2021_01_01 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELAJIEM SVĒTKIEM (no 1.01.2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Sk 6, 22-27
 • Psalms 67 (66)
 • Gal 4, 4-7
 • Lk 2, 16-21

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Laika jaunā posmā iesākumam vai kādiem lēmumiem, kas veic jaunās kvalitātes iesākumu ir vērts meklēt Dieva svētību!
  • Var domāt par tās divām “daļām”:
   • aizsardzība no ļaunā (ļaunā gara, sava un / vai grēka, kā ari visa cilvēciskā vājuma
   • gaismu saprašanai un stiprinājumu visa, kas labs, izpildīšanai
 • Pēc sv. Pāvila rakstīta abas kvalitātes var atbilstoši attiecināt:
  • Jēzus – atbrīvo mūs  no grēkiem un atspēko ļauno garu
  • Svētais Gars iedod iedvesmas un vairo spēku kalpošanai
 • Dievs ir paredzējis, ka Viņa dota pestīšana un svētība (Jēzus un tad Svētais Gars) atnāca caur To, kuru saucam par Rīta Zvaigzni un Debesu Vārtiem – caur Vissvētāko Jaunavu Mariju. Meklēsim Viņas aizbildniecību, lai iegūtu Dieva svētību! It sevišķi jaunajā gadā.
 • Jēzus piedzimis Betlēmē, kas nozīmē “Maizes mājas”. Šodien Jēzus svētība ir atrodamā jau citās “Maizes mājās”, tas ir Euharistijā.
  • It sevišķi mūsu draudze, kas ir veltīta šim noslēpumam, ir aicināta meklēt Jēzus Euharistijā:
   • caur piedalīšanos Svētajā Misē
   • caur (ceturtdienas) euharistisko adorāciju

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7