Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukronis

M

 

Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukronis

Kāds var brīnīties, redzot Rožukroni,
kuram ir nevis pa desmit zīlītēm, bet pa septiņām.
Un ka tam nav paredzēts lūgties ar pieciem noslēpumiem, bet ar septiņiem.
Tomēr tā nav kļūda un ar šādu Rožukroni viss ir kārtībā.
Tas ir Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukronis.


Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukronis

(pēc Kibeho vīzijām 1982.g.)

Ja lūdzies „Septiņu Sāpju Rožukroņi” un dziļi pārdomā tā noslēpumus, atradīsi spēku, kas tev nepieciešams atgriešanai no grēka un tavas sirds pārmaiņai. Lūdzies „Septiņu Sāpju Rožukroņi” lai atrastu atgriešanas ceļu (no Vārda Mātes vēstījuma, Kibeho, Rwandā, 1981-1989).

 

• Ievada lūgšana:

Mans Dievs, es Tev upurēju šo Septiņu Sāpju Rožukroņi Tavai Svētai Godībai un Tavas Svētās Mātes godībai, pārdomājot un daloties ar Viņas Sāpēm. Lūdzu Tevi, dod man izdarīto grēku nožēlas žēlastību, palīdzi man būt labam un pazemīgam, lai varētu iegūt visas atlaida, kas arto saistās.

• Grēku nožēla

Kungs, es nožēloju visus grēkus, ko izdarīju pret Tevi, jo tie mani attālina un atdala no Tevis. Tu mani paturi pie dzīves un nemitīgi nāc man palīgā. Es nožēloju par grēkiem, jo to dēļ tika nonāvēts Jēzus Kristus, Tavs mīļotais Dēls. Pasargā mani no grēkiem, es negribu tos atkārtot, bet vēlos piederēt tikai Tev. Amen.

• Esi sveicināta, Marija… (3x)

• Septiņas Sāpes:

  1. Simeons pravieto Jaunavai Marijai, ka sāpju zobens caurdurs Viņas Sirdi.
  2. Svētās Ģimenes bēgšana uz Ēģipti.
  3. Jēzus pazaudēšana Jeruzalemē.
  4. Marija satiek Jēzu, kas nes Savu krustu.
  5. Marija stāv pie Jēzus Krusta.
  6. Marija saņem Jēzus miesu savās rokās.
  7. Marija gulda Jēzus miesu kapā.

• Pēc katras Sāpes lūdzamies:

  • Tēvs mūsu… (1x)
  • Esi sveicināta, Marija … (7x)

• Žēlsirdīgā Māte, atgādini man katru dienu par Jēzus Ciešanām.

• Noslēguma lūgšana

Mocekļu Karaliene, tava dvēsele tika pārbaudīta Ciešanu dzelmēs, lūdzu Tevi, Tavu asaru dēļ, ko izlēji šī noslēpuma laikā, dod man un visiem grēciniekiem patiesas grēku nožēlas žēlastību.

• Jaunavas Marijas Bezvainīgā un Sāpju pilna Sirds, lūdzies par mums, kas steidzamies pie Tevis. (3x)


Avots:  KANA – Tēvu Mariāņu Marioloģiskās formācijas Centrs; Kibeho, Nyarushishi – Rwanda;

https://www.kibeho-cana.org/


Lūk, Viņš [Jēzus Kristus] ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas.Lk 2, 34b-35