2021_09_19 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXV svētdienas (19. IX 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Gudr 2, 12.17-20
 • Ps 54 (53)
 • Jk 3, 16–4, 3
 • Mk 9, 30-37

Zīmējumi pie svētdienas Evaņģēlija 

Ingunas Jankovskas zīmējums Ineses Sliņķes zīmējums


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Patiesība nav atkarīga no cilvēkiem, apstākļiem… Ta ir kāda ir.
 2. Vajag, lai katra cilvēka prāts un sirds meklētu un atrastu patiesību tādu, kāda tā ir. 
 3. Neatzīšanās patiesībā izraisa vēlmi bēgt prom vai uzbrukt. Tā bija attiecībā uz r praviešiem, uz Jēzu. Tā būs līdz pasaules beigām. 
 4. Visdziļāk patiesības meklēšana sasniedz pašu Dievu (kaut jautājot par radības kārtību, cilvēks nāk pie patiesības par Dievu kā Radītāju).
 5. Sv. Jēkaba norāde – morālās dzīves kārtība: tā nevar atnākt citādāk, ka tikai dzīvojot saskaņā ar gudrību, kas nāk no Viņa.
 6. Viņa vēstulē ir norāda, ka rīks, lai to sasniegtu un patiesa lūgšana.
 7. Vēl viens “rīks” – it kā iekavas – ir Jēzus un bērna liecība. Ja sirds salīdzina sevi ar patiesību par Dieva Dēla ciešanu un par bērna vienkāršību, paļāvību un brīvību, tā var vieglāk  atrast patiesību. 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7