2021_12_19 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no Adventa 4. svētdienas (19. XII 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `C`)
Sprediķa ieraksts 
 • Mih 5, 1-4a
 • Ps 80 (79)
 • Ebr 10, 5-10
 • Lk 1, 39-45

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.12.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums
(svētdienas Evaņģēlijam) 

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Vai es dzirdu Dieva Vārdu, liturģiju, sprediķi…?
  • “Darba rīks” pie tā ir Svētais Gars
  • Ja ar Viņu notika Otrās Dievišķās Personas iemiesošanās, tad arī man Viņš var palīdzēt sadzirdēt Dieva Vārdu un Baznīcu.
 2. Pirmā daļā: no Jēzus Iemiesošanās līdz mūžībai
  • Sv. Mises lūgšana”
   • …mēs, kas eņģeļa sludināšanā esam pazinuši Kristus, Tava Dēla, cilvēktapšanu… 
   • …ar Viņa ciešanām un krustu…
   • Ielej, Kungs, mūsu sirdī savu žēlastību, lai… mēs tiktu ievesti augšāmcelšanās godībā.  
  • Tā ir gaisma, kamdēļ mēs svinam Jēzus Atnākšanu
  • Kristus dzimšana ved pie Golgātas;  Golgāta – līdz augšāmcelšanās; augšāmcelšanas – līdz mūžībai.
 3. Otrā daļā – Dieva žēlastība, Dieva darbs ar mums, tā ir darbinošā realitāte!
  • Gaisma caur Evaņģēliju:
  • Pirmkārt, Dieva žēlastība devā spēku Marijai – cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā…
  • Otrkārt, Dieva klātbūtne strādā caru Mariju, jo
   • notika tā, ka, Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās 
   • un arī Elizabeti piepildīja Svētais Gars, un viņa skaļā balsī pravietoja… 
  • Treškārt, Dieva žēlastība grib strādāt arī mūsos un caur mums
 4. Trešā daļā – nepieciešams ir ieticēt, tas ir darboties, pieņemt lēmumu
  • Evaņģēlija noslēguma dzirdam: Un svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis.
  • No tā visi turpmākie brīnumi…
  • Tāpēc Dievs akcentē, ka Viņam neinteresē kādas tukšas, “nedzīvas” dāvanas.
  • Gaisma uz to caur otro lasījumu:
   • upurēti dzīvnieki, nauda, nodokļi no mētrām…. – “Upurus un dāvanas, dedzināmos upurus un upurus par grēkiem Tu neesi gribējis, un tie Tev nepatika,” – lai gan tie tika nesti saskaņā ar Likumu… 
   • Dievs grib sadarboties ar savu prātīgu radību, radību, kas dzīvo virs šis zemes un dzīvo miesā – Tad Es sacīju: lūk, Es nāku.  + Ienākdams pasaulē, Kristus saka: “…esi man radījis miesu.” + 
   • akcents ir uz dzīvas personas lēmumu – Grāmatas sākumā ir rakstīts par mani, lai Es izpildītu, Dievs, Tavu gribu.   + Viņš [Kristus] pēc tam saka: “Lūk, Es nāku, lai izpildītu Tavu gribu.”
   • no iziet svētība arī pārējiem –  Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svētdarīti ar Jēzus Kristus miesas upurēšanu reizi par visām reizēm. 
 5. Tuvākie Kristus dzimšanas svētki
  • Vai es būšu līdzīgs Marijai, pašam Jēzum savos lēmumos?
  • Kādai žēlastībai man pašam vajag atvērties?
  • Kādi cilvēki būtu jāapmeklē šajos svētkos un turpmākajā dzīvē?

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7