2021_10_17 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXIX svētdienas (17. X 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Is 53, 10-11
 • Ps 33 (32)
 • Ebr 4, 14-16
 • Mk 10, 35-45

Zīmējumi pie svētdienas Evaņģēlija 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.10.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējumi


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1.  Reklāmas mentalitāte: 
  • vajag man
  • pat tūlīt
  • nejautājot par citu vajadzībām un nerēķinoties ar viņiem
 2. Salīdzini ar stāstu par Everesta kalna (8844 ( m v.j.l.) sasniegšanu
  • nevar bez iepriekšējas sevis un mantu sagatavošanas
  • gan sagatavošana gan uzkāpšana prasa lielo laiku
  • nevar iedomāties paveikt šo bez atbilstošās komandas
 3. Brāļu (ģimenes) lūgums Jēzum
  • Evaņģēlij “vidū” -tik maz aiz viņiem
  • sāk ar “āķi” Jēzum → “Mēs vēlamies, lai Tu mums darītu to, ko vien mēs lūgsim.” 
  • “…lai mēs Tavā godībā sēdētu viens Tavā labajā un otrs Tavā kreisajā pusē!” 
   • ar kādu motivāciju šis lūgums?
   • atkal (sal. iepriekšējas svētdienas Evaņģēlijs → Mk 10, 17-31) varaskāre, mantkārība, kā arī ērtības un sātības iekāre…?
  • nemaz nejautā un neprasa par citu likteni
  • vai mēģina pat Dievu izmantot savtīgām nolūkam
 4. Cita ainava pirmajā lasījumā
  • atalgojums konkrētai personai → “savas dvēseles ciešanu dēļ viņš ieraudzīs gaismu un būs apmierināts par savu atzīšanu”
  • upuris par citu grēkiem, tātad viņu attaisnošana → “savu dzīvību viņš atdos upurī par grēkiem” un  “attaisnos daudzus un pats nesīs viņu grēkus”
  • viņš izlūgs Dieva svētību arī citiem → “viņš pieredzēs ilgu mūžu pēcnācējos”
  • visa pamats → dzīvas attiecības ar Dievu → “Mans taisnīgais kalps…” 
 5. Jēzus vislabākais piemērs un apstiprinājums šim ceļam
  • Dievs → kalps → paaugstināts
  • pilnīgi nevainīgs → nežēlīgi cieta → izpirka cilvēkus no grēka un velna iespaida
  • viens, bet sava Tēva rokās → izlūdza svētību visiem, kas pirms Viņa un pēc Viņa (sal. Rom 5!)
 6. Jēzus un svēto piemērs atklāj mīlestības (attiecību!) spēku
  • tā svētadara cilvēku
  • nes svētību pārējiem
  • kaut caur ciešanām

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7