Pa Dieva pēdām…

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Ir vērt mācīties uzlūkot Dieva radību ar kontemplācijas acī. Tas ved pie dziļas pateicības Dievam Radītājam un pie radības mīlestības un cieņas pret to. Šāda līmeni sasnieguši daudzi no Dieva svētajiem. Viens no labiem šādas sirds stājas piemēriem ir Svētais Asīzes Francisks. Viņa slavena lūgšana attēlo šo sajūsmu par Dieva radīto un draudzību ar to. Lūgsimies kopā ar Viņu:

Ak, visaugstais, visvarenais, labais Kungs Dievs, lai Tev cildinājums un slava, gods un visa svētība.
Esi slavēts, mans Kungs, par visu Tavu radību, bet jo īpaši par mūsu māsu Sauli, kas mums atnes dienu un gaismu; viņa ir spēcīga un spīd jo cēli. Kungs, mēs domājam par Tevi, kad uzlūkojam viņu.

Esi slavēts, mans Kungs, par brāli Mēnesi un par zvaigznēm, ko Tu esi salicis tik mirdzošas un jaukas pie debess juma.
Esi slavēts, mans Kungs, par brāļiem Vēju un Gaisu un par visiem laika apstākļiem, ar kuriem Tu, Kungs, uzturi dzīvību visās Tavās radībās.
Esi slavēts, mans Kungs, par brāli Ūdeni, kas mums tik ļoti noder un kas ir tik pazemīgs un dārgs, un tīrs.
Esi slavēts, mans Kungs, par māsu Uguni, ar kuru Tu sniedz mums gaismu tumsībā: viņa ir spoža un dzīvīga, un spēka pilna.
Esi slavēts, mans Kungs, par māsu Zemi, mūsu māti, kas mūs baro un uztur, allaž dāvājot augļus un puķes visdažādākajās krāsās.
Esi slavēts, mans Kungs, par tiem, kas piedod, Tevi mīlēdami, un par tiem, kas panes slimību un vājumu mierā un pacietībā, – Tu kronēsi viņus savā Valstībā.
Esi slavēts, mans Kungs, par mūsu māsu Nāvi, kuru sastapsim visi.
Es slavēju un svētīju Tevi, Kungs, un Tev pateicos, un es būšu Tavs kalps savā zemumā.


• Dieva pēdas no citām nedēļām  •

sdfsd

2021_01_24

2021_01_31

2021_02_07

2021_02_14

2021_02_21

2021_02_28

 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20