Dievbijībai

M

 


Lūgties ikdienā, ik mirkli ir viens no debesu valstības noslēpumiem, kas atklāti “pašiem mazākajiem”, Kristus kalpiem, nabagajiem garā, kas ir svētīgi. Ir taisnīgi un labi lūgties, lai taisnības un miera valstības atnākšana ietekmētu vēstures gaitu, taču tikpat svarīgi ir ar lūgšanu svētdarīt vienkāršas ikdienas dzīves situācijas. Ikviena lūgšanas forma var kļūt par ieraugu, ar kuru Kungs salīdzina debesu valstību [sal. Lk 13, 20-21].


Šī lapa ir domāta, lai saskaņā ar katehismā teikto, mēs izmantotu dažādus dievbijības līdzekļus, kas svētdarīs mūsu ikdienišķo dzīvi. Starp tām ir Baznīcas dziesmas, kā arī dažas lūgšanas.

 

• SVĒTKU EVAŅĢĒLIJS •

• BAZNĪCAS DZIESMAS •

• DAŽAS LŪGŠANAS •

• PA DIEVA PĒDĀM… •

 

 


Bet jūs, vismīļie, stiprinieties savā vissvētajā ticībā un lūdziet Dievu Svētajā Garā!Jūd 20