Novenna Bērniņa Jēzus godam

M

 

NOVENNA

JĒZUS KRISTUS DZIMŠANU

GAIDOT

 

Gatavojoties Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem Baznīca ierosina lūgties novennu. Parasti tā sākas 16. decembrī un beidzas 24. decembrī. Tās ietvaros tiek dziedāts psalms, himna, un “Magnificat” ar antifonām, kuru liturģiskā izteiksme ir ļoti īpaša (par pašām Adventa antifonām – skaites te: Adventa “O” antifonas). Zemāk pieejamas novennas teksti un notis kopā (PDF formātā), kā arī zemāk – paši teksti.

 


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [3.10 MB]

 


 

NOVENNA BĒRNIŅAM JĒZUM

 SAGAIDOT VIŅA PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS

 

 

ANTIFONA (STĀVUS)

Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
1. Līksmojies Sionas meita / un gavilē Jeruzālemes meita, * Lūk, Tavs Kungs atnāks / un liela gaisma būs tajā dienā * Bet saldme plūdīs no kalniem / piens un medus no pauguriem tecēs, * Jo liels pravietis atnāks, un Jeruzālemi atjaunos.

Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
2. Lūk, Dievs un cilvēks / no Dāvida nama atnāks sēsties tronī * Un Viņu redzēsiet un līksmosies jūsu sirdis.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
3. Lūk, Kungs nāks, Izraēla svētais, mūsu aizstāvis / ar karaļa kroni galvā, * Un valdīs no jūras līdz jūrai / un no lieliem ūdeņiem pat pāri pasaules robežām.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
4. Lūk, Kungs parādīsies / un nepievils, * Kaut arī kavētos, tu Viņu gaidi / jo Viņš ilgāk nekavēsies.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
5. Karalis Kristus nonāks kā rasa uz ziediem / tad parādīsies taisnība / un pilnīgs miers * Un zemes karaļi atdos Viņam godu / un visas tautas Viņam kalpos.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
6. Bērniņš mums piedzims / un Viņu sauks Varenais Dievs. * Apsēdīsies sava tēva Dāvida tronī / un valdīs ar savu vareno roku.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.
7. Betlēme, visaugstāk Dieva pilsēta / no Tevis nāks Izraēļa Karalis * Un Viņa atnākšana no mūžības sākumiem / un atklāsies visas pasaules priekšā / Un zemē iestāsies miers, tad kad Viņš atnāks.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.

Viģīlijā: Netaisnība virs zemes rītdien izzudīs/ un nāks valdīt pasaules Pestītājs.
Kad Kristus Karalis atnāks / nāksim pielūgsim Viņu.

 

PSALMS (SĒDUS)

Lai priecājas debesis un lai līksmo zeme,
kalni gavilēs skaniet!
Jo mūsu Kungs atnāks, *
un apžēlos savus nabagos.
Norasojiet, debesis, un mākoņi lai sūta Taisnīgo! *
Lai atveras zeme un dāvā Pestītāju!
Kungs, atceries mūs *
un apmeklē mūs ar savu pestīšanu.
Savu žēlsirdību, Kungs, mums rādi, *
un esi mūsu Glābējs!
Kungs, sūti Jēru, zemes Valdnieku, *
no tuksneša Klints uz Sionas Meitas kalnu.
Kungs, debespulku Dievs, nāc mūs atbrīvot! *
Rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti.
Nāc, Kungs, un atnes mums savu mieru, *
lai mēs līksmotos tavā priekšā ar tīru sirdi.
Dari zināmu, Kungs, tavu ceļu zemes virsū, *
Un Tavu pestīšanu – visām tautām!
Kungs, uzmodini savu vareno spēku, *
un nāc, lai mūs izglābtu!
Nāc, Kungs, un nekavējies, *
atcel pārkāpumus savai tautai.
Kaut Tu atvērtu debesis un nokāptu lejā! *
Tava vaiga priekšā kalni sakustētos!
Nāc, Kungs, un rādi mums savu Vaigu, *
Tu, kas sēdi pār ķerubiem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
Un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr *
Un mūžīgi mūžam. Āmen.

 

HIMNA (STĀVUS)

Dievs, Debess, zemes Radītāj, * Kungs Jēzu, mūsu Pestītāj,
Mēs savas sirdis paceļam * Uz Tevi, Dievs, ar lūgšanām.
Tu mīlestībā atnāci * No posta izglābt cilvēci,
Kas dziļā tumsā maldījās * Un Tevi sen jau gaidīja.
No jaunavas Tu piedzimi, * Kā cilvēks pie mums dzīvoji.
Pat krusta nāvē gāji Tu, * Lai mūs no nāves izglābtu.
Kad viņā dienā pastarā * Tu nāksi lielā godībā,
Tad trīcēs zeme, debesis * Un Tavā priekšā zemosies.
Kungs, Tevī mūsu cerība, * Mūs netiesā pēc nopelna,
Bet raugies uz mums žēlīgi, * Ļauj būt pie Tevis mūžīgi!
Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, * Šīs zemes bērnu gaismas stars!
Tev, brīnišķā Trīsvienība, * Lai slava šeit un mūžībā! Amen.

 

MAGNIFICAT ANTIFONAS (STĀVUS)

16.decembris
Kungs, nāc un neliec mums gaidīt,
atcel savas tautas pārkāpumus!

17. decembris
Nāc, Visaugstā Gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu,
Nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu.

18. decembris
Nāc, Izraēļa nama Valdniek, kas Mozum devi Likumu Sinaja kalnā,
Nāc un atpestī mūs ar savu vareno roku.

19. decembris
Nāc, Jesses Atvase, kas esi par karogu tautām,
Nāc, mūs atbrīvot, vairs nekavējies.

20. decembris
Nāc, tu Dāvida nama Atslēga, kas atver durvis uz mūžības valstī-bu,
Nāc un izved no cietuma tos, kas mīt tumsā.

21. decembris
Nāc, Ausekli, mūžīgās gaismas spožums un taisnības saule,
Nāc un apgaismo tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā.

22. decembris
Nāc, tautu Karali un Baznīcas stūrakmen,
nāc un atpestī cilvēku, ko veidojis no zemes.

23. decembris
Nāc, Emanuēl, tu mūsu karali un likumdevēj,
Nāc un atpestī mūs, Kungs un Dievs.

24. decembris
Kad debesīs uzlēks saule, jūs ieraudzīsiet karaļu Karali,
izejam no Tēva kā Līgavaini no sava mājokļa.

 

MAGNIFICAT (STĀVUS)

Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

Jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. *
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

Jo lielas lietas man ir darījis Varenais, *
un svēts ir Viņa vārds,

Un viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paaudzēm *
tiem, kas Viņa bīstas.

Varenus darbus Viņš darīja ar savu roku, *
un izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos Viņš nogrūda no troņa *
un paaugstināja pazemīgos.

Izsalkušos Viņš pildīja labumiem, *
bet bagātos atstāja tukšā.

Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, *
atcerēdamies savu žēlsirdību,

Kā Viņš bija solījis mūsu tēviem, *
Abrahamam un Viņa dzimumam mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
Un Svētajam Garam.

Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr *
Un mūžīgi mūžam. Āmen.

 

(ATKĀRTO ANTIFONU)

16.decembris
Kungs, nāc un neliec mums gaidīt,
atcel savas tautas pārkāpumus!

17. decembris
Nāc, Visaugstā Gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu,
Nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu.

18. decembris
Nāc, Izraēļa nama Valdniek, kas Mozum devi Likumu Sinaja kalnā,
Nāc un atpestī mūs ar savu vareno roku.

19. decembris
Nāc, Jesses Atvase, kas esi par karogu tautām,
Nāc, mūs atbrīvot, vairs nekavējies.

20. decembris
Nāc, tu Dāvida nama Atslēga, kas atver durvis uz mūžības valstī-bu,
Nāc un izved no cietuma tos, kas mīt tumsā.

21. decembris
Nāc, Ausekli, mūžīgās gaismas spožums un taisnības saule,
Nāc un apgaismo tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā.

22. decembris
Nāc, tautu Karali un Baznīcas stūrakmen,
nāc un atpestī cilvēku, ko veidojis no zemes.

23. decembris
Nāc, Emanuēl, tu mūsu karali un likumdevēj,
Nāc un atpestī mūs, Kungs un Dievs.

24. decembris
Kad debesīs uzlēks saule, jūs ieraudzīsiet karaļu Karali,
izejam no Tēva kā Līgavaini no sava mājokļa.

 

LŪGŠANA (STĀVUS)

Kungs Jēzu, nāc un iepriecini ar savu klātbūtni visus, kas paļaujas uz Tavu labvēlību. Tu, kas ar Dievu Tēvu dzīvo un valdi Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen.

 

DZIESMA (STĀVUS)

Sveika, Jūras Zvaigzne, • spožā Dieva Māte;
vienmēr tīra, svēta • mirdzi debess mājās!
Pieņemot sveicienu • Tu no Gabriēla,
vadi Ievas bērnus • pestīšanas ceļā!
Noņem grēku važas, • sirdīs gaismu iededz,
svētī savus ļaudis, • viņu vainas dziedē!
Esi mūsu Māte, • aizstāvi pie Dieva,
mūsu Pestītāja, • kurš no Tevis dzima!
Jaunava vislaipnā, • šķīstī mūsu sirdis,
lai, no grēkiem brīvi, • skaidrāki mēs kļūtu!
Svētai dzīvei māci, • drošu ceļu rādi,
lai mēs Jēzu redzam, • mūžam aplaimoti!
Slava Dievam Tēvam, • Dēlam, Svētam Garam,
Trīsvienīgam Dievam • visos mūžu mūžos!

 


Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Emanuēls!Is 7, 14