Pa Dieva pēdām… (2021_09_12)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Garīgās draudzības attēls…

 

Mīļais Debesu Tēvs! Paldies, Tev, par cilvēkiem, kurus Tu liec mūsu dzīves ceļā, sākot ar vecākiem. It sevišķi es pateicos par tiem, kas ir tuvāk mūsu sirdīm, nekā garamgājēji uz ielas.

Šī bilde (kopā ar tēvu!) izraisa domas, ka svarīgs ir katras personas statuss – vai tas ir vecāks, draugs vai kaimiņš, tomēr vēl svarīgāk ir saprast, cik liela ir Tava dāvana, ja domājam par mūsu siržu  savstarpējo tuvumu. Tādēļ es lūdzos, lai man un pārējiem šī bilde liek lūgties par dziļām sirds draudzībām  – ar vecākiem, bērniem (ja esam vecāki), ar laulāto dzīvesbiedru un tiem, kurus parasti saucam par draugiem.

Pateicos Tev, Dievs, par personām, kuras ir tuvu, bet – līdzīgi kā to rāda šī bilde – mēs viņas neatpazīstam pēc sejas un vārda, bet tās gadiem, piemēram, lūdzas par mums. Līdz ar to šie cilvēki ir ļoti tuvu mūsu sirdīm, paši to līdz galam nezinot, neapzinoties šo faktu. Atalgo, Dievs  viņiem šo neredzamo klātbūtni un viņu mīlestības sildošo “ēnu”.

Noslēgumā es lūdzos, lai laika viļņi, dzīves piedzīvojumi un grūtības nevar iznīcināt mūsu siržu tuvumu. Līdzīgi kā redzam šajā bildē – ka jūras viļņi nespēj aizskart attēlu, ko veido Tevis dotā saule, tad jo vairāk lai tie neizjauc personu attiecības, jo tās notiek pavisam citā dimensijā nekā darbojas jūras viļņi. Dod, Dievs Tēvs, ka mūsu draudzības notiek Tavā Gaismā – Svētajā Garā, un Tavās rokās – Jēzū Kristū! Lai tās ir Tevis sargātas un lai aizved mūs līdz mūžībai.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

pr. Pāvils Kamola


Fotobilde tapa: 2021.07.21.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: pludmale, Tūja, Latvija

 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20