2021_03_25 – sprediķis (xPSK)

M


Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieliem svētkiem (25.03.2021.). Bija dots to ierakstīt.


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts
 • Is 7, 10-14
 • Psalms 40 (39)
 • Ebr 10, 4-10
 • Lk 1, 26-38

Papildinājums dziļākai meditācijai (atsauces vietas; komentāri, mazas norādes pārdomām un lūgšanai)

bibele/lk/1_26-38


 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.03.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli  

“Pasludināšana”

V. J. Marijai 

Ir tik pierasts
katru dienu
runāt ar eņģeli.

Bet nav pierasts
reiz savā mūžā
iemiesot Vārdu.

Ko tu teiksi,
kad Klusums
atnāks pie tevis? 

 

pr. Pāvils


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Smaguma centrs / centrālais vārds
  • “Fiat” → “Lai man notiek”
  • pat Dievs gaida cilvēka brīvo lēmumu 
 • Dieva žēlastības “iekavas”
  • Dieva spēks “pirms”
   • “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!”
  • Svētais Gars “pēc”
   • “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu.
 • Līdzcilvēku palīdzības loma 
  • Elizabetes un Zaharija pieredze
  • neatkarīga no tā Jāzepa pieredze

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7