2021_06_27 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XIII svētdienas (27. VI 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Gudr 1, 13-15; 2, 23-24
 • Ps 30 (29)
 • 2 Kor 8, 7.9.13-15
 • Mk 5, 21-43
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 27.06.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Gudr 1, 13-15; 2, 23-24 → brīnišķīgs teksts par Dievu kā dzīvības autoru un glābēju
  • katra dzīvība ir skaistā, veselā, pilnīgā
  • bojājums, trūkumi iegāja pasaulē ļaunā gara (Dieva un tad arī viņa radības ienaidnieka) dēļ
   • netaisnīgs un grēko tas, ka nepatiesas Dievam par dzīvības dāvanu
   • neprātis un akls ir tas, ka par pasaules ļaunumu vaino Dievu, nevis velnu un viņa piekritējus
 2. Evaņģēlijs
  • Dievs pēdējo vārdu  neatstāj velnam
  • Viņš Kristū nāk visu labot: gan veselību, gan izbeigti dzīvību
  • divi varenie piemēri:
   • dziedināt sievieti, kas divpadsmit gadus slimoja ar asins noplūšanu…
   • piecelt no miroņiem sinagogas priekšnieka meitu
 3. “Darba rīks” → dzīvā ticība (kā tilts pie Dieva, kā durvju Dievam atvēršana)
  • SIEVIETE
   • zināšana par Jēzu
   • paļāvība, ka tas dziedinās viņu
   • šķēršļu (pūļa klātbūtne + rituālā nešķīstība) pārvarēšana
   • pieskāriens kā praktiskā un fiziskā viņa paļāvības izpausme
  • SINAGOGAS PRIEKŠNIEKS
   • Jēzus pagodināšana
   • savu vajadzību atklāšana kopā ar ticības aicinājumu (ka Jēzus var palīdzēt, ka Viņš ir spēcīgāks nekā slimība)
   • paļāvība Dievā, kaut tika ziņots, ka meitene ir mirusi
   • ticība par spīti tam, ko konstatē vairāki cilvēki (trokšņi, raudāšana un skaļas vaimanas) un par spīti tiem, kas izsmej Dievu (“Meitene nav mirusi, bet guļ.” Un tie Viņu izsmēja.)
 4. Jautājumi par ticības līmeni tajos cilvēkos (un mani – ar kuru no tam personām salīdzināt sevi, ņemot vērā ticības līmeni?)
  • slimas sieviete
  • Jairs 
  • Jaira sieva
  • Jaira kalpi
  • trīs apustuļi
  • sēru dziesmu dziedātāji
  • pūlis, kuram cauri gāja šī sieviete
  • pūlis, kas raudāja un izsmēja Dievu 
 5. Cik tālu vajag jāaiziet cilvēkam, lai atgrieztos pie Jēzus; lai ieticētu
  • 12 gadi slimībā
  • ciešanas no cilvēkiem
  • naudas zaudēšana
  • tuvā cilvēka miršana 
 6. Pieeja pie Dieva no divām pusēm 
  • sieviete pati gāja pie Jēzus, lai lūgtu palīdzību; Jairs aizlūdza par savu meitu
  • kādos dzīves punktos es pats varu prasīt no Dieva žēlastību; kādos man ir vajadzīgie Baznīcas aizlūgumi par mani 
 7. Visspēcīgākais pieskāriens 
  • dažu žēlošanās → “Toreiz cilvēki varēja pieskārties Jēzum, bet mēs…?” 
  • mums ir dots vairāk → mums ir dots Jēzus pieskāriens Euharistijā 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7