 05

2021_12 19

 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20